Uusi laskuoppi 15102 x 1 = 3128 tai 54387 – rokotehaittojen sekasotku Fimeassa

girl holding multi colored wooden abacus
Lue ääneen tämä artikkeli
Nyt on meneillään maailmanlaajuinen massiivinen rokotuskampanja ehdollisen myyntiluvan saaneilla täysin uuden teknologian pistoksilla, joiden tarkkaa sisältöä ei tiedä oikein kukaan. Erityisen tarkka ja nopea haittavaikutusten seuranta pitäisi olla tässä tilanteessa itsestään selvää. Miten on asian laita? Tarkastellaan nykytilannetta hiukan enemmän.

Nyt toimitaan aikarajoitetuilla poikkeusluvilla

Suosituimman, Pfizer yhtiön Comirnaty- piikin ehdollinen poikkeuslupa umpeutuu 31.8.2021. Suora lainaus tuoteselosteesta sivulta 18 : “Tämä poikkeuslupa lakkaa 31. elokuuta 2021. EU-pohjaisten eräkontrollijärjestelyjen, kuten myyntiluvan ehtojen tarvittavien muutosten, käyttöönotto on tehtävä viimeistään 31. elokuuta 2021 tämän testaussiirtoa koskevan sovitun suunnitelman mukaisesti.” Mitä tämä tarkalleen tarkoittaa, ei ole tiedossa. Kuitenkin 31. elokuuta on eräpäivä johonkin tarkistettavaan tai uudelleen hyväksyttävään asiaan. Lääkevalmiste on nyt aikarajoitetun poikkeusluvan alainen ja sitä tulisi valvoa erityisen tarkasti esiintulleiden haittavaikutusten osalta.

Haittavaikutusten tilastoinnin tekee Fimea yhteistyössä THL:n kanssa

Rokotuksen jälkeen haittailmoituksen voi tehdä piikitetty, piikitetyn omainen tai terveydenhuollon henkilöstö. Ilmoitus tehdään paperilomakkeella tai sähköisellä kaavakkeella. Vuonna 2017 rokotusten haittavaikutuksista ilmoittaminen muuttui vapaaehtoiseksi terveydenhuollon ammattilaisille. Silloin rokotehaittailmoituksia kirjattiin vuositasolla noin 600 kpl. Onko 600 haittailmoitusta paljon vai vähän? Se selviää pian.

Terveydenhuollon ammattilaisia ei ole informoitu tai kehotettu tarkkailemaan rokotehaittoja massiivisen k-piikki kampanjan alkaessa mitenkään. Toistan, ei mitenkään! Hyvin harva ammattilainen edes tietää mistä rokotehaittailmoitus tehdään, kun sellainen eteen tulee.

Kuitenkin reilusti yli puolet ilmoituksista tulee terveydenhuollon ammattilaisilta. Se kuvastaa hyvin olemassa olevaa tilannetta, ammattilaiset eivät useinkaan kirjaa lieviä haittoja.

Ihmiset ovat itse vastuussa haittavaikutuksista ilmoittamisesta

Haittailmoitus tehdään, jos koetaan, että piikistä on tullut erityisen pahoja haittoja. Haittavaikutusilmoituksen tekeminen perustuu tunnistautumiseen ja sen täyttämiseen menee nopeimmillaankin kymmeniä minuutteja. Haittailmoituksia ei voi tästä syystä “tehtailla”. Jokainen haittailmoitus perustuu todelliseen tilanteeseen ja todelliseen henkilöön. Lievälle ja vakavalle haitalle on selkeät kriteerit.

Täytetty haittailmoitus menee suoraan Fimealle, josta Fimea tilastoi ne eteenpäin THL:lle, Euroopan lääkeviraston Eudravigilance-tietokantaan sekä rokotteen myyntiluvan haltijalle.

Euroopan lääkevirasto seuraa turvallisuutta Eudravigilance-tietokannan avulla

Euroopan lääkevirasto eli EMA tarkkailee lääkkeiden turvallisuutta annettujen tietojen pohjalta. Lisäksi EU ja EU: n jäsenvaltiot seuraavat jatkuvasti sen turvallisuutta ja ryhtyvät toimiin, jos uudet tiedot osoittavat, että lääke ei ole enää niin turvallinen ja tehokas kuin aiemmin luultiin.

Haittavaikutusilmoitusten tiedot käsitellään myös määräaikaisissa turvallisuuskatsauksissa, jossa käydään läpi kaikki valmisteesta kertyneet tiedot ja arvioidaan hyöty-haitta-tasapainoa määräajoin.

Sitten asiaan!

Fimea päivittää koosteen ilmoituksista ja käsitellyistä haittavaikutuksista määräajoin. Alkukesän tiedot päivittyivät viikon välein, mutta nykyään päivitystahti on kaksi viikkoa.

Tietotteessa ilmoitetaan rokotetyyppi, ilmoitusten kokonaismäärä, ei- vakavat ilmoitukset, vakavat ilmoitukset ja annettujen piikkien määrä. Käsittelyä odottavat löytyvät erikseen leipätekstin seasta ja kuolleet vielä kauempaa.

Tällä päivämäärällä 19.8.2021 on käsitelty yhteensä 3128 kpl ilmoitusta, joista 1127 kpl ei-vakavaa, 2001 kpl vakavaa ja 105 kuolemaa. Vaikuttaa aika suurelta luvulta, jos aikaisemmin täytettiin vuositasolla noin 600 haittailmoitusta. Mutta ei siinä vielä kaikki.

Tekstin seasta löytyy vielä odottavat ilmoitukset, joita kerrotaan olevan nyt 8100 kpl. Ilmoituksia on lähetetty Fimealle yhteensä 11 228 kpl. Se on suuri luku verrattuna aikaisempien vuosien 600 kpl vuosivauhtiin. Mutta ei siinä vielä kaikki.

Sekasotku alkaa tästä!

Jokaiselle piikki- merkille löytyy oma linkkinsä, josta näkee tarkat haittojen määrät.

Comirnaty (Pfizer-BionTech)

Linkki Fimean Comirnaty sivulle

Comirnatystä löytyy yhteensä 9102 ilmoitettua haittaa, joista vakavia 5483 kpl (60,24%)

Vaxzevria (Astra Zeneca)

Linkki Fimean Vaxzevria sivulle

Vaxzevriasta löytyy yhteensä 5290 ilmoitettua haittaa, joista vakavia 3581 kpl (67,69%)

Spikevax (Moderna)

Linkki Fimean Spikevax sivulle

Spikevax löytyy yhteensä 710 ilmoitettua haittaa, joista vakavia 523 kpl (73,66%)

Yhteensä 15 102kpl haittaa!

Yhteensä haittojen määräksi tulee 15 102 kpl, joista vakavia 9587 kpl (63,48%) . Mutta ei siinä vielä kaikki.

Luvut on laskettu ilmoitetuista pääryhmien otsikoista. Kun alaryhmät laskee yhteen, luvut eivät tietenkään täsmää.

Comirnaty- esimerkissä yleisoireiden kokonaismäärä 2566, mutta jos laskee erilliset oireet yhteen saadaan tulokseksi 1621 kpl. Tässä ei ole mitään järkeä! Mutta ei siinä vielä kaikki.

Yhdessä ilmoituksessa voi olla monta haittaa

Tietenkin yhdessä ilmoituksessa voidaan ilmoittaa monta haittaa. Voisiko se selittää haittojen ja haittailmoitusten suuren eron? Jos 3128 ilmoitusta on käsitelty ja niissä on ilmoitettu 15102 haittaa, yhtä ilmoitusta kohti on ilmoitettu 4.85 erillistä haittaa. Siinä tapauksessa rokotteet aiheuttavat aivan käsittämättömän paljon haittoja.

Jos yksi ilmoitus sisältää keskimäärin 4.85 haittaa ja ilmoituksia on jonossa 8100 kpl, haittoja syntyy kirjaamisen jälkeen lisää (4.85*8100) noin 39 285 kpl! Ja kokonaishaittojen määrä olisi näin ollen 54 387! Tämä perustuu siihen oletukseen siitä, että 8100 odottavaa ilmoitusta ei ole vielä kirjattu.

Jos rokotekohtaiset tiedot tulevatkin automaattisesti ilmoituksista?

Niin, jos rokotekohtaiset tiedot tulevat suoraan ilmoituksista. Käsitellyt+odottavat ilmoitukset yht. 3128+8100= 11 228 kpl. Haittoja löytyy 15102 kpl, joten se voisi olla järkeenkäypä. Haitta olisi tällöin 1,34 per ilmoitus.

Mutta, jos ne tulisivat suoraan tietokannasta ja kone laskisi ne automaattisesti, taulukot täsmäisivät 100% tarkasti. Nyt ne eivät ole sinne päinkään! Mutta ei siinä vielä kaikki.

Kuolemia on ilmoitettu 105 kappaletta

Yksi vakava haitta on kuolema. Niitä on nyt ilmoitettu 105 kpl eli 3,35% ilmoituksista. Lukujen perusteella jonossa on arviolta noin 270 ilmoitettua kuolemaa. Kuolemia olisi yhteensä 375 kpl (105+270). Siinä tapauksessa rokotteisiin on kuollut moninkertaisesti enemmän kuin tehohoidon piirissä menehtyneitä. Mutta ei siinä vielä kaikki.

No kun koronapiikkejä on annettu niin paljon. Ei ne suhteessa…

Kyllä, koronapiikkejä on pistetty paljon. Oletko muuten huomannut sen vaikutusta koronan leviämisen hillintään? Mutta asiaan.

Koronapiikkejä on nyt pistetty 5923422 kpl ja haittailmoituksia on tullut 11228 kpl jonottavat mukaan lukien. Joten noin 0.19% koronapiikitetyistä on tähän mennessä tehnyt haittailmoituksen.

Pandemrix- sikapiikkiä pistettiin 2761326 kpl, ennen kuin se vedettiin markkinoilta vakavien haittojen vuoksi. Aiheutti se kaksi kuolemaakin. Siitä tehtiin 971 haittailmoitusta. Vain noin 0.035% Pandemrix- sikapiikin saaneista teki haittailmoituksen.

Kun verrataan koronapiikkien 0.19%:a Pandemrix- sikapiikin 0.035%iin ero on noin 5.5-kertainen markkinoilta vedetyn Pandemrix- sikapiikin EDUKSI!

Taulukko Pandemrixin haittailmoituksista
Linkki Pandemrixin loppuraporttiin

Kuolemantapausten ikäjakauman outo jaottelu

Koosteessa koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksista näkyy myös kuolemantapausten ikäjakauma. Oudoksi asian tekee se, että alle 50-vuotiaat ovat niputettu samaan ryhmään. Kun hallitsematon lasten piikittäminen on nyt alkanut, olisi ensiarvoisen tärkeää, että myös nuoremmat ikäryhmät näkyisi jaoteltuna. Asiaa tiedusteltaessa vastaus oli, että tietoturvasyistä palkki näkyy vain, jos tapauksia on vähintään viisi. Fimealla on käsittämättömän hyvä tietoturva. Mutta ei siinä vielä kaikki.

Fimea ja THL ovat kuin perse ja paita

Injektiopiikin ensimmäinen ensimmäisessä postauksessa on kuvakaappaus THL-koronakartan kuolemista päivällä 8.6.2021. Kuvan näet alapuolella.

Toissapäivänä 17.8.2021 uusi kuvakaappaus

Sama määrä kuolleita kuin pari kuukautta sitten. Muutama vanhempi on herännyt henkiin ja siirtynyt nuorempiin ikäryhmiin. Tähän vaikuttaa se, että THL poisti 50 sellaista kuolemaa, jotka eivät olleetkaan kuolleet koronaan. Siitä lisää apinaa koijataan- jutussa.

Asian tekee vähän hankalaksi se, että jos 50 henkilöä on poistettu kuolleista ja 32 on kuollut tuolla aikavälillä lisää, tilastot eivät vaan pidä paikkaansa. Mutta sillä ei näy olevan mitään väliä muutenkaan. Ihan sama. Kaikki menee läpi. Piikille vaan.

MIKSI HAITTAILMOITUKSIA EI TILASTOIDA ASIANMUKAISESTI!

Kun massiivinen rokotuskampanja aloitettiin, tärkein asia olisi ollut haittojen seuranta. Kivikautinen järjestelmä on olemassa, mutta se perustuu ihmisten omaan aloitteellisuuteen. Haittoja ilmoitetaan tutkimusten mukaan vain noin 10% todellisista haitoista, joten nyt ollaan ISON ÄÄRELLÄ. Haittoja on hyvin paljon, mistä tahansa suunnasta näitä epäkelpoja tilastoja katsookaan. On vain huonoja ja vielä huonompia lopputuloksia.

“Tämä poikkeuslupa lakkaa 31. elokuuta 2021”

Comirnatyn, meidän tutkitun ja turvallisen suosikkipiikin jonkinasteinen eräpäivä on 31. elokuuta 2021. Meneekö silloin ostettu erä vanhaksi ja kallisarvoiset myrkyt joudutaan hävittäämään vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksissa? Onko mystisellä eräpäivällä jotain osuutta siihen, että lapset piikitetään ilmeisistä haitoista huolimatta? Mutta ei siinä vielä kaikki.

EMA VALVOO JA TARKKAILEE

Euroopan lääkevirasto eli EMA tarkkailee lääkkeiden turvallisuutta annettujen tietojen pohjalta. Onko sama tilanne jokaisessa Euroopan maassa? Ilmoitettuja haittoja ei kirjata sisään järkevässä ajassa, jotta rokotehaitat eivät näyttäsi niin järkyttäviltä, kun jatkoaikaa pitää poikkeusluvalle antaa? Tämä on täysin käsittämätön homma! MITÄ IHMETTÄ TÄSSÄ MAAILMASSA TAPAHTUU!? Välittääkö kukaan? MEDIA HOI, luuri käteen ja asioihin jonkinasteinen selvyys, nyt kun on jo myöhäistä!

Jos alle 30-vuotiaalla on sama mahdollisuus KUOLLA KORONAAN, KUIN ETTÄ TUKEHTUISI ELÄVÄÄN SAMMAKKOON, onko tämä hulluus tarpeellista? Voihan siihen elävään sammakkoon tukehtua, mutta ei siitä kannata yöunia menettää. Yhtään alle 30-vuotiasta ei ole kuollut Suomessa koronaan. PISTE.

Jos injektion ottaminen mietityttää, kannattaa lukea artikkeli ”Kuinka koronarokote toimii ja onko sillä haittavaikutuksia”? Jokaisen piikkiä harkitsevan on hyvä tietää, mikä on korona, mikä on injektion oletettu toimintamekanismi ja mitkä ovat tällä hetkellä esiin tulleet haittavaikutukset.

Vastaa