TEHY aloittamassa lakon ainoastaan suojelutyön piirissä olevilla tehohoitajilla

Lue ääneen tämä artikkeli

Teho- osasto on paikka, missä potilaan henki on täysin ulkopuolisen hoidon varassa. Tehopotilas voi menehtyä tunneissa ilman jatkuvaa valvontaa ja hoitoa. TEHY on aloittamassa lakon, joka kohdistuu ainoastaan tehohoitajiin ja perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén valmistelee lakia, jonka avulla poliisit saisivat oikeuden pakottaa hoitajat töihin ja poliisit tunkeutumaan ihmisten koteihin. 

Mistä on kysymys?

Helsingin-Sanomat kirjoitti 5.9.2022 jutun, jonka mukaan poliisit voivat viedä lakkoilevia hoitajia töihin. Ensin haastemiehet tavoittelevat hoitajia ja sen jälkeen ohjaavat hoitajia töihin, jos saavat kiinni. TEHY:n lakko kohdistuu vain teho-hoitajiin. Teho-hoito on kautta historian ollut suojelutyön piirissä.

Uusi lakiesitys

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén on kertonut [1]määränneensä sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet valmistelemaan potilasturvallisuuslakia lakkojen rajoittamiseksi. Lindén katsoo lakiesityksen ajamisen velvollisuudekseen, koska Hämeenlinnassa, Turussa ja Oulussa teho-osastoja syyskuussa uhkaavat lakot vaarantaisivat ihmisten hengen.

TEHYN kanta

TEHY:n edunvalvontajohtaja [2]Else-Mai Kirvesniemi kirjoitti blogikirjoituksen, missä on otettu kantaa asiaan.

Tilanne on kehittymässä siihen, että tällä kertaa hallitus joutuu oikeasti pakottamaan hoitajat työhön, mikäli sopimusta ei ennen lakkoja synny. Sitä ennen haastemiehet tavoittelevat hoitajia tiedoksiantojen kanssa ja pahimmassa tapauksessa poliisit ohjaavat hoitajia töihin, jos tavoittavat heidät. Tämäkö on sivistysvaltion ja tasa-arvon mallimaana pidetyn Suomen näkymä lähitulevaisuudessa sote-sektorilla?

Tehy – edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi

Tehyn edunvalvontajohtaja vertaa teho-hoitajia paperimiehiin, jotka kieltäytyivät suojelutyöstä paperiliiton lakon aikana. Siinä 160 ihmistä oli tekemisissä lämmöntuotannon kanssa.

Else-Mai Kirvesniemi kertoo myös, miten ensin [5]haastemiehet ja sitten poliisit tulevat olemaan lakossa olevien hoitajien perässä.

Suomen laki

Valtion virkaehtosopimuslaissa sanotaan yksiselitteisesti suojelutyöstä seuraavaa.

11 § (20.3.2015/284)

Virkamies ei ole velvollinen suorittamaan sallitun työnsulun, lakon tai 2 §:n mukaan sopimuksenvaraisia asioita koskevan saarron alaisia tehtäviä. Työtaistelun piiriin kuulumattoman virkamiehen on täytettävä tavanomaiset virkavelvollisuutensa, minkä lisäksi hän on velvollinen tekemään suojelutyötä. Mitä 8 §:n 3 momentissa säädetään, ei estä työtaistelun piiriin kuuluvaa virkamiestä tekemästä suojelutyötä.

Suojelutyöllä tarkoitetaan työtä, jonka suorittaminen työtaistelua toimeenpantaessa on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi taikka sellaisen omaisuuden suojelemiseksi, joka työtaistelun johdosta erityisesti vaarantuu.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1970/19700664

Tehohoidon estäminen vaarantaa 100% varmasti kansalaisten hengen tai terveyden jo muutamassa tunnissa. Se on suojelutyötä sanan suurimmassa merkityksessä.

Jos et ole virkasuhteessa sano itsesi irti ammattiliitosta. Silloin voit mennä töihin normaalisti.

TEHY aloittamassa suojelutyölakon

TEHY on siis aloittamassa lakon sellaisilla hoitajilla, joiden tehtävänä on pitää kriittisessä tilassa oleva ihminen hengissä. Teho-hoito vaatii jatkuvan valvonnan ja potilas kuolee hyvinkin nopeasti lähes varmasti ilman hoitoa. Suomen lakiin on kirjattu suojelutyön määritelmä. TEHY on osoittamassa lakon hoitajille, jotka rikkoisivat lakia, jos eivät menen töihin lakon aikana.

Yritin saada kommentteja TEHY:stä tähän asiaan. Else-Mai Kirvesniemi TEHY:stä kieltäytyi vastaamasta puhelimessa mihinkään kysymyksiin koskien alkavaa lakkoa. Puheenjohtajan erityisavustaja Mila Huovinen ei kommentoinut mihinkään. Edunvalvonta-asiantuntija Juha Honkakoski sanoi heti, että ei vastaa mihinkään kysymyksiin. Juristi Päivi Vanninen ei vastannut mihinkään kysymyksiin, ei edes Valtion virkaehtosopimuslaki 11 § liittyvää. Ei mihinkään.

En jatkanut soittokierrosta, koska tuli selväksi, että kaikkia on ilmiselvästi kielletty sanallakaan kommentoimasta asiasta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Linden

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindeniä ei saatu kiinni yrityksistä huolimatta, mikään puhelimista ei ollut päällä. Avustajaa ei saa kiinni. Tähän asiaan ei löydy yhtään ihmistä joka kommentoisi sanallakaan.

Miksi lakia pitää muuttaa – laki suojelutyöstä on jo olemassa!

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén kertoi perjantaina määränneensä sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet valmistelemaan potilasturvallisuuslakia lakkojen rajoittamiseksi. Lindén katsoo lakiesityksen ajamisen velvollisuudekseen, koska Hämeenlinnassa, Turussa ja Oulussa teho-osastoja syyskuussa uhkaavat lakot vaarantaisivat ihmisten hengen.[1]

Suomen laissa on pykälä suojelutyöstä, joka on tehty tämän kaltaisten aivopierujen varalle. Tehohoitaja voi mennä töihin, vaikka ammattijärjestö määräisi hänen potilaansa murhattavaksi. Jos tehohoidossa olevalta potilaalta evätään hoito, on se murha.

Murha

Jos tappo tehdään: 1) vakaasti harkiten, 2) erityisen raa’alla tai julmalla tavalla, 3) vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen tai 4) tappamalla virkamies hänen ollessaan virkansa puolesta ylläpitämässä järjestystä tai turvallisuutta taikka virkatoimen vuoksija rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava murhasta vankeuteen elinkaudeksi.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

Else-Mai Kirvesniemi kertoo blogissaan että ensin haastemiehet, sitten poliisit ovat lakkoilevien hoitajien perässä. [5]Haastemies on käräjäoikeuden virkamies, jonka tehtävänä on antaa tiedoksi tuomioistuimen, muun viranomaisen tai yksityisen pyynnöstä päätöksiä, haasteita, kutsuja, ilmoituksia ja muita asiakirjoja. 

Jos haastemies on perässä hoitajan nimi on siinä vaiheessa kirjattuna käräjäoikeudessa ja seuraava vaihe on poliisit. Mitä jos hoitajan potilas kuolee hoidon puutteeseen? Kuka on silloin syyllinen? Kenen nimi löytyy jo valmiiksi käräjäoikeudesta?

TEHY uhraa kallisarvoisimmat hoitajansa

TEHY on päättänyt aloittaa lakon, joka saa hoitajien perään haastemiehet ja poliisit. Pahimmassa tapauksessa tehohoitaja on syytteessä kuolematuottamuksesta tai jopa murhasta.

Minkälainen on ammattiyhdistys, joka kiristää ihmisten varmalla kuolemalla ja asettaa jäsenet oikeudelliseen edesvastuuseen mahdollisesti hyvin vakavista rikoksista?

Minkälainen on perhe- ja peruspalveluministeri Aki Linden, joka katsoo tehtäväkseen luoda uuden lain, joka sallii poliisien metsästää, tunkeutua ihmisten koteihin ja pakottaa sairaanhoitajia töihin? Siihen ei ole mitään tarvetta. Tehohoito on suojatyötä sen suurimmassa merkityksessä ja sille on kirjoitettu jo laki.

Mieleen nousee kysymys: Onko hallitus ja TEHY tehnyt yhteistyötä koko ajan? Lakkoja on siirrelty monta kertaa ja nyt julkistetaan lakko, joka ei ole missään kohdin järkevä tai edes laillinen. Aki Linden puuhaa sen avulla uutta lakia. Kukaan ei vastaa mihinkään kysymykseen. Tämä on mielipuolista ja rikollista!

Sairaanhoitajat – nyt järki käteen

Jos toimitte teho-osastoilla ja leikkureissa. MENKÄÄ TÖIHIN VAIKKA LAKKO ALKAISI! Teillä on siihen laillinen oikeus. Tiedän, että ette halua potilaille mitään pahaa, päinvastoin. Tiedän sen.

Tiedän, että kukaan ei ole valmis ottamaan vastuulleen TEHY:n määräyksestä oman potilaan tahallista kuolemaa. Jos on, jotain on pahasti vialla.

Tällaisella lakolla uhkaaminen on täysin järjetöntä. Aivan mielipuolista! Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén puuhaa lakimuutosta, joka sallii tulevaisuudessa poliisien tunkeutumisen hoitajien kotiin. Miksi Linden ei sano, että suojatyö on tehtävä lain puitteissa. Piste.

Nyt ei ole kyse lämpimästä suihkuvedestä, kuten paperimiesten lakossa. Kyse on ihmisten elämästä ja kuolemasta.

HOITAJAT – Erotkaa Tehystä – EROTKAA!

Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkönen on saanut jotain kuitenkin aikaan. Hänen palkka on noussut 4.5 vuodessa 31%. Nyt hän yrittää pakottaa suojelutyötä tekevät hoitajat tappamaan ihmisiä ja ottamaan siitä vastuu itselleen. Kunnioitettavaa?

Tehystä on erottu enenevissä määrin jo usean vuoden ajan. Liitto ei todellisuudessa ole ajanut jäsentensä asiaa, eikä saanut juurikaan mitään hyvää aikaan. Lisäksi liiton puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on julkisesti haukkunut kaikki koronarokottamattomat sotelaiset alimpaan helvettiin. Nyt THL-data näyttää, että mRNA-injektiot olivat suuri virhe. Silti tuo kyy-koruinen kätyri ei tee mitään, jotta rokottamattomat hoitajat voisivat palata työhön. AY- pomon syrjivä käytös on saanut Tehyn asiointipalvelun kuumaksi ja ihan syystä.

Ajattele nyt järkevästi

Lakko saattaa vaaraan potilaat ja pahimmassa tapauksessa siihen osallistunut hoitaja istuu vankilassa kuolemantuottamuksesta, taposta tai murhasta. Kun ensimmäinen kuolee lakon seurauksena, koko sairaanhoitajakunnan maine painetaan suohon.

Sinulla on oikeus mennä töihin hoitamaan kriittisesti sairaita potilaita, vaikka kyy-koruinen ammattiliiton puheenjohtaja sanoo mitä tahansa. Sinulla on oikeus palkkaan, työntekoon ja ihmisten suojelemiseen.

Jos teet suojelutyötä ja joku valittaa tai jopa uhkailee sinulle siitä, sano:

Minä suojelen ihmishenkiä, mahdollistan parhaimmillaan ihmisille toisia mahdollisuuksia, se on minun työni. Miksi sinä kehotat minua murhaamaan toisen ihmisen?

Loppuun yksinkertainen kysymys: Onko sinusta oikein hakea palkankorotusta kiristämällä ihmisten hengillä?

Siihen on kaksi vaihtoehtoa. ON oikein tai EI ole oikein. Vastaus ei ole sukupuolesta tai alasta kiinni.

Jos vastaat “ON oikein kiristää ihmishengillä”, mene hakemaan mRNA-injektio. HETI! Huomaa kuitenkin, että se ei ole tehokas, eikä varsinkaan turvallinen, mutta vastauksesi perusteella se on sinulle ihan sopiva.

Lähteet:

[1] Tehyn mukaan poliisit voivat pian viedä lakkoilevia hoitajia töihin https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009049703.html

[2] Hoitajien perusoikeudet 2022: Ei palkkatasa-arvoa, Ei lakko-oikeutta, Ei oikeutta vaihtaa työnantajaa https://www.tehy.fi/fi/blogit/hoitajien-perusoikeudet-2022-ei-palkkatasa-arvoa-ei-lakko-oikeutta-ei-oikeutta-vaihtaa

[3] Paperiliitto Jatkaa Lakkoa UPM:ssä Huhtikuulle – Työt Ovat Seisoneet Pian Kaksi Kuukautta https://uutisalue.news/paperiliitto-jatkaa-lakkoa-upmssa-huhtikuulle-tyot-ovat-seisoneet-pian-kaksi-kuukautta/

[4] Lakivaltion virkaehtosopimuslain muuttamisesta https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150284

[5] Haastemies https://fi.wikipedia.org/wiki/Haastemies

[6] Valtion virkaehtosopimuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1970/19700664

[7] Valtion virkaehtosopimuslaki 6.11.1970/664 https://web.archive.org/web/20120311041029/https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1970/19700664

[8] Rikoslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

4 vastausta artikkeliin “TEHY aloittamassa lakon ainoastaan suojelutyön piirissä olevilla tehohoitajilla

 1. Todellakin, miksi TEHY, Super, JHL, mikää perinteinen ammattiliitto ei puolusta hoitajien itsemäärämisoikeutta ja ruumiillista koskemattomuutta (eli rokottautumisvelvollisuus ja ns. maskipakko)!
  Yksikään liitto uutta Valo-liittoa lukuunottamatta ei puolusta jäseniään näissä kysymyksissä. Eivät auta maskipakko kysymyksissä – eivät auta rokottautumisvelvollisuus kysymyksissä – vaikka apua pyydetään ja jäsenmaksu on maksettu. Ammattiliitot ovat täysin tässä koronakultissa mukana. Paitsi Vapaa ammattiliitto VALO ry. on poikkeus joukossa – sieltä saa apua näissä kysymyksissä. https://ammattiliittovalo.fi/

 2. jos näiden teho-osasto lakon takia joku läheinen kuolee sen takia kun nämä istuu perseet homeessa kotona niin eiköhän joku siitä kostokierteen aloita. Mitäpä hoitajat itse tekee sitten kun vaikka oma lapsi loukkaantuu ja tarvitsee tehohoitoa niin hänelle ilmoitetaan ollaan nyt lakossa palaa asiaan viikon päästä

 3. Jotenkin tuo Rytkönen&Paavola kaksikon uho oli kuin tarkoituksellinen syöttö hallitukselle käynnistää pakkolain junttaaminen.
  Lainauksia Ylen jutusta, kuinka järjestöjohtajatkin kummeksuivat R&P:n uhkauksia:

  “Joukko entisiä järjestöjohtajia arvioi Ylelle hoitajakiistaa: “Työmarkkinoiden pyhä sääntö on rikottu – nyt pelataan venäläistä rulettia”
  “Yle haastatteli useita työmarkkinaneuvotteluissa urallaan keskeisesti mukana olleita henkilöitä. Heillä on vuosikymmenten kokemus ratkaisujen hakemisesta, jumiutuneista tilanteista ja lakoista.

  Haastatellut edustavat molempia osapuolia: sekä palkansaajajärjestöjä että työnantajaa. He kommentoivat tilannetta anonyymisti tilanteen herkkyyden takia.

  – Jos puhuisin nimelläni, tilanne todennäköisesti pahenisi, sanoi eräs.”

  “Eniten haastateltuja on huolestuttanut hoitajajärjestöjen ilmoitus teho-osastojen lakoista ilman suojelutyötä. Tässä on menty sellaisen rajan yli, jota ennen ei ole nähty.

  – On ollut pyhä sääntö, että henkeä ja terveyttä ei uhata lakolla. Nyt pelataan venäläistä rulettia.

  – Isoissakin lakoissa jaetaan lämpöä ja sähköä ja sairaalat pidetään siinä kunnossa, että ihmiset saavat hoitoa, sanoo eräs työntekijäpuolen haastatelluista.”
  “– Vaikka on ollut kiivaita lakkoja ja salamat ovat sinkoilleet, muistaakseni koskaan ei lakkoileva järjestö ole kieltäytynyt suojelutyöstä. Olen miettinyt, onko kysymys pysyvämmästäkin ilmiöstä ja tullaanko tätä näkemään enemmän, pohtii toinen.

  Eräs haastateltava kertoo esimerkin 1970-luvun elintarviketeollisuuden lakoista.

  – Oli riskinä, että teurastustilanne pitkittyy ja eläimet, kuten kanat ja siat, kärsivät. Mutta työntekijäosapuoli hyväksyi ilman muuta suojelutyön, eläimille ei kärsimystä aiheutettaisi.”

  “Sekä työntekijä- että työnantajapuolen kokeneet työmarkkinaneuvottelijat sanovat Ylen haastattelussa, että jos suojelutyötä olisi luvattu antaa, lakia ei olisi tarvittu.

  Molempien osapuolten vastaajat ovat miettineet, voiko rajan rikkomisella voi olla seurauksia.

  – Syntyykö tilanne, että työtaisteluoikeutta on lainsäädännössä muutettava tällaisten tilanteiden varalle?

  – Jos seuraava hallitus on oikeistohallitus, esittävätkö he lakko-oikeuden rajaamista?”
  https://yle.fi/uutiset/3-12627861

Vastaa