Asiat oikeisiin mittasuhteisiin – tehohoitoa vaativa COVID-19 ON AINA VAKAVA TAUTI!

Lue ääneen tämä artikkeli
Mitä sinulle tulee mieleen sanasta korona?

Vaarallinen tauti, joka tarttuu helposti ja on vakava jokaiselle tartunnan saaneelle? 10% yli 50-vuotiasta tartunnan saaneista kuolee? Tällaisia mielikuvia liikkuu esim. sosiaalisessa mediassa.

Testaa oletko arvioinut vaarallisuuden ylä- vai alakanttiin

Tehdään pieni tehtävä. Kirjoita paperille se luku, joka tulee ensimmäisenä mieleen seuraavasta kysymyksestä. Kuinka monta alle 70-vuotiasta itsenäistä ihmistä on kuollut suomessa koronaan (noin 530 päivää) kestäneen pandemian aikana? Kirjoita vastauksesi paperille tai tietokoneelle, niin että voit verrata sitä todellisuuteen kun käymme lukuja läpi tilastoista. Jatketaan, mutta vasta kun olet kirjoittanut luvun paperille tai tietokoneelle.

Suuret luvut ajatuksiin muhimaan jatkuvalla mainostuksella

Iltapäivälehdet ovat nyt noin puolentoista vuoden ajan pitäneet etusivulla lukua päivittäin tartunnan saaneiden määristä. Jos tartuntamäärät ovat olleet matalia, on siirrytty uutisoimaan altistuneiden määrää. Jos ei ole ollut altistuksia, uutisoidaan rokotettujen määrää. Pääasia, että koronaan liitetty uutisoitava luku on suuri.

ISO KORONALUKU iltasanomissa

Korona siis täytyy olla esillä monessa uutisessa päivittäin ja jokin siitä kertova luku täytyy olla SUURI. Yleisön ei tarvitse lukea uutista tai olla kiinnostunut siitä, kunhan vain näkevät niitä päivittäin ja yhdistävät alitajuisesti koronan ja suuren luvun.

Lähdetään liikkeelle kokonaiskuolleisuudesta

Koska tartuntoja on päivittäin paljon, oletettavaa on, että myös kuolleisuus on kasvanut tämän 1.5-vuotta kestäneen pandemian aikana. Joka päivä on kerrottu taudin vakavuudesta ja säännöllisin välein meitä muistutetaan sairaala- tai tehohoito paikkojen loppumisen uhasta.

Tilastokeskuksen data kuolleisuudesta 2005-2021/kesäkuu

Suora linkki tilastoon: https://pxnet2.stat.fi:443/PXWeb/sq/e1c3f22e-3ef0-4ab7-8fd9-113329cffa3b

Tilastokeskuksen datan mukaan vuosina 2020-2021 ei näy kuitenkaan erityistä piikkiä kuolleisuudessa. Kun luet juttua eteenpäin selviää myös miksi.

Tartuntoja Suomessa NYT 95 168 kpl !!!!

Tällä päivällä tartuntoja suomessa on havaittu 95 168 kpl pandemian alusta. Ei tänä vuonna, vaan pandemian alusta. Koronaa ei tarkastella vuosittain, koska luvut menisivät vuoden vaihtuessa luonnollisesti nollaan ja kaikki olisi aloitettava alusta.

Kuinka moni on saanut todetun tartunnan

Suomen väkiluku on 5,518 miljoonaa, joten 1.72% suomalaisista on tähän mennessä saanut todetun tartunnan. Luku on luvattoman pieni, kun vertaa siihen kuinka äärettömän helposti “tiedämme” koronaviruksen tarttuvan!

Korona on tappava tauti – mutta ei aivan kaikille

Jotta saisimme esiin todellisen vaaran väestölle meidän on yhdistettävä ja vertailtava tilastoja.

Korona on vaarallinen ihmiselle, jonka odotettu elinikä on enää muutamia kuukausia ja suurin osa menehtyneistä koostuukin juuri heidän kaltaisistaan potilaista. Tällaiset potilaat ovat pääsääntoisesti rajattu tehohoidon ulkopuolelle. Tärkein syyhoidon rajaamiselle on potilaan toivoton ennuste tai odotettavissa oleva huono elämänlaatu.

Tehohoidettujen potilaiden kuolemat

Karsimme tehohoidon ulkopuolelle rajatut potilaat pois, jotta näemme koronan vaarallisuuden “normaalikuntoiselle” väestölle.

Suomessa on 31.5.2021 mennessä kirjattujen tietojen mukaan teho-osastoilla on hoidettu yhteensä 834 COVID-19-positiiviseksi varmistettua henkilöä.

Tehohoito kuolleisuus 16%

Suomessa on hoidettu pandemian aikana 834 ihmistä teholla koronan vuoksi. Raportista selviää myös kuolleisuus, joka on keskimäärin 16% tehohoito/sairaalajakson aikana, joten kuolleita on noin 135 kpl.

Kuolleisuus teholla hoidetuista kappalemäärinä (kuolleisuus 16%)
 • 0-49 vuotta (3%) 4 kpl
 • 50-59 vuotta (8%) 11 kpl
 • 60-69 vuotta (18%) 24 kpl
 • 70-79 vuotta (34%) 47 kpl
 • yli 80 vuotta (36%) 49 kpl
 • Kuolleita yhteensä 135kpl

Virallinen kuolinmäärä koronaan on tällä päivämäärällä 969kpl. Tehohoidon raportin perusteella voimme päätellä, että (969kpl-135kpl) 834 kpl kuolleista on rajattu tehohoidon ulkopuolelle.

Rajausta tehohoidon ulkopuolelle ei tehdä matalin perustein. Potilaita jotka elävät itsenäistä elämää tai ovat riittävän hyväkuntoisia tehohoitoon iästä tai perussairauksista riippumatta on kuollut koko pandemian aikana suomessa yhteensä 135kpl!

JOS SAAT TARTUNNAN ja olet alle 70-vuotias sinulla on 0,04% todennäköisyys kuolla koronaan. HUOMAA, että 0,04% sisältää myös vakavat perussairaudet!

VASTAUS ALUSSA ESITETYYN KYSYMYKSEEN: Suomessa on kuollut 39 kpl ITSENÄISTÄ ALLE 70-vuotiasta ihmistä koronaan koko pandemian aikana

OMAN IMMUNITEETIN TEHO VAKAVAA TAUTIA VASTAAN 99,12%

Suomessa tartunnan saaneita on 95 168kpl koko pandemian aikana. Teholla oli hoidettu 834 ihmistä. Tämän perusteella tartunnan saaneista vain 0.88% KAIKISTA IKÄRYHMISTÄ, RIIPPUMATTA PERUSAIRAUKSISTA on vaarassa saada vakavan, tehohoitoa vaativan taudin. Oman immuniteetin suojateho on siis 99.12% vakavaa tautia vastaan!

Comirnaty rokotteen suojateho on noin 95%

“COVID-19-mRNA-rokotteen teho ensimmäisen COVID-19-sairauden estämisessä vähintään
7 vuorokautta 2. annoksen jälkeen oli 94,6 % (95 %:n luottamusväli 89,6–97,6 %)”

Comirnaty tuoteseloste

Mistä rokotteiden suojateho lasketaan?

Rokotteiden suojatehon laskeminen tuntuu olevan sellaista matematiikkaa, johon ei kuka tahansa pysty. Jos oma immuniteetti suojaa tilastollisesti 99,12%:sti vakavalta taudilta, parantaako rokote vielä 95% omaa immuniteettia? Suojatehon laskutapa selviää jokaiselle vilkaisemalla nopeasti tuoteselosteeseen.

“12–15-vuotiaiden ikäryhmän ja 16–25-vuotiaiden ikäryhmän geometristen keskititterien (GMT) suhde oli 1,76 ja 2-tahoinen 95 %:n luottamusväli oli 1,47–2,10. Näin ollen 1,5-kertaisen ei-huonommuudenkriteeri täyttyi, koska 2-tahoisen 95 %:n luottamusvälin alempi raja oli > 0,67 geometristen keskiarvojen suhteen (GMR) osalta”

Comirnaty tuoteseloste
Onko tehohoidossa tapahtunut muutoksia pandemian aikana?

“Ensimmäisen aallon aikana keväällä ja kesällä 2020 yli 60-vuotiaiden osuus COVID-19-tehohoitopotilaista oli 43 %, mutta myöhemmin yli 60-vuotiaiden osuus on ollut 54 %.”

Tehohoidon tilannekuva 28.4.2021
Lähde: Tehohoidon tilannekuva 28.4.2021

Yli 60-vuotiaiden osuus teho hoidettavista potilaista on noussut jostain syystä. Valitettavasti uusimmassa tehohoidon tilannekuvassa tätä vertailua ei enää tehdä. Mitähän on tapahtunut vuoden 2021 aikana, joka on saanut yli 60-vuotiaiden osuuden nousuun?

Kuinka suurella kuormituksella tehot ovat olleet pandemian aikana?

Tehohoidon tilannekuva raportissa on kuvattu tehohoito-osastojen kuormitus pandemian aikana erityisvastuualueittain. Tehohoidon resurssit eivät ole olleet uhattuina ja tarvittaessa potilaita on siirretty hoitoon muiden alueiden sairaaloihin.

Tehohoidettava korona potilas vaatii paljon resursseja

Koronapotilas vie paljon resursseja tiukan eristyksen vuoksi. Yksi tehohoidettava koronapotilas vaatii tehohoitolääkärin + 6 tehohoitoon erikoistuneen sairaanhoitajan + muu hoitohenkilökunta työpanoksen vuorokaudessa.

Jo muutama teho hoidettava korona potilas saa aikaan muutoksia suurenkin sairaalan normaaleissa toiminnoissa. Jos eritystä vaativien korona teho potilaiden määrä kasvaa yli erityshuoneiden määrän, sairaala joutuu tekemään suuria muutoksia toimintoihin.

Pademian aikana olemme nähneet leikkaussalien sulkuja yms. Tehon erityspaikkojen määrä suuressakin sairaalassa voi olla vain 2-3 paikkaa. Joten suhteellisen pieni määrä tehohoitoa vaativia potilaita saa päivittäiset toiminnot sekaisin.

Hyöty vastaan haitta

Fimeassa on 15.6.2021 mennessä käsitelty 91 koronarokotuksiin liittyvää haittavaikutusilmoitusta, joissa kerrotaan potilaan menehtyneen. Näistä 21kpl on ilmoitettu sattuneen alle 70-vuotiailla. Kun tilastojen mukaan koronaan on kuollut 39 kpl tehohoidon piirissä ollutta alle 70-vuotiasta alkaa haitta-hyötysuhde olla päälaellaan.

Suhtaudu lukuihin tilastollisesti

Luvut ovat laskettu olemassa olevien tilastostojen ja niissä mainittujen kuolleisuusprosenttien mukaan. Voit verrata tilastokeskuksesta laskettujen lukujen suuntaa antavuuden.

lainaus tilastokeskuksen sivulta

Koronavirustautiin kuolleiden mediaani-ikä oli 84 vuotta.
Lähes 90 prosenttia koronavirustautiin kuolleista oli täyttänyt 70 vuotta.
Joka neljäs kuolleista oli täyttänyt 90 vuotta.
Alle 20-vuotiaita ei kuollut virusinfektioon.
20–49-vuotiaita kuoli 8.
50–59-vuotiaita kuoli 17.
60–69-vuotiaita kuoli 35.

Luvuissa on pientä poikkeavuutta, mutta rajaus tehohoidon ulkopuolelle ei ole potilaan iästä riippuvainen. Joten se voi selittää pienen hajonnan luvuissa.

Onko asiat mielestäsi oikeissa mittasuhteissa?

Koronaan on siis kuollut koko pandemian aikana suomessa 15kpl työelämässä olevaa (alle 60-vuotta) ihmistä. Alussa sulut ja karanteenit perustuivat heikoimmassa asemassa olevien vanhusten suojelemisella.

Hoitokodeissa kuolee joka kuukausi 1400 vanhusta ilman koronaakin. Puolentoista vuoden aikana heitä ilmoitettu kuolleen koronaan 834 kpl. Hoitokodeissa kuolee luonnollisesti tänä aikana noin 25 000 vanhusta. Ihminen kun kuolee vanhuuteen. Sitä ei voi estää. Ei millään.

Piikki auki – nyt ja tulevaisuudessa

Hallitus on ottanut lainaa noin 30 miljardia euroa suurimmalta osin koronan vuoksi. Oletko ajatellut kuinka suuri luku se on? Se on kolmekymmentä TUHATTA miljoonaa!

Piikki on auki ja nyt tämä vasta alkaa delta, epsilon, zeeta, eeta, theeta jne. varianttien myötä. Injektiopiikkejä on ostettu jo vuosiksi eteenpäin ja ne pitää maksaa. Testaukseen palaa tunnissa 45 000€. Varianttien takia testataan täysin oireettomia.

Ensin maskeista tehtiin laaja selvitys, joka näytti, että niistä ei ole hyötyä tai niiden hyöty on olematon. Nyt kaikki kulkevat maskit päällä. Edelleen niiden hyöty on olematon.

Jossain vaiheessa lapset eivät voineet levittää koronaa. Yksikään alle 20-vuotias ei ole kuollut koronaan. Nyt lapsia houkutellaan rokotuksiin ilman huoltajan suostumusta ja pistetään rokotetta, jonka pitkäaikaishaitoista ei tiedetä yhtään mitään ja jonka haittavaikutukset ovat jo nyt surullista luettavaa.

Rokotehaitat tulevat nousemaan tähtitieteellisiin lukuihin. Kuka rokotehaitat maksaa? Lääkeyhtiöt ovat vapautettu kaikesta vastuusta. Lasku tästä kaikesta lankeaa veronmaksajille eli sinulle.

Vertailun vuoksi

Keuhkokuumeeseen sairastuu noin 50 000 ihmistä vuodessa, joista noin 25 000 vaatii sairaalahoitoa. Keuhkokuumeeseen sairastuneista nuorista ja keski-ikäisistä siihen kuolee harvempi kuin yksi sadasta, mutta yli 75-vuotiaista joka kuudes. Pneumokokkibakteerin aiheuttamaa keuhkokuumetta vastaan on olemassa toimiva perinteisellä tekniikalla valmistettu rokote, mutta sitä ei vanhuksille tarjota maksuttomana.

Suomessa kuolleisuus keuhkokuumeeseen oli 65–74-vuotiaiden keskuudessa 55/100 000 ja yli 75-vuotiailla 595/100 000. Sairastuneiden kuolleisuus alle 60-vuotiaiden aikuisten keskuudessa on 0,6 prosenttia.

Onko asiat oikeissa mittasuhteissa?

Juuri nyt tartuntojen ilmaantuvuus COVID-19 on 23/100 000. Se tarkoittaa tartuntojen määrää. Näistä kuolemaan johtavat tapaukset lasketaan promilleissa, jos niissäkään. COVID-19 kohdalla asiat eivät ole oikeissa mittasuhteissa. Onko sinun mielestä?

Jos injektion ottaminen mietityttää, kannattaa lukea artikkeli ”Kuinka koronarokote toimii ja onko sillä haittavaikutuksia”? Jokaisen piikkiä harkitsevan on hyvä tietää, mikä on korona, mikä on injektion oletettu toimintamekanismi ja mitkä ovat tällä hetkellä esiin tulleet haittavaikutukset.

4 vastausta artikkeliin “Asiat oikeisiin mittasuhteisiin – tehohoitoa vaativa COVID-19 ON AINA VAKAVA TAUTI!

 1. Korruptoitunut media levittää estottomasti hysteriaa lapseksi muuttuneiden aikuisten keskuudessa. Kiitos järjen äänestä tänä omitusena aikana.

 2. Artikkelin luotettavuutta saattaisi herättää josko kirjoittajan nimi ja titteli olisi esillä. Kuka on Kustaa Kullervo?

  1. Jokainen voi arvioida kirjoitusten luotettavuuden seuraamalla niihin upotettuja linkkejä ja viittauksia. Henkilöllisyyden julkaisemisesta ei ole mitään vastaavaa hyötyä. Jos kirjoitus pitää täysin paikkansa, sen sisältämää asiaa ei voi kiistää mutta sen sisältö ei miellytä, hyökätään henkilöä vastaan.
   Päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.
   Sen olen itselleni vannonut ja siinä pysyn.

 3. Kiitos, Kustaa Kullervo II, että suhteutat näitä asioita. Suhteellisuudentaju katosi mediasta ja hallituksesta jo kampanjan alkuvaiheissa.

  Itse en ajoittain enää edes jaksa keskustella hysteerikkojen kanssa. Kukaan heista ei tunne ainoatakaan k-kuollutta, sairastunutta, useimmat eivät edes tartunnan saanutta — olen kysellyt — mutta siitä huolimatta he ovat vakuuttuneita siitä, että tappava pandemia riehuu maassamme.

  Joillain on merkiilinen kyky elää useassa todellisuustunnelissa samanaikaisesti, huomaamatta mitään ristiriitaa missään.

Vastaa