Paljastavat symbolit – OSA 8 – salaseurat

Lue ääneen tämä artikkeli

Valtamediassa Illuminati on yleisesti esitetty salaliittoteoriana, mutta historiankirjojen mukaan se on täysin totta. Koska sen toiminta on hyvin salaista, se on salaseura. Salaseura ei kuitenkaan tarkoita salaliittoteoriaa. Salaseura, salaliitto ja salaliittoteoria ovat erillisiä asioita. Tässä artikkelissa käsitellään Illuminatin historiaa ja nykyisyyttä.

Temppeliherrat ja Maltanristiläiset

Jotta voimme käsittää mikä Illuminati on, meidän täytyy mennä kauas historiaan vuoteen 1048. Silloin perustettiin Maltan ritakunta, joka on vieläkin voimissaan. Katsotaan Maltan ritareiden historiaa.

Salaseurat on yritetty tuhota monesti historian aikana

Salaseurojen juuret lähtevät kaukaa historiasta ja ne on tuhottu monesti historian aikana, mutta kuitenkin ne ovat aina säilyneet. Erilaiset salaseurat vaikuttavat hyvin vahvasti nykypäivänä ja ne ovat mukana lähes kaikessa. Ehkä jopa enemmän kuin koskaan ennen.

Jesuiitat

Illmuminatin perustajan taustaan ja ajatusmaailmaan on vaikuttanut [16]jesuiittajärjestö. Katsotaan ensin video, joka kertoo jesuiittojen historiasta. Vasta sen jälkeen siirrymme Illuminatin perustajaan.

Älä yleistä

Jatkossa on muistettava, että Illuminati, Vapaamuurarit, Maltan ritarit ja muut salaseurat ovat salaisuuksien seuroja. Ne ovat moniportaisia ja alemmilla portailla olevat jäsenet eivät tiedä, mitä ylemmillä portailla tapahtuu.

Joten, jos tuttusi kuuluu esimerkiksi vapaamuurari- järjestöön, voi hän olla siellä ainoastaan hyvävelikontaktien ja taloudellisen edun tavoittelun vuoksi. Siihen ei suurimmalla osalla salaseurojen jäsenistä liity sen kummempaa.

Vala, joka velvoittaa

Edetäkseen järjestössä ylemmille tasoille on kuitenkin toimittava valan velvoittamana annettujen ohjeiden mukaisesti ja vannottu vala menee maallisen lain yläpuolelle. Siitä syntyy ongelma, ymmärrät varmaan tässä kohtaa hyvävelikerhojen ongelman.

Mitä jos esimerkiksi pääministeri, presidentti tai valtiovarainministeri kuuluisivat johonkin salaseuraan? Salaseuran sitoumukset menisivät maallisen lain edelle. Olisiko se sinusta hyväksyttävää?

Illuminatin synty

Illuminati tarkoittaa latinaksi “valaistuneet”. Salaseuran perusti Adam Weishaupt Baijerissa vuonna 1776. Sen tavoite oli vähentää kirkon valtaa ja korostaa järkeä ihmisten ajattelussa.

Joidenkin tietojen mukaan järjestön oli tarkoitus tehdä ihmiset vapaiksi ennakkoluuloistaan ja kasvattaa heidät ulos kirkon ja valtion uskonnollisista ja poliittisista rajoituksista.

Salaseuraksi perustetun järjestön todelliset päämäärät oli tarkoitus paljastaa jäsenille vasta, kun he saavuttaisivat tietoisuuden ja ymmärryksen ”papillisen” tason. Todelliset päämäärät paljastetaan muissakin salaseuroissa vasta ylemmillä tasoilla.

Illuminatien ja vapaamuurareiden yhteistyöstä syntyi taru, jonka mukaan illuminatien mestarit hallitsisivat vapaamuurareita ja muita salaseuroja edelleen ja aikoisivat yhä toteuttaa [5]Weishauptin maailmanhallintasuunnitelman. Järjestö on omaksunut kuuliaisuuden [2]jesuiittojen opeista, kokeet ja seremoniat [3]vapaamuurareilta sekä salaiset mysteerit ja pelottomuuden [4]temppeliherroilta.

Illuminatin synty

Polut yhdistyvät

Aikaisemmissa Paljastavat symbolit– osissa on selvitetty Rothschild- suvun historiaa. Vuonna 1776 maailman vaikutusvaltaisin pankkiiri kasaari-askenazisuku ja maailman vaikuttavimmat salaseurat käytännössä yhdistyivät. Kuten aikaisemmissa osissa on käynyt ilmi, kasaari-askenazit palvovat Baal-jumalaa eli Luciferia.

Tämä uskonto vaikuttaa salaseuroissa (vapaamuurarit, Maltan ritarit ym.) taustalla ja todelliset päämäärät paljastetaan jäsenille vasta, kun he saavuttavat tietoisuuden ja ymmärryksen ”papillisen” tason. Siis ylimmille “valaistuneille” johtajille.

Vapaamuurarit

Vapaamuurarit ovat maailmanlaajuinen salaseura, joka toimii myös Suomessa. Suomessa oli vuonna 2017 jäseniä 7510 kpl. Nimestään poiketen oikeita muurareita ei juurikaan järjestössä ole. Jäsenet ovat yleensä jollakin tavalla vaikuttavasssa asemassa.

Katsotaan vapaamuurareiden historiaa.

Eri asteita

Vapaamuurareiden ensimmäinen oppiaste on oppilasmuurari (käytetään lyhennettä OM), toinen aste on veljesmuurari (VM), kolmas, ja samalla korkein aste, on mestarimuurari (MM). Jäsenille paljastetaan rappareiden saloja sitä mukaa, mitä ylemmälle asteelle he pääsevät. Silti vielä mestarimuurareillekaan eivät kaikki salat tule julki, eikä niitä paljasteta kaikille koskaan.

Vapaamuurareilla on tiukka hierarkia, ylemmät veljet antavat käskyjä alemmilleen. Vapaamuurarit vannovat noudattavansa oman tai minkä tahansa muun loosin tai ylemmän veljen käskyjä, sääntöjä ja ohjeita.

Käskyjä ei ole välttämätöntä noudattaa vain tapauksissa, missä ne vahingoittaisivat itseään tai velvollisuuksia tai perhettä.

Etujen tavoittelua

Oppilasmuurariaste on hyväveliverkostoon tutustumista. Tässä vaiheessa korostetaan rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja muita hyväksyttäviä arvoja, kuten hädänalaisten auttamista. Rituaalit ovat järjestön mystinen osa.

Ylemmillä tasoilla korostuu uskollisuus ja auttaminen muurariveljiä kohtaan, muut ihmiset unohtuvat ja veljesmuurareita ja mestarimuurareita velvoitetaan auttamaan vain toisia veljesmuurareita tai mestarimuurareita.

Mestarimuurarin valassa vannotaan: ”Edelleen lupaan ja vakuutan, että en milloinkaan myötävaikuta vanhuudesta mieliheikon, alaikäisen, jumalankieltäjän, irstailijan, henkisesti sairaan, eunukin enkä myöskään naisen vapaamuurariksi pääsyyn.” Vapaamuurarit ovat mestarinvalan perusteella hyvin miesvaltainen ja rasistinen järjestö.

Mestarimuurarirituaalissa annetaan ymmärtää, ettei vapaamuurareiden saloja saa paljastaa kuolemankaan uhalla ja veljen puolesta pitäisi olla valmis jopa kuolemaan. 

Mestarimuurarin vakuutus

”Minä (täydellinen nimi), omasta vapaasta tahdostani ja suostumuksellani täten ja näiden kautta juhlallisesti ja vilpittömästi lupaan ja vakuutan Kaikkivaltiaan Luojan edessä ja tämän KA:n (kolmannen asteen) veljeskunnan ollessa läsnä, että kätken ja pidän salassa enkä milloinkaan ilmaise muinaisaikaisen V:den (vapaamuurariuden) salaisuuksia, sen salaisia tieteitä ja tapoja, jotka minulle on tiedotettu tai tästä lähtien tiedotetaan, ainoallekaan ihmiselle, paitsi oikeutetulle mestarimuurarille. En puhu näistä sellaisille, jotka vain kuulemani mukaan ovat niihin oikeutetut, vaan yksinomaan sellaisille, jotka todistavat oikeutensa todellisen koettelun, tarkan tutkinnan tai laillisen vm-vakuutuksen (vapaamuurarivakuutuksen) kautta.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että noudatan Suomen lakeja ja asetuksia sekä Suomen V. ja O.M SL:n (V. ja O.M suurloosin) perussääntöä ja säädöksiä, käskyjä ja ohjeita. Myös noudatan tämän paikallisL:n (paikallisloosin) sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että vastaan oikeisiin merkkeihin ja noudatan käskyjä, jotka todellinen ja oikeutettu mmL (mestarimuurariloosi) tai sen jäsen minulle antaa, milloin v-k-ni (vakaumukseni) on käskyn pituinen ja merkit soveltuvat SK:aani (Suorakulmaani).

Edelleen lupaan ja vakuutan, että tuen ja autan apua tarvitsevia ja hädänalaisia mm:eita (mestarimuurareita), kun he puutteensa minulle ilmoittavat, mikäli he apua ansaitsevat ja sen antaa voin tuottamatta vahinkoa itselleni tai perheelleni.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että säilytän kunnon m-veljen (muurariveljen) minulle uskomat salaisuudet ja suljen ne rintaani yhtä uskollisesti kuin hän ne omassaan säilytti ennen niiden ilmaisemista minulle.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että en käytä mm:n (mestarimuurin) äärimmäistä h-v-ta muulloin kuin tositarpeessa, paitsi Loosia avatessa ja suljettaessa, a-työn (alttarityön) aikana ja veljiä opettaessani, ja jos näen jonkun antavan sen tai kuulen sitä seuraavat sanat, r-n heti v-n a-ksi.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että en milloinkaan luovuta toiselle mm:n (mestarimuurarin) vks:n (vakaumuksen) sss:aa (salasanaa) millään muulla tavalla kuin millä sen itse saan, nimittäin veljeyden v-llä t-lla (välittämällä tavalla) ja silloinkin k-lla (kuiskaamalla).

Edelleen lupaan ja vakuutan, etten milloinkaan tieteni enkä ehdoin tahdoin vahingoita enkä petä mmL:ia (mestarimuurariloosia) enkä sen jäsentä vähimmässäkään määrässä, enkä salli sitä toisenkaan tehdä, jos sen estää voin.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että en häpäise enkä mitenkään loukkaa MM.n (mestarimuurarin) vaimon, lesken, äidin, sisaren enkä tyttären siveyttä, enkä salli sitä toisenkaan tehdä, jos sen estää voin.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että en milloinkaan myötävaikuta vanhuudesta mieliheikon, alaikäisen, jumalankieltäjän, irstailijan, henkisesti sairaan, eunukin enkä myöskään naisen vm:ksi (vapaamuurariksi) pääsyyn.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että en tahallisesti läsnäolollani ota osaa enkä mitenkään myötävaikuta vale-vm:lliseen (valevapaamurarilliseen) a-työhön (alttarityöhön) tai menoihin enkä käy vm-suhteeseen (vapaamuurarisuhteeseen) vale-vm:n (vale-vapaamuurarin) kanssa enkä sellaisen kanssa, joka on loosistaan tai veljeskunnastamme kokonaan tai väliaikaisesti erotettu.

Tämän kaiken juhlallisesti ja vilpittömästi lupaan ja vakuutan empimättä ja ilman salaisia ehtoja tai mielenväisteitä, ja jos tämän vakuutukseni rikon tahallani tai tieteni, leikattakoon ruumiini kahtia, poltettakoon sisälmykseni tuhkaksi, jonka taivaan myrskyt hajottakoot neljään ilmansuuntaan, ettei kunnon muurarien keskuuteen jäisi vähintäkään jälkeä eikä muistoa minunlaisestani kurjasta valapatosta. Auttakoon ja johtakoon minua Luoja järkähtämättömästi täyttämään vakuutukseni.”

33° vapaamuurarit

On luonnollista, että Baalia palvovan johdon alaisuudessa toimivien salaseurojen uskonnollinen suuntaus on sama kuin johtajilla. Mutta vasta korkeimmilla tasoilla vapaamuurarit saavat tietää todellisen luonteen, kuten Adam Weishaupt on alunperin suunnitellut.

Juhani Julin oli vapaamuurari 16 vuotta. Hän kertoi toiminnasta ja löytyi muutaman viikon kuluttua haastattelusta kuolleena mökiltään mökijän alta. Antaa hänen kertoa oma tarinansa.

Skull and Bones – Yliopiston salaseura

[6]Skull and Bones on salaseura, joka toimii Yalen yliopistossa Yhdysvalloissa. Salaseuraan kutsutaan vuosittain 15 uutta jäsentä Yalen opiskelijoiden joukosta. Skull and Bonesiin on kuulunut hyvin [7]merkittäviä henkilöitä: esimerkiksi Yhdysvaltain presidenteistä jäseniä ovat olleet William Howard Taft, George H. W. Bush sekä George W. Bush.

Skull and Bonesin logossa on tietenkin kallo ja luut.

Kallo, jalat ja kädet

Logo on varsin mielenkiintoinen. Edellisessä artikkelissa käytiin läpi Israelin kuningatar Jezebelin tarinaa. Jezebel esiintyy Raamatun [8]Ensimmäisessä ja [9]Toisessa kuninkaitten kirjassa.

Jezebel oli foinikialainen prinsessa, joka nai kuningas Ahabin. Vanhassa Testamentissa tätä syytetään Ahabin kääntämisestä pois oikeasta Jumalasta ja hänen ohjaamisestaan palvomaan omaa jumalaansa, Baalia. Baalin palvontamenoihin sisältyy pienten lasten uhraaminen. Tästä sekä syystä juutalaiset että kristityt inhosivat häntä. Lopulta Jezebel tapettiin

”Sitten Jeehu tuli Iisreeliin. Kun Iisebel kuuli sen, maalasi hän ihomaalilla silmäluomensa, koristeli päänsä ja katseli ulos akkunasta. 31
Ja kun Jeehu tuli portista sisään, kysyi Iisebel: ”Kävikö hyvin Simrille, herransa murhaajalle?” 32Hän käänsi kasvonsa akkunaa kohti ja sanoi: ”Kuka on minun puolellani? Kuka?” Niin pari kolme hoviherraa katsoi alas häneen. 33Jeehu sanoi: ”Syöskää hänet alas”. Ja he syöksivät hänet alas, niin että hänen vertansa pirskui seinään ja hevosiin; ja nämä tallasivat hänet jalkoihinsa. 34
Sitten Jeehu meni sisään, söi ja joi. Ja hän sanoi: ”Korjatkaa se kirottu ja haudatkaa hänet, sillä onhan hän kuninkaan tytär”. 35Mutta kun he menivät hautaamaan häntä, eivät he löytäneet hänestä muuta kuin pääkallon, jalat ja kädet.”
Raamattu – kuningastenkirja 9

Jezebelistä löytyi ainoastaan pääkallo, jalat ja kädet. Skull and bones logo on selkeästi viittaus Jezebelin tarinaan. Logossa on kallo ja kaksi reisiluuta eli jalat. Reisiluita on kuitenkin muokattu siten, että alapuolella olevien luiden päissä on neljä uloketta, aivan kuten sormissa, anatomisesti reisiluussa ulokkeita on kaksi. Lisäksi toinen “käsi” on avo ja toinen rysty.

Logosta löytyy pääkallo, jalat ja kädet. Aivan kuten Jezebelin tarinassa on kerrottu. Se sopii hyvin, koska Jezebel on tärkeä osa Illuminatin historiaa ja uskontoa.

322 viittaa plutokratiaan

Logossa on myös numero 322. Numeron katsotaan viittaavan kreikkalaisen puhujan Demostheneen kuoleman vuoteen (322 EAA .), joka oli käännekohta muinaisen Ateenan muutoksessa demokratiasta plutokratiaan. Plutokratiassa on hallitsevilla luokilla tai rikkailla luokilla on valta. Se sopii täydellisesti Illuminatin ääri [10]marxismi-leninismi- ja yksi maailmanhallitus- tavoitteeseen.

Onko kukaan vastustanut Illuminatia?

JFK vastusti salaseurojen soluttautumista valtarakenteisiin julkisesti. Hänen kautensa ei sen jälkeen kestänyt kovin pitkään.

Myös Donald Trump puhui avoimesti Deep Statesta eli valtioista valtioissa. Jostain syystä hänelle ei sattunut mitään. Donald Trumpilla on jesuiittakorkeakoulutaustaa.

Salaseurat ovat mukana yhteiskunnan jokaisella alueella

Vapaamuurarit, yliopistojen salaseurat ja kirkkojen alla toimivat salaseurat kuten Maltan ritarit ovat soluttautuneet yhteiskunnan kaikkiin rakenteisiin ympäri maailmaa.

Koronapandemian kannalta tämä tarkoittaa sitä, että monia professoreita ja lääkäreitä velvoittaa salaseuroille annettu vala. Jos joku lääke kielletään sen hoidossa, määräys tavoittaa nopeasti koko salaseuroissa olevan lääkärikunnan. Mutta onko valtionjohtoa vapaamuurareissa?

Valtionjohtoa

Ylintä valtionjohtoa ei löydy Suomen vapaamuurarien listalta. [12]Paljastavat symbolit – OSA 6 – SUPO artikkelissa on käsitelty pahamaineista P2 loosia. P2:ta kutsutaan ”valtioksi valtion sisällä” tai ”varjohallitukseksi”. Se tarkoittaa samaa kuin Deep State, mistä Donald Trump puhui avoimesti. Löytyisikö valtionjohtoa tältä listalta? Se lista pitäisi saada haltuun.

Julkiset salaseurat

Julkisin salaseura on World Economic Forum. Sen johtaja on [13]Klaus Schwab ja hän on tullut tutuksi aikaisemmissa osissa oletetusta sukuyhteydestään Rothschild- dynastiaan. Hän on entinen hyvin vaikutusvaltaisen [15]Bilderberg- ryhmän ohjausryhmän jäsen.

Bilderberg-ryhmä on vuosittain järjestettävä ulkopuolisilta suljettu kokous, johon kutsutaan eri aloilta osittain vaihtuvia vaikutusvaltaisia vieraita. Tunnetuin osallistujista on ollut liikemies David Rockefeller.

WEF on kaikissa maailman kabineteissa

World Economic Forum eli WEF järjestöön kuuluu hyvin paljon valtion johtajia. Suomesta WEF- kasvatteja ovat Niinistö, Katainen, Stubb ja monet muut. Nykyisessä hallituksessa istuu [14]Sanna Marin sekä [14]Annika Saarikko.

Nykyiset WEF jäsenet löytyvät osoitteesta https://www.weforum.org/agenda/authors/.

WEF tavoitteet

Klaus Schwab on kirjoittanut kirjan tavoitteistaan. Kirjan nimi on The Great Reset ja se kertoo neljännestä teollisesta vallakumouksesta, talouden nollaamisesta ja yhteiskunnasta, jossa tavallinen ihminen ei omista mitään. Lisäksi kaikki valta kuuluu yhdelle maailmanhallitukselle. Järjestö ajaa äärimmäistä [10]Marxismi-leninismin aatetta.

Salaseuroja ohjaavat dokumentit

Adam Weishaupt perusti Illuminatin vuonna 1776 ja kirjoitti pöytäkirjan, joka antaa Illuminatille selkeän tavoitteen sekä protokollat sen toteuttamiseen. Asiakirja sisältää 293 eri kohtaa. Katsotaan, kuinka ne ovat syntyneet ja mitä ne pitävät sisällään.

Tämä video on tärkeä! Muistakaa, että protokollat on kirjoitettu satoja vuosia sitten. Verratkaa niitä nykypäivään, kun protokollat luetellaan.

Klaus Schwabin The Great Reset– kirjan tavoitteet sopivat hyvin salaseurojen taustalla toimivaan satoja vuosia vanhaan tavoitteeseen. Klaus Schwabin julkisella salaseuralla on jopa 500 000 € jäsenpaketin omaavia Agenda Contributoreita lähes jokaisessa Euroopan maan hallituksessa. Kuvissa näkyvä symboliikka on ilmeinen. [14]Valtioneuvoston kanslia kiistää Marinin osallistuneen YGL-tapaamisiin.

Salaseurojen tarkoitus

Salaseurat perustaneen pankkidynastian tarkoitusperät ovat nyt selvillä. Kun katsot lähihistoriaa, protokollia on pantu määrätietoisesti käytäntöön. Protokollissa on kirjoitettu, että kun tavoite saavutetaan kaikki, salaseurat kielletään kuolemanrangaistuksen uhalla. Lisäksi protokollisssa mainitaan, että liikaa tietävät eliminoidaan.

Minulla on valtaa – kyllä, vielä hetken

He ovat tällä hetkellä niitä, jotka luulevat olevansa vallassa, joko julkisten tai salaisten salaseurojen kautta. Oletko huomioinut, että valtaan on noussut johtajia hyvin nopeasti ja mitä erikoisimmilla tavoilla ympäri maailmaa.

Työkalu uuteen maailmanhallitukseen

Salaseuratoiminnalle on nyt annettu viitekehys ja nyt tiedätte niiden perimmäisen tarkoituksen. Niiden tarkoitus on rakentaa yksi superkommunistinen maailmanhallitus, joka valvoo kaikkea, ja kaikkia. Sen jälkeen salaseuratoiminta kielletään täysin ja salaseurojen toimintaperiaatteet tietävät jäsenet tuhotaan.

23.12.2022 Iltalehti

Nyt on aika toimia

Koko pahuus on täysin näkyvästi esillä, mutta iso osa ihmisistä ei sitä näe. Sille on tehtävä jotain, ja me teemme sille jotain, ja teemme sille paljon.

Kasvatetaan yhdessä Totuuden Puu, jossa jokainen on saman arvoinen, äärettömän arvokas oksa.

Haluatko olla oksa Totuuden Puussa? Siinä puussa on hyvä kasvaa, itseasiassa se tulee olemaan parasta, mitä sinulle voi tapahtua. Totuuden Puu kasvaa jo, oksia tulee jatkuvasti lisää. Se on Discord- nimisessä palvelussa ja sen kautta jaan tiedon, kun aika on siihen valmis ja puu riittävän iso.

Totuuden Puu on ihmisille jotka tulevat saamaan ison muutoksen aikaan ja luottavat Totuuteen.

Seuraava osa:

Lähteet:

[1] Illuminati https://fi.wikipedia.org/wiki/Illuminati

[2] Jesuiitat https://fi.wikipedia.org/wiki/Jesuiitat

[3] Vapaamuurarit https://fi.wikipedia.org/wiki/Vapaamuurarit

[4] Temppeliherrain ritarikunta https://fi.wikipedia.org/wiki/Temppeliherrain_ritarikunta

[5] Adam Weishaupt https://fi.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt

[6] Skull and Bones https://fi.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones

[7] List of Skull and Bones members https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Skull_and_Bones_members

[8] Kuningastenkirja I https://raamattu.fi/raamattu/KR38/1KI.1/1.-kuningasten-kirja-1

[9] Kuningastenkirja II https://raamattu.fi/raamattu/KR38/2KI.1/2.-kuningasten-kirja-1

[10] Marxismi-leninismi https://fi.wikipedia.org/wiki/Marxismi-leninismi

[11] DONALD TRUMP’S JESUIT EDUCATION https://dailytheology.org/2020/08/01/donald-trumps-jesuit-education-2/

[12] Paljastavat symbolit – OSA 6 – SUPO https://injektiopiikki.com/2022/05/04/paljastavat-symbolit-osa-6-supo/

[13] Klaus Schwab https://fi.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schwab

[14] Marin ja Saarikko kuuluvat nuorten huippujohtajien globaaliin verkostoon, joka tukee talousjärjestelmän “nollausta” – professori: Sidonnaisuus olisi ollut syytä ilmoittaa https://yle.fi/uutiset/3-11902107

[15] Bilderberg-ryhmä https://fi.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-ryhm%C3%A4

[16] The Protocols of the Elders of Zion https://en.wikipedia.org/wiki/The_Protocols_of_the_Elders_of_Zion

[16] Society of Jesus https://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Jesus

21 vastausta artikkeliin “Paljastavat symbolit – OSA 8 – salaseurat

 1. Aakkosellinen luettelo suomalaisista jäsenistä näyttäisi alkavan tiedostossa sivulta 21. Kun joukossa ei näytä todellakaan olevan yhtään naista eikä naisen nimeä, eipä naisten tarvitse sitten hävetäkään osallisuutta moisessa turhautuneiden ukkojen rasistisessa ja sovinistisessa salaseurassa.

  1. Todellinen patriarkaatti on tosiaan sittenkin olemassa, se löytyy kasaarimafian sisältä. Kuka olisi uskonut, vaan miten saataisiin isiään ja veljiään piinaavat raivottaret tajuamaan sen?

   1. Lieneekin niin, että vapaamuurareiden symbolikirjoituksen tunnistaa, kun tunnistaa asiayhteyden. Vaan se ei ole kovin helppoa niille joita symbolit ylipäätään hieman vieraannuttaa.

    Milloin silmä on valontuoja Lucifer, milloin jotain muuta. Milloin silmä on hyvä, milloin paha. Mitä ilmeisimmin akselivaltojen maat käyttivät hakaristiä tuomaan onnea ja julistamaan omaa hyvyyttään, mutta sodan hävittyään heidän voittaja likasi onnea ja hyvää tarkoittavan symbolin, häviäjän mukana.

    On hieno vihdoin tajua, mitkä olivat todelliset seuraukset siitä, että Suomi hävisi sodan kommunisteja vastaan. Se ei ollut vain menetetyt maat, se oli myös pankkiirisukujen ohjaukseen joutuminen, eikä Suomi ole ollut suvereeni sitten toisen maailmansodan. Pieni onnen hetki oli, kun Neuvostoliitto hajosi, mutta vapaamuuraripoliitikkomme alkoivat heti siirtää Suomea ohjattavaksi Brysselin valtahuoneista käsin.

   2. Onko piikkimies “holokausti”-uskovainen?

 2. Laitoin nämä huomiot twiitteihin, mutta sopivat ainakin yhtä hyvin tähän:

  1: 7500 suomalaista, liittoutunut vahingoittamaan liigansa ulkopuolisia ystäviä, sukulaisia, työkavereita, harrastuskavereita, naapureita. — Ei sanoja kuvaamaan pettymystä noita sala-satanistin nilkkejä kohtaan.

  2: Tämän on oltava jonkinlainen useful idiot -lista. Tästä puuttuu suuri joukko ilmiselviä ‘jäseniä’. Aidolle sisäpiirille taitaa olla ihan eri kerhot.

  3: Näiden on tarkoitus päätyä lyhtypylväisiin, lähioksiin jne., kun väki suuttuu. Nohynekit ym. eri listoilla, joita ei kirjoihin paineta.

 3. Tämä oli hyvä ja suosittelen kaikkia katsomaan (ei ehkä ihan herkimmille). Luennoitsija on itse ollut vapaamuurari ja kertoo syvällisesti minkälaista korkean asteen vapaamuurarin elämä on (harrastavat esim vampyrismiä). Hän kääntyi kuitenkin kristityksi ja sen vuoksi luennoi näistä salaseuroista.

 4. Kiitos työstäsi Kustaa Kullervo! En tiedä, ymmärsinkö oikein, mutta tuosta listasta taitavat puuttua mestarimuurarit (MM). Silti on hyvä tietää alemman tason toimijat. Naismuurareitakin on ja naisille omat loosit, en tiedä onko Suomessa. Kts. https://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com/search?q=vapaamuurarit+naiset https://en.wikipedia.org/wiki/Freemasonry_and_women
  Sivustolla https://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com/ on paljon syventävää tietoa. Jotakin totuutta sillä sivustolla täytyy olla, koska facebook ei anna laittaa sieltä yhtään linkkiä.

  Sale kuuluu ainakin Konstantinus Suuren ritarikuntaan. Suomessa on ritarikuntia, ihan virallisestikin https://www.kotimaa.fi/artikkeli/suomessa-toimii-kuusi-hengellista-ritarikuntaa/
  Maltan ritarikunnalla on pysyvä tarkkailija-asema YK:ssa. https://www.un.org/en/about-us/intergovernmental-and-other-organizations https://www.un.int/orderofmalta/
  Temppeliritarit =OSMTH osallistuvat kansalaisjärjestönä (=NGO)YK:n toimintaan https://osmth.org/international-advocacy
  Turun hyväveli järjestelmästä hauska kirjoitus https://leveli.fi/historia/index.php?title=Luigi_G._De_Anna_-_Italiasta_Suomeen_Turun_kautta
  Vuonna 2013 osasi ylen MOT vielä tehdä hyviä ohjelmia, myös muurareista https://areena.yle.fi/1-1772018
  Kun pikkuisen alkaa pöyhiä ja etsiä niin taviksenkin on mahdollista löytää kaikenlaista mielenkiintoista.

 5. Olipa kiinnostava lista. Huomion kiinnittivät runsaat eturivin muusikot ja lääkärit. Siellähän taisi olla nykyinen ministerikin ja runsaasti esillä ollut kaikkien vaihtoehtoisten hoitojen vastustaja. Eniten hämmästytti konservatiivi-kristitty lääkäri, joka heti koronarokotusten alussa antoi kaikille kehotuksen ottaa niitä. Sitä on paljon ihmetelty, mutta löytyipä siis selitys siihenkin. Kiitos vaan tasta tärkeästä tiedon lisäämisestä!

  1. “Huomion kiinnittivät runsaat eturivin muusikot ja lääkärit. Siellähän taisi olla nykyinen ministerikin ja runsaasti esillä ollut kaikkien vaihtoehtoisten hoitojen vastustaja. Eniten hämmästytti konservatiivi-kristitty lääkäri, joka heti koronarokotusten alussa antoi kaikille kehotuksen ottaa niitä.”

   Laita nimiä. Vaikea lähteä arvailemaan noin suurpiirteisten vihjeiden pohjalta.

 6. Hei Kustaa Kullervo, miten sanoit itsesi irti Valviran hoitoalan henkilöiden listalta, myös Julkiterhikistä? Olen ikävä kyllä erehtynyt lukemaan itseni lähihoitajaksi ja siinä ei ole mitään mitä haluan tällä hetkellä elämääni, ja haluaisin irtautua koko asiasta. Muistan lukeneeni jonkun artikkelin jossa kerroit tehneesi näin. Olen pelännyt jos minut pakotetaan alalle töihin jossain vaiheessa niin onko mahdollista saada oma oikeus harjoittaa ammattia pois?
  Kiitos!

 7. Katsoin heti tuolta vapaamuurarilistalta, että löytyykö sieltä Juhani Knuutin nimeä, sopisi nimittäin hyvin kuvaan, ja sieltähän se löytyi.:D

  1. Vaikuttavia henkilöitä. Se on poistettu netistä.

 8. No voi vitsi! Ajattelin katsella listaa uudelleen, mutta poistunuthan se oli🤨 kuka suuttui niin paljon?

Vastaa