Kuinka koronarokote toimii ja onko sillä haittavaikutuksia?

Lue ääneen tämä artikkeli

Tässä artikkelissa käydään läpi asioita, joita sinun tulee tietää, ennen kuin teet päätöksen koronarokotteen ottamisesta.

Maailmanlaajuinen rokotuskattavuus

Aloitetaanpa. Tavoitteena on siis maailmanlaajuinen rokotekattavuus eli kaikkiin maailman ihmisiin on tarkoitus pistää koronarokote, mahdollisimman pikaisella aikataululla. Tällaisella tahdilla ja volyymilla ei ole koskaan aikaisemmin viety läpi mitään rokotuskampanjaa, eikä etenkään rokotteella, joka kehitettiin ennätysajassa ja jonka toimintaperiaate on täysin uusi. Maailmanhistorian aikana ihmiseen ei ole koskaan aikaisemmin pistetty mRNA- teknologian kautta toimivaa rokotetta.

Meidän täytyy ensin ymmärtää pääpiirteet SARS-CoV-2 viruksesta ja sen aiheuttamasta COVID-19 taudista, jotta voisimme ymmärtää, kuinka rokote toimii ja vaikuttaa elimistössä. Sen jälkeen voimme kysyä, onko rokote tehokas ja turvallinen?

Koronavirukset

Koronavirukset ovat ihmisillä ja eläimillä tauteja aiheuttavien RNA-virusten heimo. Koronavirukset löydettiin 1960-luvulla ja ne todettiin yleisiksi ihmisen nuhakuumeen aiheuttajiksi. Seitsemästä ihmiseen tarttuvasta koronaviruksesta neljä aiheuttaa lieviä flunssaoireita: OC43, HKU1, 229E ja NL63. 

Kolme taas voi aiheuttaa vakavan taudin: SARS-CoV, MERS-CoV sekä SARS-CoV-2, jonka vuonna 2019 aiheuttama epidemia julistettiin pandemiaksi vuonna 2020.

COVID-19 tauti

SARS-CoV-2 virus aiheuttaa hengitystieinfektioita. Pienellä osalla tartunnan saaneista on sairaalahoitoon johtava infektio. Kuolemaan johtava COVID-19- tauti liittyy korkeaan ikään sekä perussairauksiin.

Lähde: THL koronakartta päivitetty 28.5.2021

Suomessa mediaani elinaikaennuste on naisilla 85 vuotta ja miehillä 77 vuotta. Kaavio näyttää, että koronakuolemat osuvat iäkkäisiin tai hyvin iäkkäisiin ikäluokkiin. Näissä ikäluokissa kuolema on luonnollinen tapahtuma ilman koronaakin. Suomessa kuolee joka päivä 150 ihmistä ja keskimäärin koronaan liittyviä kuolemia on kaksi päivässä epidemian ajalta. Vertailun vuoksi mainittakoon vielä, että Suomen hoitokodeissa kuolee normaalisti n. 1600 vanhusta kuukaudessa. Koronaan liittyviä kuolemia on kokonaisuudessaan 959 kpl lähes 1,5 vuoden ajalta.

Alle 60-vuotiaalle perusterveelle korona ei ole niin vaarallinen tauti, kuin on annettu ymmärtää. Alle 60-vuotiaita on kuollut koko epidemian aikana vain 59 henkilöä. Kuolleita alle 60-vuotiaita yhdistää jokin vakava perussairaus. Yli 70 vuoden ikä kuitenkin nostaa riskiä nopeasti. Yksikään alle 30-vuotias ei ole suomessa kuollut covid-19 tautiin!

Teho- hoidossa olevat potilaat kärsivät yleensä hengitystieoireista (keuhkokuume). Hapettumista tuetaan tarvittaessa hengityskonehoidolla. Varsinaista lääkettä tautiin ei ole, vaikkakin maailmalla ollaan saatu hyviä tuloksia esimerkiksi ivermektiinin (loislääke) ja hydroksikloriinin (malarialääke) käytöstä vakavan tautimuodon hoidossa ja ehkäisyssä. Hoito on siis oireenmukaista. Suoneen annettava kortisoni hillitsee sytokiniimyskyä, jonka epäillään olevan yksi vakavan COVID-19 taudin puhkeamiseen vaikuttavista tekijöistä.

Noin viikon kuluttua tartunnasta virus voi saada aikaan veren hyytymiseen liittyviä ongelmia vuotojen tai veritulppien muodossa.

Piikkiproteiini

SARS-CoV-2– virus tarttuu elimistön ACE2-reseptoreihin piikkiproteiinin avulla ja siirtää RNA- koodinsa solun sisään. Solu alkaa monistaa virusta ja kun elimistössä on riittävä määrä virusta, taudin oireet ilmaantuvat.

Piikkiproteiinin määrä kehossa kasvaa viruksen monistuessa elimistössä ja noin kahden viikon kuluttua tartunnasta mahdolliset vuoto- ja/tai hyytymisongelmat alkavat.

Vasta nyt aletaan hahmottaa, mikä aiheuttaa vakavan COVID-19 taudin sekä pitkäaikaiset moninaiset (Long COVID) ongelmat. Ongelmien aiheuttajaksi on osoittautumassa yksi viruksen osa. Se on piikkiproteiini.

Piikkiproteiinin aiheuttamat ongelmat

Veritulpat ja vuodot

Aikaisemmin tekstissä viitattiin HUS-alueen hepariinihoitoon yli 40-vuotiailla koronapotilailla. Veritulppien vaara koronassa on ollut pitkään tiedossa ja tutkijat ovatkin tulleet johtopäätökseen, jossa koronan todetaan olevan ensisijaisesti sydän- ja verisuonielimistöön kohdistuva tauti, ei niinkään hengitystieinfektio. Hepariini ehkäisee tehokkaasti veritulppien syntymistä. Kansankielellä hepariini tunnetaan nimellä napapiikki, joka annetaan yleensä leikkausten jälkeen.

Piikkiproteiini voi aiheuttaa liiallista veren hyytymistä, mutta vastaavasti se voi aiheuttaa myös verenvuotoja. Vaikutukset vereen ovat moninaiset ja lisää voit lukea tästä tutkimuksesta.

Neurologiset ongelmat

Piikkiproteiini läpäisee veri-aivoesteen ja kun piikkiproteiini pääsee aivoihin, se voi aiheuttaa aivosumua, armotonta väsymystä, elohiiriä ympäri kehoa, huimausta, kuulo- tai näköhäiri9pöitä, maku- tai hajuaistin muutoksia yms. hermostoperäisiä oireita. Pahimmillaan se saa aikaan aivoinfarktin tai aivoverenvuodon.

Kardiovaskulaariset oireet

Piikkiproteiini tarttuu solussa ACE2-reseptoriin. ACE-reseptorit vaikuttavat verenpaineeseen ja sykkeeseen. Yksi iso verenpainetauti lääkeryhmä on ACE-estäjät, joiden teho perustuu juuri ACE-reseptoreiden vaikutuksiin.

Kun piikkiproteiinin määrä kehossa kasvaa ja se tarttuu ACE-reseptoreihin, se voi aiheuttaa hidaslyöntisyyttä, nopealyöntisyyttä, rytmihäiriöitä tai mitä moninaisimpia sydämen sykkeeseen liittyviä oireita.

Verenpaine voi kohota äkillisesti hurjan korkealle ja vastaavasti se voi laskea liian alas.

Piikkiproteiini ei kuulu ihmiskehoon

Piikkiproteiini ei kuulu ihmiskehoon ja elimistö yrittää tuhota sen mahdollisimman tehokkaasti. Kun solu on saanut tartunnan ja monistaa virusta, elimistä tuhoaa solun, jos vain siihen kykenee. Elin, jossa on paljon piikkiproteiinia tuottavia soluja vaurioituu, koska saastuneet piikkiproteiinia tuottavat solut tuhotaan.

Rokotteiden kehitys

Ensimmäiset SARS-CoV-2 virus tartunnat raportoitiin 7. tammikuuta 2020 Kiinan Wuhanissa. Saman vuoden joulukuussa 2020 pistettiin ensimmäiset Comirnaty-injektiot. Kehitys kesti siis alle vuoden. Normaalisti turvallisen rokotteen kliinisiin tutkimuksiin kuluu aikaa 8-10 vuotta. Tällä kerralla aika lyhentyi 8-10 kuukauteen ja esimerkiksi Pfizerin rokotteen varsinainen tutkimus vapaaehtoisilla henkilöillä kesti kaksi kuukautta, ennen kuin rokote sai poikkeusluvan hätätilan vuoksi. Ensimmäisiä rokotteita testattiin ihmisiin jo maaliskuussa 2020, vain reilut kaksi kuukautta ensimmäisestä koronavirustartunnasta, vaikka kaikki asiantuntijat olivat lähes yhtä mieltä siitä, että koronavirukseen, kuten muihinkin hengitystieviruksiin, on äärimmäisen haastavaa kehittää toimivaa rokotetta. Tästä on oivana esimerkkinä influenssarokote, joka ei ole vuosikymmenien aikana onnistunut hävittämään tai edes vähentämään influenssan esiintymistä maailmassa.

Aikaisempi kehitys

Koronavirusrokotteita kehitettiin eläinkokeilla SARS-epidemian jälkeen 2002. Epidemia kuitenkin loppui itsekseen ja eläimillä tehtävät kokeet eivät antaneet aihetta jatkaa kehitystä.

Eläimet, jotka olivat saaneet mRNA- rokotteen, saivat myöhemmin hypersensitiivisen reaktion, jos kohtasivat villin viruksen rokotuksen jälkeen.

Tutkimuksessa korostettiin varovaisuutta, jos ihmisille annetaan vastaava mRNA- injektio. Aikaisemmin todettiin, että sytokiinimyrsky ihmisellä on yksi vakavan taudin oletettu tekijä. Sytokiinimyrsky on hypersensitiivinen reaktio.

“These SARS-CoV vaccines all induced antibody and protection against infection with SARS-CoV. However, challenge of mice given any of the vaccines led to occurrence of Th2-type immunopathology suggesting hypersensitivity to SARS-CoV components was induced. Caution in proceeding to application of a SARS-CoV vaccine in humans is indicated.” Linkki tutkimukseen.

Myyntilupa rokotteille

Comirnaty (Pfizer) on saanut Euroopan lääkevirastolta (EMA) myyntiluvan, mutta se on ehdollinen myyntilupa eli hätämyyntilupa. Esimerkiksi Komission täytäntöönpanopäätös on kirjattu 21.12.2020 ja Comirnatyn ehdollinen myyntilupa on voimassa yhden vuoden ja päättyy 21.12.2021.  Kokeellista rokotetta testataan nyt ihmisiin elävässä elämässä, ja siten saadaan tietoa rokotteen tehosta, turvallisuudesta ja haittavaikutuksista. Jokainen kokeellisen rokotteen ottaja siis osallistuu välillisesti rokotteen testaukseen. Varsinaiset myyntilupiin liittyvät tutkimukset päättyvät vuonna 3/2023. Kun tämä testaus/tutkimusvaihe päättyy, kokeellinen rokote joko saa myyntiluvan tai sitten se ei saa sitä.

Viranomaisten ilmoittama 95% teho perustuu Pfizerin toimittamaan aineistoon, jossa mRNA injektio annettiin noin 18 000 ihmiselle ja noin 18 000 henkilöä sai lumelääkettä. Tästä joukosta 170 henkilöä sai oireellisen koronatartunnan. Kohderyhmän sijainteja tai epidemiologista tilannetta ei ole julkisesta saatavilla.

Olemassa oleva “virallinen teho” perustuu siis hyvin pieneen määrään tapauksia. Tutkimus loppuu vuonna 2023, jolloin tulokset toimitetaan EMA:lle.

Tutkimuksessa ei selvitetty vakavan COVID-19 taudin esiintyvyyttä, vaan oireellisia tartunnan saaneita.

Miten rokote toimii?

Uudentyyppiset mRNA- rokotteet eivät ole rokotteita sanan varsinaisessa merkityksessä. Rokote antaa suojan taudinaiheuttajaa vastaan ja estää taudinaiheuttajan leviämisen rokotetuilla. Perinteinen rokote sisältää heikennettyä taudinaiheuttajaa (virusta) tai sen osia. Nämä ehdot eivät täyty mRNA- piikkien kohdalla. Jatkossa käytetäänkin sanaa ”injektio” ja kuten aiemmin jo todettiin, tällaista teknologiaa ei ole koskaan aiemmin käytetty rokotteissa tai injektoitu ihmisiin tällaisella vauhdilla ja volyymilla.

Injektion avulla omasta kehosta piikkiproteiinitehdas

Kaikissa koronainjektioissa mekanismi on sama. Niiden tarkoitus on saada ihmisen omat solut tuottamaan piikkiproteiinia ja nimenomaan piikkiproteiini on ongelmien aiheuttaja.

Kolme rokotetta, sama vaikutus

Suomessa on käytössä kolmen eri valmistajan injektioita. mRNA- injektiot ovat nimeltään Comirnaty (Pfizer/BioNtech) ja Covid- 19 vaccine Moderna (Moderna). Niissä mRNA- koodi viedään solun sisään nanokapselissa.

Vaxzevria (AstraZeneca) adenovirus-injektiossa koodi on upotettu simpanssin adenoviruksen sisään. Siinä elimistö saa immuunireaktion myös adenovirukselle. AstraZenecaa pistetään vain yli 65-vuotiaisiin, koska nuoremmat ovat saaneet syviä laskimotukoksia, kuten aivojen sinustrombooseja.

THL:stä ladatussa kuvassa on esitetty yksinkertaisesti se, kuinka rokote toimii. Ihmisen omat solut ohjelmoidaan tuottamaan piikkiproteiinia, jonka elimistö tunnistaa vieraaksi aineeksi ja muodostaa sille vasta-aineita ja samalla yrittää tuhota saastuneen solun.

Käytännössä elimistössä syntyy autoimmuunireaktio, koska elimistö hyökkää omia solujaan vastaan. Tämä tapahtuu sen vuoksi, että soluissa on muunneltua perimää, viruksen mRNA- koodia. Elimistö yrittää kaikin keinoin suojata perimää ja tuhoaa saastuneet solut. mRNA:n soluun saattaminen onkin ollut hyvin hankalaa, koska elimistö on tuhonnut vieraat mRNA partikkelit minuuteissa.

Alla on video, jossa Modernan myyntitykki kertoo seitsemän vuotta sitten siitä, miten ongelma on ratkaistu. Solut saadaan tuottamaan haluttua ainetta milloin tahansa!

Nettiin vuotaneen Pfizerin tekemän tutkimuksen mukaan mRNA siirtyy injektion jälkeen suurimpina pitoisuuksina (kumuloituu) maksaan, pernaan, luuytimeen, lisämunuaiseen ja munasarjoihin. nRNA ei siis tuhoudu heti, niin kuin annetaan ymmärtää tai on oletettu, eivätkä sen vaikutukset (eli solujen piikkiproteiinin muodostus) jää paikalliseksi olkavarteen, johon injektio annostellaan, vaan voimistuvat edellä mainituissa elimissä.

Injektion teho oikeassa elämässä?

Viranomaiset toistavat kaavamaisesti 95% tehoa vakavaa tautia vastaan. Kuten on aikaisemmin todettu, se perustuu hyvin pieneen määrään (170 henkilöä) tapauksia ja tutkimuksessa kartoitettiin vain oireisia ihmisiä.

Israel on pakkorokottanut lähes koko kansansa (lapsia lukuunottamatta) ja siellä on julkaistu laajoja tutkimuksia.

1 200 000 ihmistä koskeva tutkimus on varmaan laajin, mitä on julkaistu. Siinä oli kaksi 600 000 ihmisen ryhmää, jossa toinen ryhmä sai kaksi rokotetta ja toinen oli rokottamattomien ryhmä.

Siinä tartunnan sai ei- rokotettujen ryhmästä 6100kpl (1,02%) ja rokotettujen ryhmässä 4460kpl (0,74%). Todellisuus ei toisiaankaan vastaa 95% tehoa. Pieni ero on havaittavissa, mutta jo kohderyhmien tarkempi tarkastelu selittää asian. Käytännössä tarttuvuudessa ei ole eroa rokotetuilla ja rokottamattomilla.

Israelissa on tehty myös riippumattoman, asiantuntijoista koostuvan tutkintakomitean (Israel Peoples Committee) toimesta raportti koronainjektion haitoista ja siihen liittyvistä kuolemista. Voit lukea lisää raportista täältä, mutta esimerkiksi 20-29- vuotiaiden kokonaiskuolleisuus nousi Israelissa tammi-helmikuussa 2021 32%.

Päivitys 27.8.2021: Israelin tilanteesta voit lukea lisää jutusta Palestiinan tilanne on esimerkki rokottamisen julmasta epätasa-arvoisuudesta

Mutta jos se onkin 95% teho vakavaa tautia vastaan? Voisiko se olla niin?

Valitettavasti ei ole.

Suomessa on uutisoitu pariin otteeseen tartuntaryppäistä.

Päijät-häme

Päijät-hämeessä sairaalahoidossa oli puolet rokotettuja potilaita. Tehohoitoon joutuneiden lukumääriä ei tarkkaan kerrottu, mutta muiden alueiden sairaaloihin vietiin tehohoitoon muutaman viikon aikana seitsemän potilasta, kun omat resurssit loppuivat. Taudin vakavuus vaikutti aika ärhäkältä.

Kanta-häme

Toukokuu oli Kanta-Hämeen keskussairaalassa tukalaa aikaa, sillä koronavirus pääsi yllättäen leviämään sairaalan kahdella osastolla. Kaiken kaikkiaan 57 potilasta ja 42 työntekijää sairastui. 17 koronapotilasta menehtyi. Menehtyneistä 12 oli rokotettuja ja viisi rokottamattomia. Kaikki menehtyneet olivat yli 60- vuotiaita.

42 työntekijää sairastui koronaan. On tiedossa, että kirurginmaski ei ole tarkoitettu suojaamaan viruksilta, joten asiassa ei sinänsä ole mitään ihmeellistä. Kirurgin maski + rokote x 2 ei tämän ryppään perusteella suojaa tartunnalta.

Saammeko jatkossa tietoa koronapiikitetyistä, jotka ovat saaneet vakavan taudin tai menehtyneet koronaan? Oletettavasti ei. Viranomaisilla ei ole halukkuutta tilastoida asiaa, koska “määrät ovat niin pieniä”.

Rokote ei suojaa tartunnalta, mutta estääkö se jatkotartunnat?

Injektio ei estä tartuntaa, eikä myöskään sen leviämistä. Jos “asiantuntija” vetoaa siihen, että injektoitu ei levitä tautia, on se muunneltua totuutta.

CDC (Yhdysvaltojen tautivirasto) julkaisi 06.08.2021 raportin Massachusettsin tautiryppäästä. Siinä todetaan, että tuplapiikitetyillä ja rokottamattomilla oli sama määrä virusta elimistössä, joten tuplapiikitetyt levittävät virusta aivan samalla tavalla kuin rokottamattomat.

76% tartunnan saaneista olivat saaneet kaksi piikkiä, joten rokottamattomien tai yhden piikin saaneiden osuus oli vain 24%.

Linkki CDC raporttiin

Otteita Comirnatyn tuote-esitteestä

Voiko Comirnaty vähentää viruksen leviämistä ihmisestä toiseen?
Comirnaty-rokotteen vaikutusta SARS-CoV-2-viruksen leviämiseen yhteisöissä ei vielä tunneta. Vielä ei tiedetä, kuinka paljon rokotetut ihmiset saattavat kantaa ja levittää virusta.


Miten pitkään Comirnatyn antama suoja kestää?
Tällä hetkellä ei tiedetä, miten pitkään suoja kestää. Kliinisessä tutkimuksessa rokotettujen henkilöiden seurantaa jatketaan kahden vuoden ajan, jotta suojan kestosta saadaan lisätietoja.

Lue koko tuote-esite EMA:n sivuilta

Onko injektiolla haittavaikutuksia?

Suomi

Rokotteiden haittavaikutuksia suomessa kerää Fimea. Tiedot päivitetään viikoittain. Tästä pääset katsomaan tämän viikon tilanteen. Haitoista lähes 60% on vakavia ja kuolemia on 2.6. mennessä 78. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla käsittelemättä oli noin 3800 kpl ilmoituksia, jotka eivät vielä näy tilastoissa. Rokotehaittoja on siis ilmoitettu paljon. Täytyy kuitenkin muistaa vielä se, että Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan ainoastaan 1% (max. 10%) rokotehaitoista tulee rekistereihin. Haittavaikutusilmoituksia jää todella paljon tekemättä niin lääkäreiden, hoitohenkilöstön kuin asianosaisten tai omaistenkin puolesta.

Päivitys 7.9.2021: Kirjattuja haittailmoituksia 3657kpl joista vakavia 2934kpl. Käsittelyä odottavia ilmoituksia on n. 11 000kpl kuolemia ilmoitettu 117kpl

Vertailuksi Pandemrix rokotteen raportti joka vedettiin markkinoilta, kun ilmoituksia oli 848 kpl.

Eurooppa

EU:n lääkeviraston EudraVigilence tietokannan mukaan toukokuun 22. päivään mennessä yhteensä 463 476 ihmistä on sairastunut haittavaikutuksiin COVID-rokotteista.

Katso uusimmat tiedot alla olevista linkeistä

Yhdysvallat

Yhdysvalloissa rokotehaittoja kerää VAERS-järjestelmä.

Koronarokotteiden haitat Yhdysvalloissa voit katsoa tästä

Kaikki yllä esitetyt haittajärjestelmät ovat virallisia toimijoita ja data on oletettavasti aitoa.

Ovatko haittavaikutukset vaarallisia?

Injektion jälkeen oloaan kannattaa kuunnella. Heti injektion jälkeen tulevat haittavaikutukset ovat jo suhteellisen hyvin raportoituja ja voit katsoa ne tästä.

Pitkäaikaisvaikutuksista ei vielä tiedetä. Injektio kuitenkin aloittaa piikkiproteiinin tuotannon kehossa heti, mutta vasta viikkojen kuluttua saattaa ilmentyä selittämätöntä verenvuotoa tai veritulppia, neurologisia oireita, lihasnykäyksiä, rytmihäiriöitä, verenpaineongelmia yms.

Veritulpat kehittyvät myös syviin laskimoihin, joten jos vasta viikkojen kuluttua injektiosta alkaa raastavan kova päänsärky, joka ei mene ohi särkylääkkeillä, kannattaa mennä tarkistukseen lääkäriin. Sinustromboosi kehittyy hitaasti, mutta voi olla tappava.

Ruoan jälkeinen kova vatsakipu, joka pahenee päivien aikana, voi kieliä hapenpuutteesta suolistossa. Vatsan alueen laskimopohjaiset tukokset kehittyvät hitaasti, mutta ovat hyvin vaarallisia, jos hoitoa ei saa ajoissa.

Nuoren ikäryhmän injektioduilla on on todettu ympäri maailmaa kohonneita määriä sydänlihaksen tulehduksia eli myokardiitteja. Tulevaisuus näyttää millaisia autoimmuuni reaktioita tai sairauksia mRNA-injektiot saavat aikaan pitkän aikavälin seurannassa.

Jos omaisesi tai ystäväsi saa vakavan sairaskohtauksen ja sille ei löydy järkevää selitystä, kannattaa pitää mielessä aiemmin otettu koronapiikki. Verenvuoto tai veritulppa saattaa muodostua elintärkeään elimeen varoittamatta.

Injektio ei suojaa tartunnalta, eikä estä taudin jatkotartuntaa. Mitkä ovat sen hyödyt?

Se onkin varsin syvällinen kysymys. Injektiolla on hätäkäyttölupa ja sen pitkäaikaisvaikutuksista ei tiedetä yhtään mitään. Silti sen käyttöä laajennetaan kuitenkin koko ajan nuorempiin ikäryhmiin. Hyöty-haitta-suhde on vähintäänkin kyseenalainen tässä tilanteessa.

Suomessa aloitetaan rokotetutkimuskeskuksen avustuksella tutkimus, jossa injektio pistetään lapsiin. Lapsille ja nuorille tauti ei ole lainkaan vaarallinen.

Mika Rämet perustelee lapsien rokottamista laumasuojalla, mikä on varsin kaukaa haettu, koska injektion vaikutusta SARS-CoV-2-viruksen leviämiseen yhteisöissä ei vielä tunneta.

Syksy 2021 näyttää, mikä koronarokotteen teho on, kun uusi flunssakausi alkaa. Toivotaan, että eläinkokeissa nähdyt huonot tulokset rokottamisen jälkeen eivät toistu ihmisillä. Jos saisi yhden neuvon antaa, se olisi: ODOTA. Tietoa tulee koko ajan lisää, kuten kliinisissä tutkimuksissa on tapana tulla. Jos olet terve, alle 70- vuotias, niin odota. Valinta on kuitenkin täysin sinun.

Onko rokotteesta tullut haittavaikutuksia?

Suomessa Fimea seuraa rokotteiden haittavaikutuksia ja voit lukea jutun haittavaikutusilmoitusten historiasta tästä jutusta.

Sivun alareunasta löytyy linkit haittailmoitukseen tekemiseen sekä korvauksien hakemiseen rokotehaitasta.

Tekstin on laatinut kaksi hoitoalan ammattilaista, jotka seuraavat tilannetta hyvin tarkasti sekä maailmanlaajuisesti, että lähietäisyydeltä, viimeisintä tutkittua tietoa hyödyntäen.

Jos haluat syvällistä tietoa SAR-CoV-2 pandemiasta sinun kannattaa lukea myös Spartacus-kirje. Se on pitkä, sisältää paljon lääketieteellistä sanastoa, mutta kertoo hyvin syvällisesti lähes kaikesta Pandemiaan liittyvästä.

INJEKTIOPIIKKI

60 vastausta artikkeliin “Kuinka koronarokote toimii ja onko sillä haittavaikutuksia?

 1. Kiitos tästä koosteessa! Tätä on hyvä jakaa ihmisille, jotka miettivät vielä rokotteen ottamista. Ne jotka kilvan juoksevat rokotteelle, ovat ilmeisen turhia käännytettäviä, koska luottavat sokeasti THL:n suosituksiin.

 2. Kiitos. Aiheesta löytyy harmillisen vähän tietoa Suomen kielellä ja tämä oli piristävä poikkeus.

 3. Kiitos, teksti on selkeää ja auttaa minua varsinkin siinä kun joudun jatkuvasti selittämään lähipiirille miksi en itse ja miksi lapseni ei tule ottamaan koronarokotetta. Kerron heille usein että en halua vakavia sivuvaikutuksia ja haluan odottaa kunnes tiedämme edes vähän tämän rokotteen vaikutuksista. Vastaus on lähes aina sama ”otan mielummin sen riskin kuin että kuolen koronaan”. Pudistan päätäni enkä vastaa sen lauseen jälkeen mitään.

  1. Nämä myrkyn ottajat ovat todella aivopestyjä, ei muuten voi mitenkään ymmärtää heidän sairasta asennettaan ottaa myrkky kun sairaus on pieni riski tähän verrattuna.

  1. Kiitos tästä!
   Vähän on tämänkaltaista suomenkielistä tietoa.
   💛

 4. Tämä on hyvin laadittu, niin että jopa lapsikin ymmärtää.
  Toivoisin vielä kirjoitusta ADE-efektin riskistä, jonka rokotteen tuottamat vasta-aineet aiheuttavat kun kohdataan uusi koronavirus.

 5. Hyvä asiallinen kirjoitus! Helppo jakaa. Onko niin että Pfizer on testannut samaa teknologiaa myös syöpien hoidossa? Ja epäonnistui surkeasti…?

 6. Kuka ja minkä alan ammattilainen on blogin takana? Se aina kiinnostaa, kun pureudutaan tän tyyppiseen aiheeseen, mikä vaatii tietyn alan osaamista. Selkeästi kyllä kirjotat.

  1. Olen yksi heistä, joka kuulee elämän ensimmäisen parkaisun.
   Olen yksi heistä, joka kuulee elämän viimeisen huokauksen.
   Olen yksi heistä, joka joka liittää sinut koneeseen, kun oma hengitys ei enää riitä.
   Olen yksi heistä, joka iskee kun sydämesi värisee.
   Olen yksi heistä, joka on valmiina kun muut nukkuvat.
   Olen yksi heistä, joka näkee tulevan kaaoksen.
   Olen… .. yksi meistä.

   1. Ööööööö……
    Toi kyllä voi olla niin monen eri alan viittavan.

    Tätä itekkin kyllä mieti ja mitään kunnon lähteitä ei löydy. Poikkeuksena 2012 vuonna julkaistu eli vanhentunut tutkimus.

    En tosin itse ole lääkäri tai muu vastaava. Olen kemisti, joten tunnen kyllä tieteellisen kirjoittamisen ja tutkimuksen tekemisen.

   2. Todella hieno kommentti. Antaa myös ajattelemisen aihetta. Iso käsi. Respect.

 7. https://dailyexpose.co.uk/2021/07/19/vaers-whistleblower-45000-dead-from-covid-19-vaccines-within-3-days-sparks-lawsuit-against-federal-government/

  VAERS Whistleblower: “45,000 Dead From Covid-19 Vaccines Within 3 Days”, Sparks Lawsuit Against Federal Government

  On nämä hurjia lukuja; 45000 koronarokotekuolemaa kolmen päivän sisällä, paljastaa VAERSin ilmiantaja.

  Ohiossa toimiva asianajaja Thomas Renz on aloittanut oikeusjutun liittohallitusta vastaan ​​Covid-19-rokotteiden aiheuttamien todellisten kuolemantapausten peittämisestä.

  – Lue myös koronarokotteiden vaaroista täältä:

  https://doctors4covidethics.org/letter-to-physicians-four-new-scientific-discoveries-crucial-to-the-safety-and-efficacy-of-covid-19-vaccines/

 8. ”Haitoista lähes 60% on vakavia ja kuolemia on 2.6. mennessä 78.”
  Mistä voi tarkistaa tuon luvun 78?

   1. Noiden kuolemien ei ole todistettu liittyvän rokottamiseen. Ja “60 % haitoista on vakavia,” on virheellisesti sanottu. Lieviä haittoja ei ilmoiteta, joten prosenttiluku on puhtaasti väärä tapa, eikä kerro todellisuudesta yhtään mitään. Luvut pitää suhteuttaa rokotettujen määrään. Ja sekin vielä taidokkaasti (lukujen analysointi kesken pandemian on haasteellista). Tarvittaisiin mediakoneisto tai vielä mieluummin tutkijayhteisö pyörittämään näitä lukuja, jotta päästään lähemmäksi totuutta. Kiitos kuitenkin tästä ja muista artikkeleista. Ne ovat hyödyllisiä puutteelisinakin.

   2. Olet oikeassa. Luvut eivät pidä paikkaansa.
    WHO antoi 19.07.2021 seuraavan ohjeen -> https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-TTS-2021.1

    Lainaus pdf-ohjeesta:
    ———————————————————
    1. Cerebral venous sinus thrombosis
    The most frequently reported vaccine-related TTS location is CVST. The most frequent symptom of CVST is
    headache (50%), mostly severe, which typically presents with other symptoms or signs (Table 2 in Annex 4,
    Figure 2). Vaccine-related CVST presents with an increased rate of intracranial haemorrhage (approximately
    40% of patients) and a higher mortality rate, compared with non-vaccine related CVST. The mortality rate of
    CVST in patients with COVID-19 is similar to that in patients with vaccine-related TTS, however,
    thrombocytopenia is less frequent in COVID-19-related CVST and when present, tends to be less marked
    (between 100 000 and 150 000 platelets per µL).
    2. Splanchnic vein thrombosis
    The second most common TTS involves splanchnic vein thrombosis (SVT), including portal, superior
    mesenteric and/or splenic veins, reported in approximately 30% of cases. The symptoms of SVT are expected
    to be similar in vaccine-related TTS and TTS related to another aetiology, with the most frequent symptom
    being abdominal pain.
    3. Deep vein thrombosis and pulmonary embolism
    DVT and PE have been described in the reported cases of patients with TTS following vaccination with an
    adenovirus vector-based COVID-19 vaccine. The clinical symptoms of the DVT and PE are non-specific, and
    these symptoms are as likely to be due to DVT or PE as other alternate diagnoses. Consequently, clinical
    prediction tools, such as the Wells score for PE and DVT, which takes into consideration the symptoms and
    signs of DVT/PE, risk factors, and the possibility of an alternate diagnosis, have been derived and validated.
    Patients who are determined to be ‘likely’ based on such prediction scores should undergo further investigation
    with appropriate imaging to confirm or exclude DVT or PE.
    4. Multiple organ thromboses
    Approximately 20-25% of patients with vaccine-related TTS have multiple-organ thromboses, which requires
    thorough clinical examination and appropriate investigations, as necessary.

    ———————————————————

    Kohdat 2, 3 ja 4 ovat tulleet valitettavan tutuiksi. Viittasin näihin artikkelin kirjoitushetkellä 1.5 kuukautta sitten. Nyt WHO reagoi samoihin asioihin, joten ongelma on tilastollisesti noussut varmasti rajusti esiin. Rokotteen merkillä ei ole kokemukseni mukaan väliä.

    Oireet on hankala yhdistää rokotteeseen, koska ne voivat ilmaantua vasta viikkojen kuluttua. Jos lisäksi katsot maailmaa omien vaaleanpunaisten rokotuslasien läpi, tuplarokotuksen itse saaneena saattaa olla vaikea myöntää todellisuutta. Todellisuus on se, että jos joskus kaikki merkitään rekisteriin, kuolemat sekä vakavat ilmoitukset räjähtävät ja oletettavasti rokotukset kielletään.

    Skotlanti on Suomen kokoinen maa – 5.3 miljoonaa asukasta. Siellä on tapahtunut jotain https://dailyexpose.co.uk/2021/07/18/5522-people-have-died-within-28-days-of-having-a-covid-19-vaccine-in-scotland-according-to-public-health-scotland/

    Onko siellä terveydenhuolto herännyt merkkaamaan aidosti haittailmoituksia?

   3. Käsitellyistä haitoista noin 60% on vakavia. Kuolemien ei ole todistettu liittyvän rokotukseen on totta. 14700 ilmoitusta on jonossa. Tuo vakavuusluokitus on mysteeri. Ilmoituksessa sitä ei kysytä. Kuolemat, kun ne joskus käsitellään niitä on ihan valtavasti. Se vaatii aivan valtavan koneiston. Korvauksia on kuitenkin haettu niin paljon, että vakuutuspalvelu on tukossa.
    Haittailmoitukset – https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset/kooste-koronarokotteiden-haittavaikutusilmoituksista
    Korvaushakemukset – https://www.laakevahinko.fi/koronarokotteet/

 9. Työskentelen hierojana. Keväällä aloin kiinnittämään huomiota siihen, että hoitoon tulee yhtäkkiä paljon asiakkaita, joilla on kädet turvoksissa ja sellaiset sinipunertavat enemmän tai vähemmän. Myös ennen aivan pehmoiset asiakkaat saattoivat olla todella kovia. Joku purskahti pöydälläni itkemään ja kysyi, että “mikä ihme minulle on tullut”. Myös huimausta, väsymystä ja päänsärkyä on tullut usealle. Yhteistä näille kaikille tapauksille on ollut jokin aika sitten saatu 2. injektio.

  1. Hei, kiitos tiedosta. Ne ovat rokotehaittoja. Fimea on tiedottanut https://injektiopiikki.com/2021/06/16/fimea-tiedottaa-varo-koronarokotetta-jos-sinulla-on-tama-oireyhtyma/
   Asia on vain niin, että piikki voi aiheuttaa tämän oireyhtymän. Oireyhtymä on niin harvinainen, että sitä ei löydy lääkärin tietokannoista.
   Pahimmillaan se menee siihen, että lihas turpoaa niin, että se ei mahdu lihaskalvon sisään ja verenkierto estyy. Silloin tehdään kiireellinen leikkaus, jossa lihaskalvo avataan, jotta verenkierto saadaan palautettua.

   Jos asiakkalla on pinkeät raajat ja varsinkin jos väri on sinertävä, lääkäri on oikea osoite.

   Nämä menevät välillä niin pahoiksi, että leikkaus on välttämätön raajan pelastamiseksi.

 10. Kiitos…Upeasta sivustosta…Olette minulle uusi tuttavuus…vaikka Olen seurannut tätä asiaa alusta asti…

  Ja Haluan antaa Tunnustusta siitä. .että Ette jätä MITÄÄN kertomatta…

  Siunausta Teille..!!!

 11. Viimeisimmän tiedon mukaan täyden rokotesarjan saaneita on ollut THL:n mukaan tehohoidossa yhteensä 10 ihmistä. Kaikki heistä ovat olleet yli 60-vuotiaita ja heillä on ollut perussairauksia.

  1. Täyden rokotesarjan on saaneita on ollut liikenteessä vasta kesäkuun 2021. Siis vain muutaman kuukauden ajan. Hoivakodeissa asuvat ihmiset ovat yleensä rajattu teho-hoidon ulkopuolelle.

 12. Kiitos todella hyvästä tietopaketista. Mielestäni “täysi rokotussarja” on huijausta, sehän täydentyy aina kun alkaa uusi rokotuskierros. Onko loppua näkyvissäkään?

  Kuinka raadollisia lääkärit voivat olla. 85-v. vanhempani lipsauttivat vastaanotolla, että heidän pojallansa ei ole rokotuksia. Tämä lääkäri oli kertonut heille, että heidän poikansa tartuttaa heihin koronan ja he kuolevat. Että näin.

  1. Suurin osa lääkäreistä tietää ainoastaan sen, mitä HS, IS ja IL uutisoi. Ei yhtään mitään muuta. Lääkärin tietokannassa on hyvin suppea tietomäärä koronasta. Sitten lääkärit “asiantuntijoina” jakavat roskalehtien mielipiteitä totuuksina potilaille. Täysin kestämätön tilanne.

 13. No olipas puolueellisesti rakennettu teksti, joissa käytetty vain omaa kantaa tukevia tutkimuksia.

   1. THL nyt ei osaa olla puolueeton vaikka yrittäisi. Siitä huolimatta tällaisiin artikkeleihin kannattaisi laittaa totuus muuntelemattomana. Esim. rokotehaitoista.

   2. Tarkoitan sitä, että valitset haluamasi faktat mm. rokotehaitoista ja painotat niitä. Eli kerrot vähintäänkin rivien välissä puhdasta potaskaa. Annan esimerkin (prosentit tulee ulkomuistista, joten pahoittelut, jos ne ei ihan täsmää.)

    Haittailmoituksia on paljon ja 60 % haittailmoituksista on vakavia.
    Jenkkitutkimuksen mukaan vain 1 % haitoista ilmoitetaan. Nämä antaa ihan väärän kuvan.

    Todellisuudessa ilmoituksia tutkitaan priorisoiden vakavia. Joten käsitellyistä ei voi ottaa prosenttilukua vakavissaan. Vakavan määritelmä on ilmoituksiin liittyen kyseenalainen. Toiselle pistokohdan kipu on vakava toiselle ei.

    Artikkelisi olisi timanttia, jos erottaisit tilaston, havainnot ja tulkinnat paremmin toisistaan ja jättäisit ehkä aiheeseen sopivat jenkkitutkimukset omaan arvoonsa.

    Ja tarkoitukseni ei ole torpata artikkelia. Toivoisin vain että ihmiset lukisivat kaikki näinkin tärkeää asiaa käsittelevät asiat kriittisesti.

   3. Hei,
    Artikkeli on kirjoitettu kesäkuun puolessavälissä siinä on linki lähteisiin. Ajankohtaiset tiedot voi tarkistaa linkkiä klikkaamalla. Haittailmoituksessa ei kysytä onko haitta vakava vai ei. Annetaan oireet.
    Olen töissäni nähnyt, että vain murto osa ilmoitetaan hyvinkin vakavista haitoista, POäivitän uusimmat tiedot kun ehdinartikkeliin.

 14. Olipa mahtavaa lukea konstailematonta tekstiä, kiitos! Itse en ole ottanut yhtään piikkiä, enkä ota. Tyttäreni otti työnsä takia velvollisuudesta kaksi ja sairastui sydänlihastulehdukseen, viisi kuukautta sitten. Oireilut ovat jatkuneet koko ajan, ja mielestäni hän on vähän väliä flunssassa/kuumeessa nykyisin. Nyt on viimein saatu lähete kardiologille, ei-kiireellisenä sekin. Lääkärit levittelevät käsiään… Huoli on jokapäiväinen, miten käy, milloin paranee vai paraneeko milloinkaan…

  1. Hei ,, olen surullinen tyttäresi puolesta , minullakin tytär hoitoalalla ja pakkorokotus tehty…hänellä ei onneksi ole tullut mitään oireita.
   Jaksamista ja kesää odotellen .

  1. Kyllä. Alusta asti on ollut rokote olemassa. Se on Sinovac. Kiinassa se käytössä ja siellä koronaa ei juurikaan ole. EMA on jumittanut rokotteen arvioon, huomaa rokotteen. On ollut toukokuusta saakka.

   Kyllä, jos pakko ottaa niin perinteinen.

 15. Kiitos Kustaa Kullervo II siitä, että kirjoitat näistä asioista ja vieläpä suomeksi. Tärkeää! Oma varoaikani piikin suhteen on 10 vuotta. Siinä ajassa näkee suurinpiirtein sen vaikutuksia.

 16. Hei

  19 vuotiaalle tyttärelleni tuli rokotuksen jälkeen hirvittävät selkäkivut, joihin mikään ei auta. Ihan aikki mahdolliset testit ja erikoislääkärit käyty läpi. Lienee neurologista. Mikäköhän voisi olla kyseessä?

  1. Minulle ja aikuiselle pojalleni tuli myös outoja selkäkipuja sekä hengenahdistusta. Ajattelin aluksi, että sänky menee vaihtoon, mutta, koska pojallani oli samanlaisia oireita, niin päättelimme oireiden johtuvan k-piikistä. Meille molemmille oireet tulivat n. 2 viikkoa rokotuksen jälkeen.

 17. Hyvä kirjoitus ja helppoa luettavaa ja paljon kaivattua suomenkielistä tietoa . Mitä kirjoittaja ajattelee rokotteen ottamisesta sairastetun koronan jälkeen? Kohta loppuu 6 kk immuniteetti, ja ulkoa tuleva vahva painostus ja halu elää normaalia elämää saa miettimään että pitäisikö vain luovuttaa ja ottaa se vaikka en halua. Mistä sitä tietää riittääkö yksi rokote edes kun muillakin niitä tulee kokoajan lisää otettavaksi? Mitä rokote tekee kun koronan on kerran sairastanut ?

 18. Kirjoitit: “Tuo vakavuusluokitus on mysteeri. Ilmoituksessa sitä ei kysytä. Kuolemat, kun ne joskus käsitellään niitä on ihan valtavasti.”
  Fimean sivuilla lukee kuitenkin: “Haittavaikutusilmoituksessa esitetty vakavuusarvio on ilmoittajan tekemä. Jos vakavuutta ei ole ilmoitettu, arvioinnin tekee Fimea.” Onko ilmoituslomakkeeseen tullut jokin muutos. Kiitos työstäsi tiedon saamisen eteen!

  1. Tein yhden haittailmoituksen viime viikolla, .pdf version, ei siinä ainakaan kysytä ilmoittajalta vakavuusarviota.

 19. Paljon väärää tietoa esim. Suomessa kuollut 20 vuotias perusterve nuorimies sairaus aika 14 vrk sairaalassa ei ollut rokotettu perus coronaan Ei variantteihin!Kaikista rokotteista voi joku prosentti sairastua ,toki tämä rokote valmistettu nopeasti.Itse otin molemmat piikit harkinnan jälkeen,koska kuulun vanhempaan ikäryhmään 60v, ei tullut mitään oireita.Koska corona on kuitenkin monin verroin vaarallisempi kuin joku perus vuosittainen infulenssa.On parempi suhde ottaa rokote kuin ei mitään.Maailmassa on kuollut ihmisiä turhaan ,rokotteen pelossa. Suomessa on rokotteeseen kuollut 2 henkilöä tutkitusti,sekin on varmaa ettäv oi tulla lisä kuolemia.Kaiken kaikkiaan se on kuitenkin pieni prosentti rokotus määriin sekä jos verrattaisiin kuolemiin ilman rokote suojaa.Ennenkuin keksitään lääke joka parantaa coronan vakavaan tauti muotoon sairastuneen.Huom rokotteeni oli Phaiserin mrna rokote.

 20. Hyvää tietoa seassa mutta myös todella paljon nostettuja epäkohtia ilman asianmukaisia lähdeviittauksia puhumattakaan lähdeluettelosta. Päälle ei tietoa kuka tämän takana edes on niin aika vähän herättää luottamusta.

  1. Ensimmäisessä kirjoituksessa ei ole erillistä lähdeluetteloa. Linkit ovat suoraan tekstissä. Uusissa kirjoituksissa on lähdeluettelot.

  2. On kyllä huvittanut nähdä näitä “tiede”ihmisten kommentteja, missä perätään lähteitä. Samat henkilöt kuitenkin uskovat kaiken, mitä lääkefirmojen rahoittamat siis korruptoidut “asiantuntijat” kertoilevat valtamediassa tuntemuksiaan liittyen meneillä olevaan eikä yhtäkään lähdettä ole näkyvillä. Ensinnäkin asiantuntijaa ei voi enää katsoa asiantuntijaksi, jos hänet on rahalla vaiennettu totuudesta ja toiseksi, jos näiden puheet ei perustu tieteellisesti todennettuun tietoon. Kaikki on ollut lähinnä vain pelkkää “arvioisin, ennustaisin, näkisin, koen” ja vielä suurin otsikoin, ja lisäksi suoranaista yhden kansanryhmän vainoamista, ryhmän, joka ei niele tätä epäjohdonmukaisesti vedettyä narratiivia.

 21. Tekstissä esitetyt väitteet rokotteen osalta vaikuttavat itse keksityiltä. Huvittavinta on esittää todisteeksi väitetty japaninkielinen teksti, joka ei siis ole edes mikään vertaisarvioitu tutkimustulos.

  Rokote ei myöskään aiheuta sytokiinimyrskyä/ADE-reaktiota. Paitsi jonkun itseoppineen mielestä. Sen sijaan mm. sairaaloiden covid19 potilasmäärät ja jakautuminen rokotettuihin ja rokottamattomiin viittaavat siihen, että vakavan tautimuodon estämisen osalta rokote toimii, vaikka tartuntaa se ei olisikaan kyennyt estämään.

  1. Jos mielestäsi rokote suojaa vakavalta tautimuodolta, miksi sitten puolet tai enemmänkin kesäkuusta 2021 koronaan sairaalassa kuolleista on ollut rokotettuja?

 22. Kolme rokotusta otettu ja ei mitään haittoja.Ei ole myöskään korona tarttunut.Jos kaikki piikkipelkoiset olisivat ottaneet rokotuksen olisi kuolleita paljon vähemmän. Kuolleet ovst rokottamattomien vastuulla.
  Mikähän on Vkk:n tulevaisuus kun epidemia loppuu?

  1. Paljonko kokonaan kanssa kuolleita oli ennen vuonna 2020. Kuinka paljon vuonna 2021. Paljonko tulee olemaan 2022. Todella hyvä, että kaikki eivöt saa haittaoireita.

 23. Kaipaisin kovasti tietoa tästä nyt markkinoille tulleesta Novavaxin rokotteesta, jonka pitäisi olla ns. vanhalla tekniikalla tehty, samalla tyylillä kuin esim. hepatiitti rokote. Olisiko se turvallisempi? Kiitollinen jos vastaat, kyseessä on työpaikan ja palkan menetys ilman rokotetta ☹️ mrna rokotetta en missään nimessä ota vaikka koko elämä ja talous kaatuu.

 24. Sain pahoja oireita Pihlajalinnassa annetussa bakteerinieluviljelyssä, missä tutkittiin onko kurkkukipuni hoitoon tarvetta antibiootille vain ei. Illalla meni hajuaisti ja outo metallinen maku (tyypillinen rokotehaitta). Seuraavana päivänä alkoivat pahat neurologiset oireet ja sydänmuljahdukset (piti kutsua ambulanssi). Minulle tehtiin hiljattain bioresonanssitutkimus ja elimistöstäni löytyi samoja aineita kuin itse rokotteista, vaikka en ole ottanut näitä rokotteita. Myrkyttää voi muillakin testeillä kuin koronatesteillä ja -rokotteilla näemmä. Näemmä nykypäivänä ei voi mennä enää minnekään terveydenhoitopalveluihin (ei terveyskeskuksiin yksityiselle lääkäriasemalle eikä sairaaloihin). Koskahan rupeavat laittamaan myrkkyjä verikokeeseen?

 25. THL sanoo, että haitat tulevat viikkojen päästä injektiosta… Eli jos saan veritulpan 1,5v.päästä ensimmäisestä injektiosta, jona aikana injektioita otettu 3, se ei liity injektioon? Tutkiiko mikään taho pitkän ajan vaikutuksia?

 26. Olen lukenut että piikit toimivat kuten AIDS, vakavat oireet tulevat enemmän tai vähemmän pitkällä viiveellä, joten vakaviakaan haittoja/kuolemantapauksia
  ei voida yhdistää piikkeihin, todella pirullisen ovela suunnittelu….

  1. Mahtaako rokottamaton saada ”rokotuksen” itselleen suojaamattoman seksin välityksellä rokotetulta. Kuten Hiv:n 🤔

Vastaa