Onko lapsesi vaaraksi sinulle – vai sinä hänelle?

photo of toddler smiling
Lue ääneen tämä artikkeli

5-11- vuotiaiden mRNA-injektointi on nyt aloitettu. Koronarokotteissa käytetyn mRNA-teknologian keksijä Robert Malone on julkaissut vakavan varoituksen 13.12.2021 kaikille vanhemmille, jotka yhä harkitsevat lastensa rokottamista. Hän kutsuu tätä “koko ihmiskunnan historian radikaaleimmaksi lääketieteelliseksi kokeeksi”, jonka lopulliset tulokset tulevat selviämään vasta vuosien kuluttua.

Comirnaty tuoteseloste – lykkäys velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset. Miksi?

“Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Comirnaty- valmisteen käytöstä COVID-19:n estämisessä kaikissa pediatrisissa potilasryhmissä (ks. kohdasta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).
Tämä lääkevalmiste on saanut ns. ehdollisen myyntiluvan. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta odotetaan uutta tietoa. Euroopan lääkevirasto arvioi vähintään kerran vuodessa tätä lääkevalmistetta koskevat uudet tiedot, ja tarvittaessa tämä valmisteyhteenveto päivitetään.” Comirnaty tuoteseloste. Sivu 14 – Euroopan lääkevirasto

Epäselvä ohjeistus injektoimiseen

THL ohjeistaa hyvin epäselvästi pikkulasten ja lasten rokottamisesta. Periaatteessa mRNA-injektion antaja voi päättää onko lapsi kykenevä itse päättämään rokotuksesta. Samalla sanotaan, että “Useimpien 5—11-vuotiaiden lasten kohdalla rokottamiseen tarvitaan huoltajien suostumus”. Huoltajien suostumuskin on kuin veteen piirretty viiva. Sitä ei välttämättä tarvita, koska se vaaditaan useimpien kohdalla.

Tästä syystä eduskuntaan on jätetty 7.1.2022 toimenpidealoite, jossa pyydetään, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin alle 12-vuotiaiden lasten rokottamisen sääntöjen yhdenmukaistamiseksi ja selkeyttämiseksi.

Toimenpidealoite TPA 110/2021 vp 

Toimenpidealoite huoltajien suostumuksesta 5—11-vuotiaiden rokottamiseen

Suomessa on päätetty aloittaa 5—11-vuotiaiden lasten rokotukset. Rokotus on vapaaehtoinen. Median uutisointi lasten rokottamisesta on ollut epäselvää, eikä rokotteen vapaaehtoisuus ole uutisoinnissa noussut riittävästi esiin. Kansalaispalautteen perusteella koen, että lasten rokottamiseen liittyy epätietoisuutta ja epäselvyyttä. 

Kuka päättää lasten rokottamisesta? THL kertoo sivuillaan: “Suomessa alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. Useimpien 5—11-vuotiaiden lasten kohdalla rokottamiseen tarvitaan huoltajien suostumus.” ja toisaalla: ” Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori kykenee ikänsä ja kehitystasonsa perusteella päättämään asiasta. Lapsen itsemääräämisoikeudelle ei ole laissa ikärajaa, vaan asia arvioidaan tapauskohtaisesti. Vaikka alaikäisen kykyä päättää rokottamisesta olisi arvioitu aiemmin esimerkiksi kouluterveydenhuollossa, pitää hänen kykyään päättää koronarokotuksesta arvioida nyt erikseen. Vaikka alaikäinen ei päättäisi rokottamisestaan, terveydenhuollon ammattilaisen pitää tarjota hänelle tietoa rokotuksesta ja sen merkityksestä hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Lisäksi alaikäisen mielipidettä pitää kysyä, jos tämä on hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden mahdollista.” 

Kun viime viikolla käsittelimme terveydenhoitohenkilökunnan velvoitetta koronarokotteeseen, tuli selväksi se, että terveydenhuollossamme työskentelee eri tavoin rokotteista ajattelevia henkilöitä. Yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi alle 12-vuotiaiden lasten osalta olisi hyvä, että päätöksen rokotteen ottamisesta tekisivät lapsen huoltajat, eikä terveydenhoitaja tai opettaja ohjaisi mielipiteillään asiaa. 

Osaa lasten vanhemmista on huolettanut se, ettei heidän lastansa kukaan rokota ilman suostumusta, ja koska en itse löytänyt selkeää THL:n ohjeistusta asiasta, olisi hyvä, että koko Suomessa toimittaisiin samalla tavoin. Epäselvyyksiä on ja siksi asiaa tulisi selkeyttää. 

Kaksi lainausta Ylen uutisesta: “Se voi johtaa ulkoiseen paineeseen, sillä tämän ikäryhmän vanhimpien on myös itse päätettävä, haluavatko he rokotuksen, jos heidät katsotaan riittävän kypsiksi, Nieminen sanoo. Tarkkaa ikärajaa lasten itsenäisille päätöksille ei ole asetettu, joten arviointi tehdään tapauskohtaisesti. Nuoremmille lapsille vaaditaan kaikkien huoltajien suostumus.” Toinen Ylen uutinen kertoo seuraavasti: “5—11-vuotiaiden lasten massarokotukset käynnistyvät — osa kunnista vaatii huoltajilta kirjallisen suostumuksen, osa ei”. 

Koska peruskoulussa vaaditaan koulukuviakin varten lupa vanhemmilta, on syytä selkeyttää tilannetta ja vaatia suostumus kaikilta alle 12-vuotiaiden lasten huoltajilta ja samalla tiedottaa rokotteen hyödyt lapselle ja yhteiskunnalle, mahdolliset haittavaikutukset, kyseessä olevan uuden tekniikan rokote ja ettei rokotteen pitkän aikavälin vaikutuksia voida vielä tietää. Huoltajille tulee myös kertoa, että Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Comirnaty-valmisteen käytöstä Covid-19:n estämisessä kaikissa lasten lääketieteen potilasryhmissä. Tulee myös kertoa, että tämä lääkevalmiste on saanut ns. ehdollisen myyntiluvan. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta odotetaan uutta tietoa.  Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin alle 12-vuotiaiden lasten rokottamisen sääntöjen yhdenmukaistamiseksi ja selkeyttämiseksi siten, että kaikki lasten huoltajat tietävät rokotteen vapaaehtoisuuden, hyödyt ja mahdolliset haittavaikutukset. 

Helsingissä 7.1.2022 

Juha Mäenpää ps 

Linkki aloitteeseen: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Sivut/TPA_110+2021.aspx

2 vastausta artikkeliin “Onko lapsesi vaaraksi sinulle – vai sinä hänelle?

 1. Vanhemmille tiedoksi, ettei näille mRNA rokotteille ole tehty ennen EUA käyttöä lainkaan farmakokineettisiä, genotoksisuus, eikä karsinogeenisyys tutkimuksia. Eli siitä miten myrkyllisiä tai syöpää aiheuttavia ne ovat, tai miten vaikuttavat esim. lasten lisääntymiskykyyn myöhemmin ei ole USA/CDC/FDA eikä EU/EMA eikä THL velvoittanut tutkimaan, eikä siten ilmoittamaan ennen piikkien puskemista, propagandan ja pelottelun avulla, väestöön ja lapsiin.

  Ja, että ympäri maailmaa, Suomessakin, on naisilla/tytöillä tullut piikkien haittavaikutuksina (AD/Adverse Events) runsaasti rajujakin, jopa useita kuukausia kestäneitä erilaisia kuukautishäiriöitä. Juuri eilen katsoin EMAn EU/EC Eudravigilance raporttia ja näitä oli EU/EC maista ilmoitettu naisille yhteensä kymmeniä tuhansia (mikä on n. 1-10% todellisista määristä näitä haittoja); heavy menstrual bleeding (jopa yli 120 päivää!!!), menstrual disorder, delayd menstruation, menopause (liian aikaisin), mikä juuri tämän artikkelinkin videolla esiintyneen
  Dr Robert Malonen mukaan (siinä Joe Roganin tekemässä 3h haastattelussaan) viittaa mRNApiikkien lipidinanopartikkelien kertymiseen munasarjoihin. Tämä kävi ilmi jo aikoinaan mRNA rokotteiden rottakokeissa vuosia sitten, eli on piikkimyyjien tiedossa! Munasarjoissa sijaitsevat jo tyttölapsen syntyessä kaikki hänen elämänsä aikana tarvitsemansa munasolut, niitä ei synny uusia!

  Lisäksi mRNA (MODeRNA ja Pfizer) ja DNA (Johnson&Johnson) geeniterapiapiikkien jälkeen on haittavaikutuksina ilmoitettu EU/EC alueelta pelkästään 12-17 vuotiaille (eniten pojille, mutta myös tytöille) jo n.1500 myokardiitti/perikardiitti sydänlihastulehdusta (tiedän itsekin sairaalahoitoon joutuneita nuoria Suomesta) useita sydänkohtauksia, septisiä shokkeja, veritulppia jne. EU/EC alueelta ilmoitettu monta kymmentä 12-17 vuotiaiden nuorten kuolemaa piikkeihin liittyen. Ja haittavaikutus ilmoituksia tehdään tosiaan vain murto-osasta tapauksista eli niitä on moninkertaisesti.

  Ennenkuin vanhempi antaa lapsensa ottaa EUA luvalla tarjottavaa (ei siis ole suositeltu Suomessa alle 11v. , vain “TARJOTTU”! eli vastuu siirtyy vanhemmalle), niin kannattaa katsoa tämä amerikkalaisen Colette Martin nimisen sairaanhoitajan (17v. tehnyt töitä sairaanhoitajana) todistus, jossa kertoo sairaalaansa tulevan koko ajan lapsia vakavilla haittavaikutuksilla ja lapsia on jo kuollut heidän sairaalassaan näihin rokotuksiin enemmän kuin itse covid-19 tautiin! Eli “lääke”= mRNA geeniterapiapiikki on itsessään, erityisesti lapsille ja nuorille, paljon covid-19 tautia pahempi! Ja haittailmoituksiahan ei siellä tee kukaan sairaalan osalta!

  Video näkyy tämän artikkelin kakkoskuvaa klikkaamalla.

  https://childrenshealthdefense.org/defender/kids-dying-vaccines-colette-martin-nurse-louisiana/

 2. Vanhempien myös kannattaa kysyä omalta vakuutusyhtiöltään korvataanko mitään vammaa jos se yhdistetään piikkiin, kuulemma ei

Vastaa