HAITOISTA EI OLE MITÄÄN TODISTEITA! – Rokote on tehokas, turvallinen ja estää vakavia tautimuotoja. Piste.

Lue ääneen tämä artikkeli

Tässä kirjoituksessa katsotaan tilastoja. Olen kesästä saakka kirjoittanut, että kaikki ei ole hyvin, meillä on ongelma. Hiljainen ongelma, jota kukaan ei kerro ääneen. Ongelma, jota media normalisoi päivittäin kirjottamalla syitä, miksi esimerkiksi urheilijoiden kuolemat ovat lisääntyneet. Katsotaan tilastoihin. Ne eivät valehtele. Onko kuolleisuus oikeasti lisääntynyt vai olivatko kokemukset työssäni mielikuvituksen tuotetta.

Rokotteesta lyhyesti

Meihin pistettävä piikki on aivan uutta teknologiaa. mRNA-injektiota ei pidä sekoittaa ollenkaan perinteisiin rokotteisiin, se ei sitä ole. Rokotteessa ja mRNA- injektiossa on samaa ainoastaan se, että piikin jälkeen elimistö muodostaa vasta-aineita patogeeniä vastaan.

Perinteinen rokote

Perinteisessä [1]rokotteessa ihminen altistetaan taudinaiheuttamiskyvyltään tehottomiksi tehdylle virukselle tai bakteerille tai niiden rakenneosille. Kun henkilölle annetaan rokote, hänen immuunijärjestelmänsä tunnistaa antigeenin vieraaksi. Tällöin immuunijärjestelmän solut aktivoituvat tappamaan tautia aiheuttavan viruksen tai bakteerin ja muodostavat vasta-aineita sitä vastaan. Vasta-aineet ovat erityisiä proteiineja, jotka auttavat tuhoamaan virukset tai bakteerit.

mRNA-injektio

mRNA-injektiossa ruiskutetaan miljardeja nanopartikkeleita elimistöön. Jokaisen nanopartikkelin sisässä on mRNA-koodi, joka menee solun sisään ja saa sen tuottamaan SARS-CoV-2 viruksen piikkiproteiinia. Piikkiproteiini on todettu [2]hyvin haitalliseksi elimistölle.

Tämä mRNA-injektiolla aiheutettu SARS-CoV-2 piikkiproteiinin eritys, omien solujen avulla, saa aikaan vasta-aineiden muodostumisen esiin tullutta patogeeniä eli SARS-CoV-2 piikkiproteiinia kohtaan.

Tässä vaiheessa lopputulos on periaatteessa sama kuin perinteisellä rokotteella. Elimistö tuhoaa jossain vaiheessa myös ne solut, jotka erittävät SARS-CoV-2 patogeenia, koska tunnistaa ne vieraiksi omaan elimistöön.

Tunnistettu taudinaiheuttaja

Ensimmäisen mRNA-injektion jälkeen elimistö kehittää vasta-aineita SARS-CoV-2 piikkiproteiinia vastaan. Käytännössä, jos elimistöön tulee SARS-Cov-2 ja se käyttää kiinnittymiseen piikkiproteiinia, vasta-aineet kiinnittyvät siihen ja estävät viruksen kiinnittymisen ACE2-reseptoriin ja myös merkkavat sen tappolistalle. Viruksen kohtalo on sinetöity. T- ja B-solut tulevat paikalle, tappavat ja syövät patogeenin. Asia kunnossa. WELL DONE!

Boosteriannokset

Nyt, mieti ajatuksella. Kun boosteri mRNA- injektio annetaan, se laukaisee omat solut tuottamaan SARS-CoV-2 patogeeniä. Veressäsi partioi valkosoluja, jotka tunnistavat SARS-CoV-2 patogeenin ja tappavat sen kyselemättä, jos sellainen tulee vastaan, heti.

Injektio saa omat solut tuottamaan patogeeniä ja vasta-aineet merkkaavat ne tappolistalle piikkiproteiinin tuotannon johdosta. Valkosolut saapuvat vasta-aineiden kutsumana paikalle ja tappavat saastuneet solut, vaikka solukko olisi omaa kudosta. Omat solut tunnistetaan väärin, koska ne erittävät SARS-COV-2 patogeeniä.

Autoimmuunireaktio

Tapahtumaan kutsutaan perinteisesti autoimmuunireaktioksi, siinä elimistö hyökkää jostain syystä omia soluja vastaan. Tässä tapauksessa autoimmuunireaktio on itseaiheutettu ja syystä ei ole epäselvyyttä.

Väittämä perustuu aivan normaaliin elimistön toimintaan patogeenejä kohtaan

Tämä on väittämä, koska mRNA-injektioiden [3]farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu. Farmakokinetiikka keskittyy lääkeaineen vaiheisiin elimistössä, toisin sanoen sen imeytymiseen eri reittejä, jakaantumiseen elimistössä, sekä eliminoitumiseen eli aineenvaihduntaan, ja erittymiseen pois elimistöstä.

Ei oleellinen

Lääketeollisuudelta ei ole vaadittu tarkkaa selvitystä COVID-19 injektioiden [4]farmakokinetiikasta. Tuoteselosteessa ehkä tärkein asia, se mitä täysin uuden lääkkeen kohdalla pitäisi olla tutkittu on tuoteselosteessa lyhyesti “Ei oleellinen”. Se on ENEMMÄN kuin oleellinen tieto. mRNA-injektio ei ole rokote!

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_fi.pdf

Eli kukaan ei tiedä kuinka mRNA-injektio imeytyy, eliminoituu ja erittyy pois elimistöstä. Kukaan ei tiedä kuinka paljon myrkyllistä piikkiproteiinia yksi pistos tuottaa. Kukaan ei tiedä mitään injektion farmakokinetiikasta.

Artikkelissa “Paljastaako rokotteen tuoteseloste kaikki ainesosat” on Pfizerin “salainen tutkimus”, jonka mukaan nanopartikkelit leviävät pistokohdasta ja kerääntyvät eri elimiin.

Ensimmäinen annos

Olin ensimmäisten mukana joille tarjottiin mRMA-injektiota Suomessa. Olin jo ennakkoon tutustunut sen toimintaperiaatteeseen niin paljon kuin mahdollista ja olin varsin innostunut sen mahdollisuuksista. En kuitenkaan ymmärtänyt, kuinka ennenkaikkea boosteri voi olla turvallinen, jos tietää injektion toimintaperiaatteen.

Siispä jäin odottamaan kuinka “rohkelikot” reagoivat boosteriin. Boosteri annettiin kolmen viikon kuluttua ensimmäisestä, joten [5]hankittu immuniteetti oli oletettavasti vasta kehittymisvaiheessa.

Kuten odotettua

Reaktiot boosterissa olivat paljon rajumpia kuin ykköspiikillä. Ne olivat niin rajuja, että päätin odottaa vielä vuoden injektion jatkokehitystä. Mitä oireet sitten olivat: Normaalit kuumereaktiot kuuluvat rokotteisiin, mutta rytmihäiriöt, näköhäiriöt, neurologiset häiriöt, korvaongelmat ja laaja kirjo mitä ihmeellisimpiä vaivoja olivat mielestäni vähintäänkin huolestuttavia.

Jatkokehitys – se mitä jäin odottamaan

Sitä ei ole koskaan tullut, injektio on tehty Wuhanin- virusta vastaan ja sitä samaa ainetta pistetään miljardeihin ihmisiin vieläkin. Kukaan ei tunnu huomaavan, että vallitseva variantti on Delta ja [6]mRNA-injektion teho sitä vastaan on kovin huono.

Haittailmoituksia on tehty jo lähes 20 000 kpl

Haittailmoituksia on tehty aivan valtava määrä. Myös korvauspalvelu on mennyt tukkoon suuren korvaushakemusmäärän saapuessa korvauspalveluun, joten ihmiset ovat kokeneet haittoja piikityksen jälkeen. Valtaosa käsitellyistä haitoista on merkitty vakaviksi ja käsittelyä odottavia ilmoituksia on tällä päivämäärällä 14700 kpl.

Näkyykö haittailmoitukset sairaaloissa

Lähes puolet haittailmoituksista on tehnyt sote-henkilö, joten haitta on ollut niin vakava, että sen vuoksi on hakeuduttu hoitoon.

Oma kokemus

Kevät oli rauhallinen. Päätös siitä, että mRNA-injektiot annetaan kolmen kuukauden välein tehtiin nopeasti ja ilman mitään tutkimusdataa. Annosvälin pidentäminen tapahtui [7]KRAR-asintuntijaryhmän päätöksellä.

“Rokotettu saa yleensä paremman suojan, kun annosväliä pidennetään, sillä silloin elimistön tuottama vastustuskyky kypsyy ja vahvistuu”, toteaa THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

THL-tiedote

Ja vastustuskyky todellakin kypsyi ja vahvistui

Kakkosinjektioita alettiin antamaan toukokuussa laajemmalle väestöryhmälle. Ja se näkyi sairaaloissa. En luettele tähän erikseen kaikkia ongelmia mitä se omassa työssäni (leikkaussali) aiheutti. Suurimmat ongelmat liittyivät vuotoihin, tukoksiin, selittämättömieen aitiopaineoireyhtymiin ja monimuotoisiin vatsan alueen ongelmiin. WHO-laatima [8] ohjeistus 19. heinäkuuta 2021 koko maailman terveydenhuoltoon kertoo hyvin mistä on kyse. Alla kuvakaappaus ja linkki pdf-ohjeeseen.

Guidance for clinical case management of thrombosis with thrombocytopenia syndrome(TTS) following vaccination to prevent coronavirus disease (COVID-19)

Näin kuormituksen kasvun. Asiantuntijat syyttävät koronaa

Kohdallani en havainnut minkäänlaista koronasta aiheutunutta kuormituksen lisääntymistä. Koronapotilaat hoidetaan osastoilla, jotka eivät yleensä vaikuta leikkaustoimintaan. Leikkauksia siirrettiin useasti, mutta syy siihen oli yleensä se, että jatkohoitoa antava osasto oli niin täynnä potilaista, että leikkauspotilaalle ei ollut tilaa osastolla leikkauksen jälkeen. Päivystysleikkauksia oli niin paljon. Onko tämä mistään todennettavissa? Luulen niin.

Rokotuskattavuus ja kuolleisuus

Seuraava kuva voi järkyttää. Siinä on esitetty ylikuolleisuus Suomessa ja siihen on myös merkitty rokotusten aloituskohdat. Se vastaa täydellisesti kokemusta elävästä elämästä. Boosteri- injektioiden jälkeen alkoi tapahtua. Se näkyy 45-asteen kulmassa nousevasta ylikuolleisuudesta. 1.piikki, kuten sanoin, ei aiheuttanut kuin pientä harmia. [9]2. piikki, se kun elimistö hyökkää omia soluja vastaan, teki sen minkä pelkäsin. Se näkyy nyt tilastoissa sekä sairaalakuormituksessa. Kun lopetin työt sairaalassa, 3. piikin vaikutukset näkyivät jo selkeästi.

https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-excess-deaths-covid?country=~FIN

Olen ilmoittanut THL:n erikoistutkijalle jo kesäkuussa 2021 monta erilaista IDC-10 koodia, mitä täytyy pitää silmällä. Se kuulemma vaatii paljon käsityötä, kun mitään automaattista/reaaliaikaista seurantaa ei ole. [9]WHO oli nopeampi reagoimaan ja reagoi asiaan jo heinäkuussa, joten ongelmat ovat tiedossa päättäjillä.

Myös Yhdysvalloissa tilanne on samansuuntainen

https://data.cdc.gov/

Koronaan kuolleet pandemian aikana

Jotta asiat menisi jonkinmoiseen kontekstiin, verrataan montako ihmistä on kuollut koko pandemian aikana COVID-19 tautiin.

Mediaani-ikä koronakuolemaan on 82-vuotta. Kuinka monta alle 70-vuotiasta on kuollut? Alle 70-vuotiaita on kuollut koko pandemian aikana [10]190 kpl. Aivan, koko pandemian aikana. Suomessa kuolee vuodessa noin 53 000 ihmistä, kahdessa vuodessa siis noin 100 000 kuolemaa tapahtuu koronasta huolimatta tänä aikana.

Säästääkö rokote vakavalta COVID-19 taudilta?

Samaa mantraa on jankutettu siitä saakka, kun injektiot laskettiin markkinoille. Kuvassa Euroopan unionin, Afrikan mantereen ja Kiinan COVID-19 kuolleisuus. Euroopassa on korkea rokotusaste ja kokeellinen mRNA-injektio, Afrikassa matala (3% rokotuskattavuus), mutta siellä syödään ivermektiiniä ja Kiina, jossa on käytössä perinteinen heikennettyä/inaktivoitua SARS-CoV-2- virusta sisältävä perinteinen rokote. Tämä kiinalainen, Sinovac, perinteinen rokote, ei ole saanut EMA:lta myyntilupaa Euroopassa.

Kuolemat
Uusin tutkimus Norjasta

Lopetan tämän jutun lainaukseen norjalaisesta 5.11.2021 julkaistusta [11]tutkimuksesta.

“We observed no difference in the LoS for patients not admitted to ICU, nor odds of in-hospital death between vaccinated and unvaccinated patients.”

Pitäkää huolta toisistanne!

Lähteet:

[1] Miten rokotteet vaikuttavat? https://vaccination-info.eu/fi/rokotetiedote/miten-rokotteet-vaikuttavat

[2] SARS-CoV-2 spike protein induces abnormal inflammatory blood clots neutralized by fibrin immunotherapy https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34671772/

[3] Farmakokinetiikka https://fi.wikipedia.org/wiki/Farmakokinetiikka

[4] Comirnaty 30 mikrogrammaa/annos injektiokonsentraatti https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_fi.pdf

[5] Elimistön vastustuskyky (immuniteetti) https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01150

[6] An outbreak caused by the SARS-CoV-2 Delta variant (B.1.617.2) in a secondary care hospital in Finland, May 2021 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34328076/

[7]Rokotusasiantuntijaryhmä suosittelee koronarokotteiden annosvälin pidentämistä https://thl.fi/fi/-/rokotusasiantuntijaryhma-suosittelee-koronarokotteiden-annosvalin-pidentamista-ja-astrazenecan-rokotetta-alle-70-vuotiaille

[8] Guidance for clinical case management of thrombosis with thrombocytopenia syndrome(TTS) following vaccination to prevent coronavirus disease (COVID-19) https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-TTS-2021.1

[9] Rokotukset Suomessa https://www.google.com/search?q=finland+corona+vaccination&oq=finland&aqs=chrome.0.69i59j46i433i512j69i59j69i60j69i61l2j69i65l2.2335j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

[10] Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19) https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26

[11] Patient trajectories among hospitalised COVID-19 patients vaccinated with an mRNA vaccine in Norway: a register-based cohort study https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.05.21265958v1

22 vastausta artikkeliin “HAITOISTA EI OLE MITÄÄN TODISTEITA! – Rokote on tehokas, turvallinen ja estää vakavia tautimuotoja. Piste.

 1. Aivan käsittämättömän kauheat rokotehaitat ja kuolemat näistä uusista mRNA-injektioipiikeistä ovat kiistattomia tosiasioita joita ihmisille on tapahtunut. Siitä huolimatta 12-15 vuotiaille koululaisille aloitettiin heti koulujen alkamisen jälkeen elokuussa piikittää näitä “turvallisia koronarokotuksia” ilman tarvetta vanhempien allekirjoittamaan lupaan. Painostus ja televisiomainonta edellämainituista injektiopiikeistä on ollut ennen näkemätöntä ja uskomatonta, kun kyseessä on hätämyyntiluvalla myönnetty aivan uusi mRNA-injektiopiikki jonka haittavaikutuksista ei voinut olla pitkäaikaista seurantaa edes olemassa! Kauhistuneena isoäitinä olen tätä kaikkea seurannut. Kauhistuneena ja hyvin surullisena; miten lapseni ja lapsenlapseni tästä kaikesta selviävät tai miten heidän käy?! Turvallisuutta ja vastuuta toisten ihmisten terveydestä rummutetaan ihan piispa Laajasalon kirjoituksissa ja puheenvuoroissa ja koronataudin vaarallisuutta korostetaan, mutta rokotehaitat ja rokotekuolemat painetaan villaisella olemattomiin! Koskaan aikaisemmin yli seitemänkymppisen elämäni aikana en ole mitään vastaavaa sekamelskaa ja järjettömyyttä median viestinnässä ja valtaapitävien toiminnassa kokenut! Tämä on niin surullista niin uskomatonta ja järkyttävää piittaamattomuutta kansalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Miksiköhän??!

 2. Jo 2020 tutkin Italian tilastoja ja olin sitä mieltä että koronakuolemat siellä oli yliraportoitu , arvioisin että moninkertaisesti, mutta olin vielä huomattavsti alakantissa, nehän oli yliraportoitu noin 32 kertaisesti – Italia itse juuri myönsi tämän, 130 000 “koronakuolemaa” muuttuikin 4000 koronakuolemaksi, 126 000 näistä olikin “kuoli koronan kanssa” tapauksia, joissa henkilö oli kuollessaan ollut koronapositiivinen “jossain vaiheessa aiemmin” eli kuolinsyy oli jokin muu.

  Lisäksi hoitohan on ollut aivan pielessä, lisähapesta ei juuri ole apua jos hemoglobiini ei kuljeta happea, mutta se onkin sitten jo pidempi juttu. Harmi että hydroksiklorokiini on demonisoitu vain koska Trump sattui sen mainitsemaan, olisi aivan toimiva hoito muiden muassa.

 3. “Koskaan aikaisemmin yli seitemänkymppisen elämäni aikana en ole mitään vastaavaa sekamelskaa ja järjettömyyttä median viestinnässä ja valtaapitävien toiminnassa kokenut! Tämä on niin surullista niin uskomatonta ja järkyttävää piittaamattomuutta kansalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Miksiköhän??!”

  – Luin pdf-kirjan “Inventor of mRNA Vaccines speaks out”. Tulossa myös dokumenttisarja paljastetusta koronasta: Corona revealed. Ks. https://tinyurl.com/yefe96xg

  1. Voin kertoa että tätä Järjettömyyttä ja Valhellisuutta on ollut jo Pitkään (Vuosikymmenet)…Se on vain pysynyt Piiloss “Taviksille” tähänasti…Netissä pyörivät ovat tienneet tästä jo kauan…

   Tätä Plandemiaa ollaan suunniteltu jo kauan…Esm. Rockefellereiden foundationin “Lockstep” P(l)andemiasuunnitelma julkaistiin jo ~2010…Näin jo silloin kun Alex Jones alkoi varoittamaan tästä tulevasta…

   David Martin löysi ensimmäiset tähän liittyvät Korona Patentit jo 1990 luvun lopusta…

   ~2010 > Meni se…Iso vaihde päälle…

 4. Eilen 16.11.2021 on ilmestynyt Robert F. Kennedy Jr. kirjoittama paljastuskirja:

  The Real Anthony Fauci:
  Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health
  (Children’s Health Defense)

  Kirja on jo nyt Amazonin Bestseller no.1. Käy lukemassa Amazonista kirjan kuvaus ja arvioinnit ja tee tilaus, jos ehdit ennenkuin hakkerit tai sensuuri ehtii sen estää. Kirjasta hyvää tietoa ja lainauksia löydät myös thelibertybeacon.com sivustolta hakemalla The Real Anthony Fauci.

  1. The Real Anthony Fauci -paljastuskirjan painos näyttää olevan loppu Amazon.com nettikaupasta (tai sitten globalistit ovat saaneet estettyä sen myynnin sieltä), mutta onneksi tämän paljastuskirjan (tuhansine faktoineen, todisteineen ja viitteineen) voit tilata myös sen julkaisijan Children’s Health Defency kautta:

   https://childrenshealthdefense.org/

   Suosittelen EHDOTTOMASTI tutustumaan kirjaan! Sen arvostelut Amazonissa ovat olleet ylistävät! Ne kannattaa käydä lukemassa.

   EHDOTON TIETOPANKKI myös tämä sivusto:

   https://www.stopworldcontrol.com/en/

 5. Lisää tilastoja.

  Korona: kaikki vuodeosastohoitojaksot n. 5000 kpl noin huhtikuusta 2020 lähtien eli 1 v 7 kk kuluessa (https://yle.fi/uutiset/3-12159897).

  Suomen sairaaloiden vuodeosastohoitojaksot olivat v. 2018 n. 710 000 eli n. 1 100 000 hoitojaksoa 1 v 7 kk (https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/141053/TR5_2021.pdf?sequence=5&isAllowed=y).

  Suhteutettuna 0,5 % vuodeosastohoitopaikoista (erikoist., perust. ja teho) 1v 7 kk aikana on ollut koronapotilaita.

  Hoitopiikit.

  Korona: n. 300 potilasta kerralla (https://www.koronatilastot.fi/fi/sairaala/).
  Suomen erikois- ja perusterveydenhuollon sairaansijat n. 22 000 (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162580/STM_2020_36_rap.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

  Suhteutettuna n. 1,4 % sairaansijoista ollut kerralla koronapotilailla.

 6. Koronan tehohoitotilastoja koko maasta tarjoaa KYS (https://www.psshp.fi/documents/7796350/7841067/Tehohoidon+tilannekuva+02062021/ca3ff1b6-d41c-43d1-ad01-310630e42162 ja https://www.psshp.fi/documents/7796350/7841067/Tehohoidon+raportti+15092021/4970753d-de3a-4b44-80af-a5e4334f5e98).

  N. 1200 tehohoitojaksoa n. 1 v 7 kk kuluessa.

  Vuonna 2015 Suomessa oli 18 000 tehohoitojaksoa ja paikkoja 257 (https://www.duodecimlehti.fi/duo14120). Eli n. 28 000 hoitojaksoa 1v 7 kk kuluessa.

  Suhteutettuna tehohoitopaikoista koronapotilaita on ollut n. 4,3 % kapasiteetista.

  Piikit.
  KYS datan perusteella HYKS alueella ollut kovin piikki tehotarpeessa: 40 % käytettävistä paikoista ollut koronapotilaiden käytössä. Vastaavasti TYKS alueella piikki 20 %. Muilla sairaanhoitoalueilla piikit alle 20 %. Käytössä on ollut 260-280 tehohoitopaikkaa koko Suomessa kaikille potilaille.

 7. Aiempien vuosien virustaudeista löytyy hiukan heikommin historiadataa.

  Esimerkki TAYS ja viruskausi 2017-18 vs. korona-aika.

  Taysissa oli v. 2018 yhteensä kerralla 183 viruspotilasta, joista ” tehohoidossa reilusti yli 10”. (https://www.aamulehti.fi/uutiset/art-2000007295906.html).

  THL tilastojen mukaan Koronan aikana Taysissa ollut teholla hetkillisesti 13 koronapotilasta. Nyt teholla heitä on 4. Sairaalahoidossa Taysilla ollut enintään n. 62 koronapotilasta kerralla. (https://www.koronatilastot.fi/fi/sairaala/).

 8. Ennaltaehkäisy listalla ei löydy omega-3:a. Kuitenkin tekstissä on maininta että:
  “… jätä ASA ja Omega-3 pois listasta tai keskustele lääkärisi kanssa.”

  1. *Jos ASA ei sovi sinulle, vaihda tilalle omega-3 rasvahapot purkissa olevan ohjeen mukaan.

 9. Bongasin juuri netistä:

  Etelä-Afrikkalainen Tohtori Shankara Ghetty on hoitanut 7000 koronapotilasta, joista yksikään ei ole kuollut. Hän on kehittänyt 8th Day Protocol hoidon. Koska taudin 8. päivä on kriittinen, jolloin taudin viraallinen vaihe muuttuu yleensä tulehdukselliseksi vaiheeksi, niin jos hapetusarvo romahtaa tuolloin on potilaalla hänen mukaan voimakas allerginen reaktio eläinperäiselle piikkiproteiinille, eli hypersensitivity pneumonitis, johon tehoaa heti annetut antihistamiinit ja steroidit. Hän on opettanut tätä protokollaa kolleegoilleen myös muissa maissa.
  Itselläni ei ole lääketieteen koulutusta, joten löydät lisätietoa ja hänen haastattelijana netistä hakemalla: 8th Day Protocol

  Protokollan avulla vältetään taudin paheneminen ja potilaan tehohoitoon joutuminen. Olisiko kollegoillasi tarvetta tiedolle, vai onkojan tämä jo Suomessa käytössä?

 10. Luitko loppuun tuon siteeraamasi Norjalaistutkimuksen?

  ” Conclusions: Vaccinated patients hospitalised with COVID-19 in Norway have a shorter LoS and lower odds of ICU admission than unvaccinated patients. These findings can support patient management and ongoing capacity planning in hospitals.”

  1. Hiukan lyhempi aika sairaaloissa. Rokotteita mainostetaan vakavan taudin häviämisellä. Vakava tauti on teholla, rokotteella ei ole siihen merkitystä. Remdesiviirikin saattoi lyhentää hoitoaikaa hiukan, se huomattiin kun sitä oli ostettu maailmalaajuisesti monta kertaa suomen budjetin verran..

   1. Lyhensihän tuo Remdesivir potilaitten hoitoaikaa kun tappoi Heidät ennenaikaisesti…

    Tätä Ihmisten sokeutta…Kun eivät pysty näkemään todellisuutta…Niitten Valtamedian levittämien valheitten takana…

    Välillä menettää täysin Uskonsa tulevaisuuteen..Kun sellaisten Ihmisten kanssa pitäisi sitten rakentaa jotain yhteistä tulevaisuutta..

 11. FIMEA sekä Eurooppalainen haittavaikutussivusto ei julkisesti näytä enää päivittyviä mRNA rokotteiden haittavaikutuksia, vaan seuraava päivitys tulee vasta 16.12.! Haittavaikutuksia tulee ilmeisesti liikaa, joten yrittävät estää tiedonsaantia, jottei totuus paljastuisi. Palkkasivat Fimeaan YHDEN haittavaikutusilmoituskäsittelijän lisää, vaikka ilmoituksia on käsittelemättä varmasti jo yli 15000.

  EudraVigilancen sivuilta en siis löytänyt myöskään enää mRNA rokotteiden hakutietoja, joten sieltä ei voi itsekään haittavaikutusilmoituksia hakea?

 12. Tuli valitettavasti joku typokin mukaan (sinäkin) > (ainakin)

  HUOM !…Mitkään Mun kommenteista EI…Ollut tarkoitettu Kritiikiks…Päinvastoin !

  Arvostan Suuresti sitä Mitä Sinä Teet !!!

  Ajatukseni pyörii vain tällähetkellä paljon siinä..Miten sais Niitten ValeMedian Hypnoosissa olevien…(Siinä Televisiolla on Suurin vaikutus)….Lukon avautumaan…

  Jolloin se Lukko on enimmäkseen Visuaalisesti asennettu…Jolloin sen Avaimmenkin pitää olla Visuaalinen luonteeltaan…

 13. Ehkä tämä on parempi tapa selittää ajatuksiani…Tarkoitan siis vähän “Meemin” kaltaisia kuva koosteita…

  Se että Se Globaali VäkivaltaKoneisto…Yrittää saada Ne…Kiellettyä…Kertoo…Niitten Toimivuudesta…

 14. Onkohan Nuvaxovid minkälainen? Rehellisesti perinteinen vai jotain mRNA-tekniikkaa kuitenkin?

Vastaa