Paljastavat symbolit – OSA 1 – Pankit

Lue ääneen tämä artikkeli

Tämä artikkelisarja on ylivoimaisesti vaikein, minkä olen tehnyt elämäni aikana. Sen on tarkoitus tuoda jokaiselle yksinkertaisella tavalla selväksi hyvin monimutkainen asia. Se mistä tulen kirjoittamaan on niin uskomatonta, että sitä on vaikea hyväksyä todeksi. Tämä koskee ihan jokaista, koko maailmassa. Tämä on kirjoitussarjan osa 1 ja kertoo pankkimaailmasta.

Pankit

Meillä jokaisella on pankkitili. Lähes jokaisella on lainaa. Pankki on kiinteä osa jokapäiväistä toimintaa. Mitä pankit ovat? Mistä ne saavat rahansa? Avataan hiukan pankkijärjestelmää. Se on hyvää yleistietoa ihan jokaiselle ja hyvin tärkeä tulevien artikkelien kannalta.

Kansainvälinen järjestelypankki eli BIS

Järjestelmän huipulla toimii [1]Kansainvälinen järjestelypankki eli BIS, jonka pääkonttori sijaitsee Baselissa, Sveitsissä. Se on pankkitoiminnan huipulla ja tarjoaa pankkipalveluita ainoastaan keskuspankeille.

BIS on perustettu vuonna 1930 ja sen perustivat Belgian, Iso-Britannian, Italian, Ranskan ja Saksan keskuspankit sekä ryhmä japanilaisia ja yhdysvaltalaisia yksityisiä pankkeja.

BIS on osakeyhtiö

Kansainvälinen järjestelypankki on osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsin Baselissa. BIS- pankilla on [2]sopimus Sveitsin liittoneuvoston kanssa. Se takaa täydellisen riippumattomuuden ja toimintavapauden.

Sopimuksen mukaan rakennukset tai rakennusten osat ja niitä ympäröivä maa-alue, joita pankki käyttää pankin tarkoituksiin, ovat omistajasta riippumatta loukkaamattomia. Sveitsin viranomaisten edustajat eivät saa mennä niihin ilman nimenomaista lupaa.

Pankin arkistot ja yleensä kaikki pankille kuuluvat tai sen hallussa olevat asiakirjat ja kaikki tietovälineet ovat aina ja kaikkialla loukkaamattomia. Pankki valvoo tilojaan ja käyttää niihin poliisivaltaa. Pankilla on omat riippumattomat poliisivoimat. Järjestelypankki on myös vapautettu kaikista veroista.

Artikla 12 kertoo seuraavaa.

Pankin johtokunnan jäsenillä sekä niiden keskuspankkien edustajilla, jotka ovat pankin jäseniä, on seuraavat erioikeudet ja vapaudet heidän hoitaessaan tehtäviään Sveitsissä ja koko matkansa ajan kokouspaikalle tai kokouspaikalta:

(a) vapautus pidätyksestä tai vangitsemisesta ja vapautus henkilökohtaisten matkatavaroiden takavarikoimisesta lukuun ottamatta räikeitä rikostapauksia;
(b) kaikkien papereiden ja asiakirjojen loukkaamattomuus;
(c) vapautus lainkäyttövallasta myös tehtävänsä suorittamisen jälkeen tehtäviensä hoitamisen yhteydessä tekemiensä toimien, myös puhuttujen ja kirjoitettujen sanojen, osalta;
(d) tullietuudet ja -helpotukset, jotka on myönnetty kansainvälisten järjestöjen tullietuuskohtelusta 13. päivänä marraskuuta 1985 annetun asetuksen nojalla,
valtioiden suhteissa näihin järjestöihin, ja Sopimus Sveitsin kanssa 45 päätoimipaikasta
järjestöjen ja ulkomaisten valtioiden erityislähetystöjen toimintaa;
(e) vapautus itselleen, puolisolleen ja lapsilleen kaikista maahanmuuttorajoituksista, ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevista muodollisuuksista ja kaikista Sveitsissä suoritettavaan asepalvelukseen liittyvistä velvoitteista;
(f) samat raha- ja valuuttasäännöstöön liittyvät helpotukset, kuin väliaikaista virallista matkaa tekeville ulkovaltojen edustajille;
(g) oikeus käyttää koodeja virallisessa viestinnässä tai vastaanottaa tai lähettää asiakirjoja tai kirjeenvaihtoa kuriirien tai diplomaattilaukkujen välityksellä.

Lähdeliitteissä on linkki [2]BIS- sopimukseen joka on tullut voimaan 1.1.1987 ja se on vahvistettu viimeksi 2003.

Täydellinen koskemattomuus

Tämä tarkoittaa sitä, että tällä osakeyhtiöllä ja sen jäsenillä, heidän perheillään ja jopa virkamatkalle pankkiin tulevalla henkilöllä on täydellinen koskemattomuus.

Sveitsin viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen maahantuloa, maasta poistumista ja oleskelua kaikkien niiden henkilöiden osalta, jotka liittyvät pankkiin virallisesti.

Sopimuksessa on kahden vuoden irtisanomisaika. Jos se irtisanotaan, se ei vaikuta mitenkään erioikeuksiin ja vapauksiin, jotka on [3]myönnetty kansainväliselle järjestelypankille 20. päivänä tammikuuta 1930 tehdyn yleissopimuksen, peruskirjan ja perussäännön nojalla.

Järjestelypankilla on täydellinen immuniteetti ja absoluuttinen (taloudellinen) valta.

Huipulla on BIS – se määrää keskuspankkeja ja valuuttarahastoa

BIS on kaikkien keskuspankkien pankki. Maailman huipulla olevat ihmiset antavat ohjeet BIS- pankille, joka välittää ne keskuspankeille ja sieltä ne etenevät alaspäin organisaatiossa pienempien toteuttettaviksi. Esimerkkeinä [4]Basel I, II ja III. Basel- komitean määräykset.

Kaikki maailman keskuspankit kuuluvat järjestelypankin “klubiin”. Kyseessä on ei-valtiollinen organisaatio. Nyt sinun viimeistään tulee huomioida, ettei järjestelypankki ole valtion tai valtioiden hallinnoima ja sitä ei valvo kukaan.

Järjestelypankin alapuolella on IMF ja Maailmanpankki

Tämä järjestelmä on helppo hahmottaa pyramidiksi. Aivan pyramidin huipulla on BIS, osakeyhtiö jolla on täydellinen koskemattomuus ja absoluuttinen valta.

Seuraavassa kerroksessa pyramidissa ovat [5]IMF eli Kansainvälinen valuuttarahasto ja [6]Maailmanpankki. Kansainvälisen valuuttarahaston sekä [8]Maailmanpankin pääkonttori sijaitsee [7]Washingtonissa.

Nämä instituutiot auttavat valtioita

Nämä instituutiot “auttavat” valtioita valtionlainojen muodossa. Todellisuudessa jokaisella valtiolle lainataan niin paljon rahaa, että yksikään ei pysty maksamaa sitä milloinkaan kokonaan takaisin.

EuroStat

Koronapandemian jälkeisiä velkatilastoja ei ole Eurostat- palvelusta jostain syystä saatavana. Oletettavasti lähes jokainen maa on ylittänyt kynnyksen reippaasti. [16]Suomen valtionvelka on yli kaksinkertaistunut 10 vuodessa ja koronapandemian vuoksi on otettu ainakin 30 miljardia ylimääräistä lainaa.

Valtionlainan muodossa ei-valtiollinen taho pystyy lujittamaan otettaan maasta tai maanosasta.

Kolmas kerros pyramidissa – keskuspankit ja itsehallintoalueet

Seuraavassa kerroksessa ovat keskuspankit kuten [9]Euroopan keskuspankki ja [14]Federal Reserve System Yhdysvalloissa. Keskuspankit ovat ei-valtiollisia itsenäisiä organisaatioita ja riippumattomia valtioiden hallituksista.

[9]Aikaisemmin tässä kerroksessa oli myös kansalliset keskuspankit, mutta ne ovat nykyään alistettu keskuspankkien sivutoimistoiksi. Euroopan keskuspankin ja Federal Reserve Systemin vastuulla on alueidensa valtioiden rahapolitiikka.

Itsehallintoalueet

Itsehallintoalueet kuten City of London Corporation, Vatikaani ja vapaa-alue Washington D.C:n sisällä ovat itsenäisiin valtioihin verrattavia alueita ja ne ovat keskittyneet pankkitoimintaan.

City of London Corporation on maailman vanhin yhtäjaksoisesti toiminut kunnallishallinto. Se on Lontoon keskellä sijaitseva alue, jonka koko on vain 2,9 neliökilometriä, ja siellä asuu vain 9 000 ihmistä. Alueella kuitenkin työskentelee 350 000 ihmistä, suuri osa heistä rahoitusalan eri yrityksissä. Siellä esimerkiksi määritetään kullan arvo ja sitä manipuloidaan sieltä käsin päivittäin. [10] City of London Corporation on yksi maailman rahamaailman avainpelaajista.

Vatikaanin pankki on jatkuvasti kautta historian ollut skandaaliotsikoissa. Vuonna 1982 Vatikaanin pankki oli Banco Ambrosianon pääosakkeenomistaja. Banco Ambrosiano oli italialainen pankki, jonka toiminta kaatui 1982. Keskeisenä tekijöinä oli Roberto Calvi ja hänen jäsenyytensä [11]vapaamuurariloosi P2:ssa.

Tapaus johti [12]rikostutkintaan. Skandaalin aikana lähes jokainen asiaan liittynyt henkilö menetti henkensä, mukaan lukien silloinen katolisen kirkon ylin hengellinen johtaja [13]paavi Johannes Paavali I.

Seuraavat kerrokset

Tavalliset pankit ja pörssit ovat seuraavassa kerroksessa. Niiden alapuolella ovat monikansalliset yritykset. Monikansallisten yritysten alapuolella ovat valtioiden hallitukset. Kaikkien alimmalta tasolta löydämme itsemme.

Huomasit varmaan, että monikansalliset yritykset ovat valtioden yläpuolella. Kyllä, se ei ollut virhe.

Velalle perustuva talousjärjestelmä

Yhteiskunnassamme luodaan rahaa tekemällä velkaan perustuva sopimus. Kun menet pankkiin ja haet lainaa, sinulle tehdään käytännössä kaksi eri tiliä. Toisella tilillä on velka ja toisella sopimuksesta syntyvät rahat.

Syntynyt raha ei perustu mihinkään, se luotiin tyhjästä. Digitaalisesti. Näin luodaan kaikki olemassa oleva raha maailmassa – velkojen avulla.

Tämä on vain yksi osa: velalle perustuva talousjärjestelmä.

Toinen osa: käyttökustannukset, korkokanta

Kun velkasopimuksella on luotu rahaa, siitä pitää maksaa myös korkoa. Korko siirtyy pääomaksi pyramidin pohjalta pyramidin huipulle.

Korko aiheuttaa jatkuvan alijäämän ja ratkaisu siihen on luoda jatkuvasti velkasopimuksia velkasopimuksille. Tämä aiheuttaa jatkuvan velan kasvun.

Kun teet 25 vuoden asuntolainan sopimuksen, maksat korkoja ja kuluja 25 vuoden aikana enemmän kuin lainan pääoma oli, siis yli 100% pääomasta.

Oxfam- järjestö kertoo, että [15]kahdeksan ihmistä omistaa yhtä paljon, kuin puolet maailman väestöstä.

Valta on keskittynyt hyvin pienelle joukolle

Tiedämme, että raha on valtaa ja se pyörittää maailmaa. Nyt kun tiedät pyramidin rakenteen, tiedät, että valta on hyvin pienen joukon käsissä.

Joukolla, joka hallitsee maailmaa täytyy olla “arvopohja” kunnossa. He voivat halutessaan määrätä täydellisesti maailman harjoittaman politiikan.

Keitä nämä tahot ovat?

Osassa 2 selvitellään keitä nämä maailman rikkaimmat ja vaikutusvaltaisimmat tahot ovat? Kuinka on mahdollista, että v. 1930 pankki sai täydellisen immuniteetin ja absoluuttisen maailmanlaajuisen taloudellisen vallan?

Agreement between the Swiss Federal Council and the Bank for International Settlements to determine the Bank’s legal status in Switzerland

Mitä, jos tämän pienen valtaapitävän eliitin päämäärä olisi epäedullinen? Toivotaan kaikki, että heidän arvopohja on hyvä.

Lähteet:

[1] Kansainvälinen järjestelypankki https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainv%C3%A4linen_j%C3%A4rjestelypankki

[2] Agreement between the Swiss Federal Council and the Bank for International Settlements to determine the Bank’s legal status in Switzerland https://www.bis.org/about/headquart-en.pdf

[3] Immunities of the Bank for International Settlements https://injektiopiikki.com/wp-content/uploads/2022/03/immunities-of-the-bank-for-international-settlements.pdf

[4] History of the Basel Committee https://www.bis.org/bcbs/history.htm

[5] Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) https://vm.fi/kansainvaliset-rahoitusasiat/kansainvalinen-valuuttarahasto-imf

[6] Maailmanpankki https://vm.fi/kansainvaliset-rahoitusasiat/maailmanpankki

[7] Kansainvälinen valuuttarahasto https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainv%C3%A4linen_valuuttarahasto

[8] World Bank https://fi.wikipedia.org/wiki/Maailmanpankki

[9] Euroopan keskuspankki https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_keskuspankki

[10] Tuhat vuotta rahan valtaa Lontoon Cityssä https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/2844214-tuhat-vuotta-rahan-valtaa-lontoon-cityssa

[11] Vapaamuurariloosi P2 https://fi.wikipedia.org/wiki/P2

[12] Banco Ambrosiano https://fi.wikipedia.org/wiki/Banco_Ambrosiano

[13] Johannes Paavali I https://fi.wikipedia.org/wiki/Johannes_Paavali_I

[14] Federal Reserve System https://fi.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System

[15] Just 8 men own same wealth as half the world https://www.oxfam.org/en/press-releases/just-8-men-own-same-wealth-half-world

[16] Suomen valtionvelka yli kaksinkertaistunut 10 vuodessa https://www.salkunrakentaja.fi/2021/12/valtionvelka-10-vuotta/

14 vastausta artikkeliin “Paljastavat symbolit – OSA 1 – Pankit

 1. “Vaikka sitä kohdellaan virallisesti sveitsiläisenä osakeyhtiönä, järjestelypankki on Haagin sopimuksen mukaan kansainvälinen järjestö ja siten kansainvälisen oikeuden alainen.” Samasta Wikipedian artikkelista mistä olit kopioinut oman juttusi osia…

  Eli sinänsä et voi kirjoittaa että “BIS on maailmanlaajuisesti kaikkien lakien yläpuolella.”

  Miten Haagin sopimusta toteutetaan on toki sitten eri asia…

  1. Lue se Sveitsin ja bis välinen sopimus. On lähteissä ja vie suoraan BIS sopimukseen. Käytännössä sinne ei pääse kukaan ja kaikki autetaan pois maasta kaikin mahdollisin keinoin. Onko haagi se paikka mihin kaikki rokote lobbaajat viedään tuomiolle?

   1. Kiitos blogista.

    Pitkään tarkkailleena sitä, kuinka maailman valta toimii, kysyn: näetkö todella, että vallan huippu joutuu viimein tuomiolle plandemiaan ja muuhun liittyen. Vai tuomitaanko plandemia- rikosvyyhdin julkisesti näkyviä operatiivisia “puppeteja” massojen tyydyttämiseksi, tarkoituksena antaa se kuva, että oikeus on voittanut, vaikka suurimmat rikolliset todellisuudessa piilottelevat massoilta..?

   2. Luulen, että puppettit uhrataan surutta jos on tarvis.

   3. “valta on hyvin pienen joukon käsissä.” Siitä voidaan olla montaa mieltä.. BIS ei myy enää osakkeitaan yksityisille ihmisille ja toisekseen BIS:n omistaa keskuspankit..

    “Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) ylimääräinen yhtiökokous 8.1.2001 päätti hallituksen suosituksen mukaisesti rajoittaa jatkossa yksinomaan keskuspankeille oikeuden omistaa BIS:n osakkeita. ja sen mukaisesti hyväksyi sen, että BIS ostaa kaikki yksityisten osakkeenomistajien hallussa olevat BIS:n osakkeet 16 000 Sveitsin frangin korvausta vastaan ​​jokaisesta osakkeesta (vastaa noin 9 950 USD:ta USD/CHF-vaihtokurssilla 8. tammikuuta 2001).”

    https://www.bis.org/about/lettershold.htm

    “Vuonna 1930 perustetun BIS:n omistaa 63 keskuspankkia, jotka edustavat maita ympäri maailmaa, joiden yhteenlaskettu osuus maailman BKT:sta on noin 95 prosenttia. Sen pääkonttori on Baselissa, Sveitsissä, ja sillä on kaksi edustustoa: Hongkongin erityishallintoalueella ja Mexico Cityssä sekä Innovation Hub -keskuksia ympäri maailmaa.”

    https://www.bis.org/about/index.htm

    Lisään vielä että

    artiklassa 25 kohdassa 1 sanotaan:
    “Mikään tässä sopimuksessa ei vaikuta Sveitsin liittoneuvoston oikeuteen soveltaa kaikkia asianmukaisia suojatoimia Sveitsin turvallisuuden nimissä.”

    Eli sinänsä pankilla ei ole rajatonta valtaa koska Sveitsillä on oikeus Soini sopimuksen vastaisesti jos Sveitsi kokee että pankki uhkaa sen kansallista turvallisuutta..

    Voi olla että olen vain naiivi ja idealisti..

   4. Kiitos. Valta on hyvin pienen joukon käsissä. Pankki voi uhata kansallista turvallisuuttaaika harvoissa tapauksissa.

 2. Joo kyllä tässä on kerrottu juuri oikein nämä asiat, että miten ne käytännössä oikein menee. Hienoa, että alat tuomaan näitäkin esiin. Se on suuri kokonaisuus, lopulta kaikki Koronat ja sodat yhtä ja samaa sylttytehtaan tuotantoa.

 3. Havaitsemieni tapausten perusteella “uhka kansalliselle turvallisuudelle” tarkoittaa todellisuudessa esim. näitä, että joku uhkaa paljastaa valtioterrorismia, uhkaa tässä julkaisussa käsiteltyä valtarakennelmaa tms.

 4. Tässä hyvä 10 min. video, jossa kerrotaan, miksi ihmiset sairastuvat.

 5. Miten Paavi Johannes Paavali I saattoi menettää henkensä 1982, kun hän oli kuollut 1978?

  1. Siinä ei sanota, että hän kuoli silloin. Hän kuoli 28. Syyskuuta 1978, 65 vuotiaana. On epäilty, että hänen kuolemansa liittyy asiaan.

Vastaa