Mikä on rokotehaittojen lukumäärä Euroopassa – Valitettavasti sitä ei tiedä KUKAAN!

Lue ääneen tämä artikkeli

Tämä on kolmas, ja toivottavasti viimeinen kirjoitus rokotehaittojen epämääräisestä kirjaamisesta. Olemme kirjoittaneet aikaisemmin ilmoitusten käsittelyn hitaudesta tässä jutussa. Haittailmoituksia käsitellään viikossa tällä hetkellä kahden viikon aikana noin 140 kpl, kun samassa ajassa uusia haittailmoituksia tulee 1600 kpl lisää ja jonossa olevien ilmoitusten määrä on kasvanut 8100:aan.

19.8.2021 julkaistussa jutussa selviää Fimean sekasotku ilmoitusten kirjaamisessa. Mistä tämä johtuu ja miksi asiaa ei korjata? Asia on äärimmäisen tärkeä koko Euroopan kannalta!

Miksi asia on “äärimmäisen tärkeä” koko Euroopan kannalta?

Käsittelemme nyt ainoastaan Pfizerin Comirnaty- koronapiikkiä. Sama toistuu kaikkien tuotteiden osalta, joten olisi turhaa kaikkia käydä erikseen läpi. Sinulle selviää jo yhden piikin osalta kupletin juoni.

Täytetty haittailmoitus menee suoraan Fimealle, josta Fimea tilastoi ne eteenpäin THL:lle, Euroopan lääkeviraston Eudravigilance-tietokantaan sekä rokotteen myyntiluvan haltijalle.

Euroopan lääkevirasto eli EMA tarkkailee lääkkeiden turvallisuutta annettujen tietojen pohjalta. Lisäksi EU ja EU: n jäsenvaltiot seuraavat jatkuvasti sen turvallisuutta ja ryhtyvät toimiin, jos uudet tiedot osoittavat, että lääke ei ole enää niin turvallinen ja tehokas kuin aiemmin luultiin. Muista: EMA tarkkailee lääkkeiden turvallisuutta annettujen tietojen pohjalta.

Ehdollinen myyntilupa vanhenee joulukuussa

Koronapiikit ovat ehdollisen myyntiluvan alaisia tuotteita, myyntilupa pitää uudistaa pian. Komission täytäntöönpanopäätös on kirjattu 21.12.2020 ja Comirnatyn ehdollinen myyntilupa on voimassa yhden vuoden ja päättyy 21.12.2021. Sen jälkeen täytyy punnita uudelleen haitat- ja hyödyt. Tämä koronapiikki on rekisteröity unionin lääkerekisteriin numerolla EU/1/20/1528.

1 artiklassa tarkoitettua lääkettä koskeva myyntilupa edellyttää liitteessä II vahvistettujen vaatimusten ja eritelmien noudattamista, myös valmistuksen osalta. Kyseiset vaatimukset tarkistetaan vuosittain.

Komission täytäntöönpanopäätös 2 artikla

Eudravigilance-tietokanta on avoin kaikille

Eudravigilance- tietokanta sisältää kaikki haittailmoitukset Euroopassa ja on avoin kaikille, mutta jotta lääkkeen tietoja pystyy selailemaan täytyy tietää tarkka linkki tietokantaan. Linkit lääkekohtaisiin tietoihin löytyvät adrreports.eu osoitteesta.

Jos etsimme lääkelistasta Comirnaty- valmistettä huomamme, että sitä ei löydy. Mitä ihmettä? Tiedämme kuitenkin, että kaikkien koropiikkien nimet on muutettu julkaisun jälkeen ja syytä voi vain arvailla.

Wikipedia ilmoittaa, että Comirnatyn INN (International nonproprietary name) nimi on tozinameran. Siis etsimään sillä nimellä ja arvatkaa mitä? Sitäkään ei löydy.

Voit itse todeta edelläkirjoitetun menemällä adrreports.eu ja etsimällä sieltä Comirnatya tai tozinameran valmistetta. Ei löydy ei. Ei löydy Vaxveria. Ei löydy Spikevaxia. Ei vanhoja eikä uusia valmistenimiä.

Tiedot vaikuttavat olevan isolta yleisöltä piilotettu! Mutta ei enää kauan! Pidä siitä huoli kertomalla tästä eteenpäin. Niitä ei ilmeisesti haluta näyttää isolle yleisölle, vaikka ne ovat julkista tietoa. Se ei kylläkään ole ihme.

Nimet piikeille tietokannassa ovat: Comirnaty = TOZINAMERAN, Vaxveria = CHADOX1 NCOV-19 ja Spikevax = CX-024414

Kun myyntilupaa uusitaan, haitat ja hyödyt punnitaan ja euroopanlaajuiset haitat löytyvät tästä tietokannasta

Katsotaan Cominranyn tietoja Eudravigilance- tietokannasta. Tässä on sinulle linkki tietoihin. Etusivulla avautuu yleisnäkymä Tozimeran ilmoituksiin jonka mukaan niitä on 370390 kpl eli reilusti alle puoli miljoonaa. Vaikuttaako isolta luvulta? Ei se ole. Miksi? Se selviää pian.

Välilehdeltä “Number of individual cases identified in EudraVigilance in EEA countries” voimme nähdä Euroopan maiden tilanteen.

Nyt ollaan mielenkiintoisen äärellä

EudraVigilance

Sivulla on listattu Euroopan maat ja niiden yksittäistapaukset. Suomesta on ilmoitettu 2191 tapausta.

Jutusta- “Rokotehaittojen sekasotku Fimeassa” selviää, että 19.8.2021 yksittäisiä haittailmoituksia oli tehty 11228 kpl. Niistä on EMA:lla tiedossa vain 2191 tapausta. Joten 9037:n haittailmoituksen tiedot puuttuvat JO NYT siitä tietokannasta, millä verrataan hyötyjä ja haittoja kun jatkomyyntilupia arvioidaan. Ja se on vain Suomen osuus!

Puuttuuko kaikkien maiden tietoja?

5.3 miljoonan asukkaan Suomesta on ilmoitettu suurinpiirtein sama määrä tapauksia kuin 66.5 miljoonan Briteistä. Se on huono vertaus, koska Britit eivät ole enää EU-hirmuvallan alaisuudessa ja eivät ilmoita mitään tietoja EU:lle.

Verrataan sitten Saksaan. Saksassa on noin 83 miljoonaa ihmistä. Saksasta on ilmoitettu 22091 tapausta, joka tekee 0,026% suhteutettuna väestöön.

Suomesta on ilmoitettu 2191 tapausta, joka tekee 0,041% suhteutettuna väestöön.

Italia on mallimaa tässä tilastossa ja siellä on noin 60 miljoonaa ihmistä ja haittoja on ilmoitettu 58143 tapausta, joka tekee 0,096% suhteutettuna väestöön.

Suomessa 0.19% koronapiikitetyistä on tähän mennessä tehnyt haittailmoituksen.

Puuttuvat kirjaukset

Kun tiedämme, että Suomesta saapuneista haittailmoituksista on tilastoitu tällä hetkellä vain 27,85% on todennäköistä että EMAN tietokannasta euroopanlaajuisesti ilmoitettuja haittavaikutusilmoituksia puuttuu AIVAN valtava määrä. MILJOONIA! Oletettavasti kaikki maat noudattavat etanan vauhtia etenevää ilmoitusten kirjausta. Näyttääkin siltä, että suurissa maissa on vielä hitaammat tilastoijat.

Onko tilastoinnin piilottelu ja hitaus määrätty jostain ylemmältä taholta?

Sinulle on tullut nyt selväksi, että Eudravigilance- tietokantaan johtavat tuotekohtaiset linkit on poistettu, joiden avulla normaali käyttäjä pääsisi katsomaan näitä julkisia tietoja. Niitä halutaan selvästikin piilotella poistamalla ne luetteloista.

Kun sitten pääset tietokantaan, huomaat, että arviolta ainakin 70% haittailmoituksista euroopanlaajuisesti puuttuu tästä tietokannasta. Tästä yhdestä tärkeimmistä työkaluista, joka ilmoittaa haittojen määrän ja vakavuuden ja jonka mukaan lääkkeen haitat- ja hyödyt punnitaan 21.12.2021 uusittavaan myyntilupaan.

Lääkelaki velvoittaa ilmoittamaan tiedot

Lääkelaki velvoittaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä Euroopan yhteisön komissiolle kaikki lääkevalvonnan ja lääketurvatoiminnan yhteydessä saadut tiedot. Tämä ei nyt toteudu, eikä sen selvästikään haluta toteutuvan.

Lääkelaki 89 a § (16.10.2009/773)

Aito huoli haitoista

Injektiopiikki- blogi perustettiin sen vuoksi, että kevään tehostepiikkien jälkeen erilaiset henkeä uhkaavat tapahtumat yleistyivät hyvinkin huomattavasti. Syy oli siis AITO HUOLI ihmisistä! Kymmenien vuosien työkokemuksen syvällä rintaäänellä voin sanoa, että jotain radikaalia tapahtui. Se tapahtui keväällä tehostepiikkien jälkeen ja niistä ei saa sairaalamaailmassa edes vihjata rokotteiden aiheuttamaksi. Lynkkaus on välitön!

Nyt ongelmat myönnetään jopa WHO:n tasolta. Siitä lisää “Ammattilainen – oletko ikinä nähnyt rokotehaittaa?“- kirjoituksessa. Siinä esille tuodut ongelmat ovat kuitenkin vain murto-osa kaikista vakavista haitoista.

Sinun osuutesi on nyt tärkeä

Olet sitten rokottamaton tai rokotettu, tämä sotku ei selvene ilman apuasi. Olet varmaankin huomannut, että tässä on nyt jotain pahasti vialla. Jos tätä ei selvitetä nyt, lapsesi voivat kärsiä loppuelämänsä hätäisesti kehitetyistä rokotteista, joiden haitat pimitettiin vain ja ainoastaan poliittisista syistä.

Media alkaa heräämään!

Media alkaa hiljalleen herätä ja selvittää asioita. Viikonloppuna lehdet kirjoittivat rokotehaitoista jo niin, että ilmoitusten lukumäärät ovat sisällytetty juttuihin. Kiitos kaikille artikkelin jakajille. Media reagoi siihen! Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jakaa tietoa mahdollisimman laajasti, jotta paine kasvaa julkisuuden myötä tarpeeksi suureksi asioiden selvittämiseen.

Johtavatko jäljet sylttytehtaalle?

Mikä on kaiken takana? Onko menossa tarkoituksellinen haittojen piilottelu, jotta saataisiin täysi myyntilupa siten, että myös 6kk-12-vuotiaat saataisiin piikitettyä kuten Yhdysvalloissa? Lapsien tutkimus on menossa ja sitä johtaa Mika Rämet. Yksi Suomen eniten äänessä olevista korona-asiantuntijoista.

Rämetin, yhden Suomen näkyvimmän asiantuntijan palkan maksaa ainakin välillisesti Pfizer, koska lasten tutkimus tehdään heidän tuotteelleen rokotetutkimuskeskuksessa, joka toimii Tampereen yliopiston alaisuudessa.

Tampereen yliopisto on muuten saanut huomattavan lahjoituksen, noin 24 miljoonaa dollaria Gatesin säätiöltä pandemian aikana otsikolla Neglected Tropical Diseases.

Ensimmäinen 20 miljoonan dollarin paukku tuli joulukuussa 2019 jolloin ensimmäiset merkit pandemiasta olivat ilmassa ja loput varsinaisen pandemian aikana. Tässä linkki myönnettyihin Gates säätiön lahjoituksiin.

Rokotettu

Koronarokotetuille on Facebook- ryhmä, jossa he saavat jakaa kokemuksiaan (perustettu oletettavasti pinssienmyynti tarkoituksessa). Se on varsin silmiä avaavaa luettavaa. Rokotetut yrittävät epätoivoisesti keksiä syytä huonoon oloon. Välillä se on ferritiinin puute, lihasjumi tai asentohuimaus tms. koska oireet eivät voi johtua rokotteesta. Se on tutkittu ja turvallinen.

Jos olet saanut rokotteen kannattaa liittyä Facebook- ryhmään ja peilata sitä kautta samankaltaisia haittoja. Jos sinulla on ollut haittoja hae niistä korvausta. Korvausta voi hakea, jos rokotteen aiheuttama haitta ei ole mennyt ohi 14 päivässä tai jos rokotehaitasta on aiheutunut sairaanhoitokustannuksia tai ansionmenetystä enemmän kuin 85 euroa. Tässä on ohjeet niiden hakemiseen.

Jaatko hyvää vai piilotatko pahaa?

Jos olet saanut rokotteen ja tiedät saaneesi niistä vakavia haittavaikutuksia, onko mielestäsi oikein pitää ne omana tietona, vai kertoa niistä eteenpäin. Karma niyama on erehtymätön.

Sosiaalisessa mediassa on havaittavassa, että maksetut Pro- piikittäjä vaikuttajat poistavat vaivihkaa laastarikuviaan. Koskaan kun ei tiedä mitä tapahtuu.

Linkit koronapiikkien Eudravigilance-tietokannan haittailmoituksiin

Jos injektion ottaminen mietityttää, kannattaa lukea artikkeli ”Kuinka koronarokote toimii ja onko sillä haittavaikutuksia”? Jokaisen piikkiä harkitsevan on hyvä tietää, mikä on korona, mikä on injektion oletettu toimintamekanismi ja mitkä ovat tällä hetkellä esiin tulleet haittavaikutukset.

3 vastausta artikkeliin “Mikä on rokotehaittojen lukumäärä Euroopassa – Valitettavasti sitä ei tiedä KUKAAN!

  1. Hei,

    En kyllä nyt löydä nuilla uusilla nimilläkään tuolta antamastasi osoitteesta.

Vastaa