THL – “Meillä ei ole tietoa esimerkiksi siitä, paljonko haittavaikutuksia on yhteensä tullut.”

Lue ääneen tämä artikkeli

Koronarokotteista on tehty Suomessa Fimealle 21950 haittailmoitusta. Haittailmoituksia on käsitelty vain 6550 kpl ja käsittelemättä on 15 400 kpl. Käsitellyistä haitoista 4467 kpl on luokiteltu vakaviksi ja 2083 kpl ei-vakavaksi. Julkisuudessa kerrotaan haittojen olevan hyvin tiedossa. Onko asia oikeasti näin?

Vakava haittavaikutus

[1]Fimea määrittelee vakavan haittavaikutuksen seuraavasti:

 • johtanut kuolemaan
 • johtanut hengenvaaraan
 • johtanut sairaalahoitoon tai sairaalahoidon pitkittymiseen
 • aiheuttanut pysyvän vamman tai alentanut toimintakykyä (esim. pitkäaikainen työkyvyttömyys)
 • synnynnäinen epämuodostuma tai muu synnynnäinen poikkeama

Nämä samat haittavaikutusmääritelmät löytyvät myös [2]haittailmoituskaavakkeelta.

Kun ilmoituksen jättäjä valitsee haittaluokan, on valittava yllä olevista vaihtoehdoista. Kuolema, henkeä uhkaava, vaatii sairaalahoitoa (päivystyskäyntiä ei lasketa), aiheutti pysyvän vamman, epämuodostuma tai ei mikään näistä.

Jos et ole kuollut, ollut kuolemanvaarassa, saanut synnynnäistä epämuodostumaa rokotteesta tai ollut sairaalassa osastohoidossa. Valintasi on: Ei mikään näistä eli haitta ei ole vakava.

Käynti ensiavussa tai tutkimuksissa

Jos mRNA-injektoitu saa haitan, joka vaatii ensiavussa käyntiä, laajoja selvityksiä ja tutkimuksia tai muuta vastaavaa, joka ei vielä ole vaatinut sairaalahoitoa, minkä kohdan hän valitsee? Huomaat varmaan, että ei ole vaihtoehtoja. ”Ei mikään näistä” on todennäköisin vaihtoehto, jos kärsit esimerkiksi hermostollisista oireista, jotka eivät vielä vaadi osastohoitoa. Tällaisia ilmoituksia on tilastoimatta 15 400 kpl. Ilmoitusten sisältöä ei tiedetä.

Vakavat ovat hyvin vakavia

Tämä johtaa siihen, että 4467 haittavaikutusilmoitusten tekijää on ollut kuolemanvaarassa tai ollut sairaalahoidossa tai pitkittyneessä sairaalahoidossa.

Kuinka haittoja selvitetään?

Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Pekka Kari nimisen henkilön juristi lähti selvittämään asiaa THL:stä, alla viestiketju.


Kysymys: Pekka Karin juristi Heini Kettunen Lakitoimisto Kari Uoti Oy:lta THL:lle ke 24. marrask. 2021 klo 11.52

Fimea ilmoittaa internet-sivuillaan ja Fimean asiantuntija on myös teidän info-lähetyksissänne tuonut ilmi, että Fimean rekisteristä ei voi vetää johtopäätöksiä koronarokotteiden haittavaikutusten yleisyydestä sen vuoksi, että Fimean rekisteri on sen vuoksi, että kerätään tietoa uusista haittavaikutuksista, jotka eivät vielä ole tiedossa. Fimean sivujen mukaan haittojen yleisyyttä voidaan kartoittaa tutkimuksilla tai terveydenhuollon rekistereistä.

Mikä taho Suomessa kerää kokonaistilastoa siitä, mikä on koronarokotteiden haittavaikutusten kokonaismäärä / yleisyys Suomessa? Eli mikä taho joko tekee tutkimusta haittavaikutusten määrästä ja luonteesta TAI kerää yhteen terveydenhuollon rekistereistä tiedot haittavaikutusten määristä?

Vastaus: ti 30. marrask. 2021 klo 14.03, lähettäjä: THL Kirjaamo

THL ja Fimea tekevät yhteistyötä rokotteiden turvallisuuden seurannassa. THL:n velvollisuutena on seurata sekä rokotusohjelman ja rokotusten tehoa että niiden turvallisuutta. Fimea luovuttaa rokotteita koskevien haittavaikutusilmoitusten tiedot THL:lle. (Tartuntatautilaki 1227/2016).
THL selvittää haittavaikutuksia myös epidemiologisilla menetelmillä, muun muassa rekisteritutkimusten avulla.

Kysymys: Pekka Karin juristi Heini Kettunen Lakitoimisto Kari Uoti Oy:lta THL:lle (lähetysaika ei näy sähköpostiketjussa)

Kiitos vastauksestanne. Onko tällaisia rekisteritutkimuksia / tutkimustuloksia saatavilla julkisesti? Pyydän toimittamaan, mikäli on.

Vastaus: ke 1.12.2021 klo 12.28, lähettäjä: THL Kirjaamo

Meillä on 12-15-vuotiaiden rokottamisesta tehdyssä työpaperissa esitetty haittavaikutuksia: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142846/URN_ISBN_978-952-343-696-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

Usein kysytyissä kysymyksissä on paljon turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/koronarokotteiden-turvallisuus-ja-mahdolliset-haitat

Kysymys: Pekka Karin juristi Heini Kettunen Lakitoimisto Kari Uoti Oy:lta THL:lle keskiviikko 1. joulukuuta 2021 12.38

Ymmärränkö vastauksestanne oikein, että terveydenhuollon rekistereistä eli ole selvitetty haittavaikutusten kokonaismäärää tai yleisyyttä yli 15-vuotiailla?

Eli haittavaikutusten kokonaismäärä Suomessa ei ole tiedossa?  

Vastaus: ke 1. jouluk. 2021 klo 16.33, lähettäjä: THL Kirjaamo

Sivustolta löytyy, mitä tuloksia koronarokotteiden turvallisuusseurannasta on Suomessa saatu:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/koronarokotteiden-turvallisuus-ja-mahdolliset-haitat

Terveydenhuollon rekistereistä haittoja etsiessä pitää etsiä haitta kerrallaan. Meillä ei ole tietoa esimerkiksi siitä paljonko haittavaikutuksia on yhteensä tullut. Koronarokotteiden tunnetut haittavaikutukset esitetään muun muassa pakkausselosteissa. Fimea kerää haittavaikutusilmoituksia. ”Haittavaikutusilmoitukset eivät suoraan kerro rokotteen haitoista. Ne kuvastavat ilmoittajan havaintoja ja näkemyksiä, eivätkä tarkoita sitä, että rokotteen ja havaittujen vaikutusten välinen mahdollinen yhteys olisi vahvistettu.” https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/usein-kysytyt-kysymykset

Julkisuuslain 3­ luvun mukainen oikeus saada tietoja kohdistuu vain viranomaisen asiakirjoihin merkittyihin tietoihin – viranomaisen ei tarvitse tietopyyntöön vastatessaan lähtökohtaisesti tuottaa uusia asiakirjoja.

Sähköpostikeskustelu päättyy


THL ei tiedä haittoja!

Keskusteluketjusta käy ilmi, että lukuja ei anneta. Vastauksina on linkkejä yleisiin haittavaikutuksiin. Varsinaiseen kysymykseen: Mikä taho Suomessa kerää kokonaistilastoa siitä, mikä on koronarokotteiden haittavaikutusten kokonaismäärä / yleisyys Suomessa? ei saada vastausta. Miksi?

Viimeisessä sähköpostissaan THL kertoo että, Terveydenhuollon rekistereistä haittoja etsiessä pitää etsiä haitta kerrallaan. Meillä ei ole tietoa esimerkiksi siitä paljonko haittavaikutuksia on yhteensä tullut.

Fimea

Fimean rekisteri on siksi, että kerätään tietoa uusista haittavaikutuksista, jotka eivät vielä ole tiedossa. Kuka kartoittaa oikeasti haittavaikutuksia ja niiden vaikutuksia ihmisten elämään? THL ei tiedä lukuja ollenkaan! Fimealla on 15 000 käsittelemätöntä haittailmoitusta! Ymmärrättekö. Kukaan ei oikeasti tiedä haittojen määrää ja laatua.

Haittojen määrää ei tiedä kukaan

Se tiedetään, että 4467 henkilöä on saanut mRNA-injektioiden vuoksi vakavan haitan ja täten ollut sairaalahoidossa. Se on kuitenkin vain pienen pieni jäävuoren huippu. Mikä on todellinen lukema ja mikä on lopputulos, kun kolmas rokotekierros uusilla piikeillä alkaa? Sellaisia pistetään pikavauhtia 150 miljoonaa.

Onnea matkaan kaikille piikkipassin tavoittelijoille!

https://twitter.com/vonderleyen/status/1471759931133075457

Lähteet:

[1] Koronarokotteiden haittavaikutusilmoitukset https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset/

[2] Haittavaikutusilmoituksen tekeminen (Fimea) https://asiointi.fimea.fi/LoginSP/app?AP=SPVETUMA&LG=fi&url=https://asiointi.fimea.fi:443/FimeaAsiointi/hakemus/ValitseAsiointiKausi&p=hakukausiId%3D49785092

[3] Valmiuslain uudistaminen käynnistyy https://oikeusministerio.fi/-/valmiuslain-uudistaminen-kaynnistyy

Sähköpostikeskustelu https://injektiopiikki.com/wp-content/uploads/2021/12/sahkopostikeskustelu.docx

11 vastausta artikkeliin “THL – “Meillä ei ole tietoa esimerkiksi siitä, paljonko haittavaikutuksia on yhteensä tullut.”

 1. Suomen THL, STM ja Fimea kuten WHO ovat kaikki lääkeyhtiöiden rahoilla toimivia laitoksia.

 2. Ainut vaihtoehto, mikä saattaa vääristää noita vakavia tapauksia, on tuo “alensi toimintakykyä” – kohta. Itsellä jäi käsi kipeäksi pidemmäksi aikaa rokotteesta (edelleen kipeentyy rasituksen jälkeen, rokotteen otin elokuussa), mikä alensi toimintakykyäni ja työskentelykykyäni. Valitsin siis tuon kohdan ilmoitusta tehdessäni. En nyt silti koe, että haittani olisi ollut ihan jäätävän vakava.

  1. Ota huomioon että et ole ikinä vapaa noista pistoksista, nyt ne pitää uusi 6 kuukauden välein, mutta tulevana on asetus että ne pitääkin uusia 3 kuukauden välein.
   Eipä ole oikein tuolla määrärällä geenilitkua ole toivoa että elämä kauaa normaalina pysyy.

 3. Kun vertaa 4500 vakavaa rokotehaittaa THL:n Ylelle kertomaan koronan vuoksi sairaalassa olleisiin 5000 henkilöön (26.10.2021 mennessä), pitäisi olla selvää, että rokotehaittoja kannattaisi tutkia. [1]

  Laskin koronatilastoista [2] 5000 henkilön keskimääräiseksi sairaalahoitojakson pituudeksi 03/2020 – 10/2021 noin 13 päivää. Teholla varmasti ollaan lyhyempi aika ja muilla osastoilla pidempäänkin. Tuolla 13 päivällä voi arvioida nyt tämän hetken tilastojen mukaan sairaalahoitoa vaatineiden koronapotilaiden lukumääräksi lähes 6000.

  Koronan vuoksi sairaalassa olevien henkilöiden lukumäärä ja terveydentila pitäisi tuoda avoimesti julki joka päivä. Se auttaisi ihmisiä löytämään itsensä ja terveydentilansa tilastoista sekä suhtautumaan koko tautiin. Numeroiden valossa suurin osa kuitenkin sairastaa sen kotona ja riskitekijät vakavalle sairaudelle ovat tiedossa.

  [1] https://yle.fi/uutiset/3-12159897
  [2] https://www.koronatilastot.fi/fi/sairaala/?fbclid=IwAR0eXHDt040cOCVPM0E_XzIqInQz8apUjbzjMYEIF6aMdFkFbgP8oOTtkvM

 4. Olisiko sinulla mitään tietoa tästä uudesta Novavaxin rokotteesta joka on tehty ns. vanhemmalla tekniikalla? Olisiko kenties “turvallisempi” vaihtoehto? Nimim. Rokottamaton hoitaja joka pelkää työpaikkansa puolesta.

 5. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/178e7fa1-d2bf-43e9-8b50-ea5cec22ba7f

  Influenssarokotteen periaatteella toimiva eli perinteisen tekniikan rokote, Novavaxin, on tulossa THL yli. Hanna Nohinekin mukaan alkuvuodesta yli 18 vuotiaille covid-19 rokotteeksi Suomeen. On vaihtoehto mRNA rokotteille. Voidaan antaa myös tehosteena. Sen kehittämisprosessi on vienyt mRNA rokotteita enemmän aikaa prosessiteknisistä syistä. Novavaxinin kehitystyö alkoi tammikuussa 2020.

 6. Kun tätä informaatio tulvaa tulee seurattua useista lähteistä , niin en varmuudella muista oliko YLE n uutisointia , mutta käytettiin sanaa perinteisempi rokote , joka on mielestäni eri asia kuin perinteinen . Jää siis askarruttamaan , miten eroaa perinteisestä.

 7. Näyttäisi perinteinen rokote tulevan vihdoin EU:iinkin, jotkut jäsenmaathan ovat kansallisen liikkumavaransa turvin hankkineet tällaisia maailmalta, Kiinasta, mutta Suomi ei luonnollisestikaan ole niin tehnyt.
  Tämän rokotteen tulen ehkä ottamaan, mikäli tätä ei tarvitse vuosittain pistellä.

  Mediuutiset 3.12.2021:
  Ema aloitti jälleen uuden koronarokotteen myyntilupa-arvioinnin – Valneva arvelee sen tepsivän myös omikronvarianttiin
  https://www.mediuutiset.fi/uutiset/ema-aloitti-jalleen-uuden-koronarokotteen-myyntilupa-arvioinnin-valneva-arvelee-sen-tepsivan-myos-omikronvarianttiin/4dc1066a-99d7-4ac9-bfa8-66fcf114c489
  Eman myyntilupa-arviointiin pääsi nyt koronarokote Valneva. Mikä se on?

  Eman ihmislääkkeiden komitea CHMP arvioi rokotteen tehoa ja turvallisuutta nopeutetusti eli sitä mukaa, kun yhtiö pystyy toimittamaan arvioinnin kaipaamaa dataa. Tässä vaiheessa CHMP:lla on jo käytössään laboratoriokokeiden ja varhaisten ihmiskokeiden tulokset ja tutkimusmateriaali, tiedottaa Ema.

  Näiden perusteella vaikuttaa siltä, että rokote herättää kehon vastustamaan covid-19-tautia aiheuttavaa SARS-CoV-2-virusta. Valnevan rokotteessa hyödynnetään toimintakyvyttömäksi tehtyä koronavirusta, joka ei enää voi tartuttaa ihmistä. Rokote sisältää myös adjuvantteja eli lisäaineita, jotka vahvistavat immuunivastetta.

  Valneva on luvannut päivittää VLA2001-rokotteen tepsimään myös koronaviruksen omikronmuunnosta vastaan.

  Siinä missä Pfizerin ja Modernan rokotteet kohdistuvat koronaviruksen piikkiproteiiniin, Valnevan rokote on kehitetty vaikuttamaan koko viruspeitteeseen, minkä yhtiö odottaa tuottavan laajan immuunivasteen. Yhdessä kahden lisäaineen, alumiinin suolan alunan ja CpG1018-adjuvantin, kanssa rokotteen katsotaan voimistavan kehon T-solujen kykyä vastustaa koronaviruksen proteiineja.

Vastaa