Farmakokinetiikka, ei oleellinen – meille on valehdeltu tappavan kylmäverisesti

Lue ääneen tämä artikkeli

Meille on vakuutettu, että mRNA-injektion jälkeen geneettinen koodi pysyy vain olkapäässä ja hajoaa nopeasti. mRNA-injektioiden tuoteselosteessa [1]farmakokinetiikan kohdalla lukee “ei oleellinen”. On huomattava, että mRNA-injektiot eivät ole rokotteita. Ne laukaisevat geneettisen koodin avulla omien solujen myrkyllisen piikkiproteiinin tuotannon. [1]Siksi farmakokinetiikka on erityisen tärkeä. Meille on kerrottu että se ei ole tiedossa, mutta mRNA-injektion farmakokinetiikkaa avataan tässä artikkelissa. Se on tiedossa EMA:n papereissa ja se ei ole kaunista luettavaa.

Rokotteen sisältämä RNA hajoaa elimistössä nopeasti

Tuttu lause jo kolmen vuoden ajan. Hanna Nohynek ja Mika Rämet ovat [3]vakuuttaneet, että injektion sisältämä mRNA eli geneettinen koodi pysyy paikallisesti olkapäässä ja hajoaa nopeasti elimistössä. Asiantuntijoiden mukaan solut valjastetaan olkapäässä paikallisesti tuottamaan hetkellisesti myrkyllistä patogeeniä eli SARS-CoV-2 piikkiproteiinia, näin on kerrottu.

17.8.2021 julkaistussa “Paljastaako rokotteen tuoteseloste kaikki ainesosat – Vastaus on EI!” -artikkelissa on tehty laaja selvitys siitä, mitä ainesosia mRNA-injektio sisältää. Sen koostamiseen on käytetty kaikkia internetin hakukoneita ja farmakokinetiikka- paperia hakukoneet eivät silloin löytäneet. Se oli silloin jo todistetusti verkossa, mutta ei hakukoneiden ulottuvilla.

”ALC-0315 gamma radiation” Google- haku toi esiin Euroopan lääkeviraston asiakirjan

Törmäsin tutkimukseen, jossa oli luettelo radio-rokotteita. Sen mukaan SARS-CoV-2 piikeissä on mahdollisesti 25-50 kGy gammasäteilyä. Länsimaisissa mRNA-injektioissa ei ole inaktivoituja patogeenejä. Kuljettimena toimii ALC-0315 nanorasva. Astra Zenecan piikissä on kuljettimena simpanssin adenovirus. Hain tietoa ALC-0315:n mahdollisesta gammasäteilystä tai säteilyttämisestä.

Lähde: Ionizing Radiation Technologies for Vaccine Development – A Mini Review

Onko 25-50kGy paljon? “Risks of Using Sterilization by Gamma Radiation: The Other Side of the Coin“- artikkeli antaa siihen jotain viitettä.

Haku gammasäteilystä toi kuitenkin esiin Euroopan lääkeviraston [6]Assessment report“- tiedoston, jota en löytänyt vuosi sitten kovista yrityksistäni huolimatta. Se sisältää kohdan 2.3.2. Pharmacokinetics!

mRNA-injektion farmakokinetiikka sisältää tietoa, jonka jokaisen olisi pitänyt tietää ehdottomasti ennen injektion ottamista! Se on pimitetty!

Farmakokinetiikka

Perinteisillä rokoteilla farmakokinetiikka on aina merkittynä ”ei oleellinen”. Perinteisessä rokotteessa inaktivoitua patogeenia ruiskutetaan pieni määrä ihmiseen. Se on kuin pieni määrä myrkkyä, johon ihminen reagoi muodostamalla myrkkyä kohtaan vasta-aineita. Se ei monistu tai tunkeudu solun sisään. Varsin harmitonta periaatteessa.

mRNA-injektio ei ole rokote

mRNA-injektio ei ole miltään osin perinteinen rokote. Yksi injektio sisältää miljardeja nanorasvahiukkasia, jotka taas sisältävät lähetti RNA:n geneettisen koodin. ALC-0315 on varsinainen kuljetin, joka sisältää mRNA-koodin. Se vie koodin solun sisään ja käynnistää SARS-CoV-2 myrkyllisen patogeenien tuotannon omissa soluissa. On ehdottoman tärkeä tietää, kuinka kauan ja missä myrkyn tuotantoa tapahtuu. Oletko samaa mieltä?

Kuinka kauan mRNA:n sisältämä ALC-0315 säilyy EMA:n tiedoston mukaan elimistössä?

Wistar Han rotille annettiin bolusinjektiona LNP-formuloitua luciferaasia koodaavaa RNA:ta 1 mg/kg ja ALC-0315:n ja ALC-0159:n pitoisuuksia 15,3 mg/kg ja 1,96 mg/kg. ALC-0315- ja ALC-0159-pitoisuudet plasmassa, maksassa, virtsassa ja ulosteissa analysoitiin LC-MS/MS-menetelmällä eri ajankohtina aina kahteen viikkoon asti.

[6]ALC-0315 ja ALC-0159 poistuivat plasmasta nopeasti ensimmäisten 24 tunnin aikana. 24 tuntia annostelun jälkeen plasman maksimipitoisuuksista oli jäljellä alle 1 %. Tämä tarkoittaa sitä, että nanorasva sitoutui soluihin ja ei ollut enää verenkierrossa.

Plasmapuhdistuman jälkeen maksa näyttää olevan tärkein elin, johon ALC-0315 ja ALC-0159 keräytyvät. ALC-0315:n osalta maksaan jakautuvan annoksen osuus on ~60 % ja ALC-0159:n osalta ~20 %. Havaittu maksan jakautuminen on yhdenmukainen biodistribuutiotutkimuksen ja toistetun annoksen toksikologisen tutkimuksen havaintojen kanssa, joissa molemmissa käytettiin IM-annostelua. Annostelu tässä on siis lihaksensisäinen (IM) ja mRNA-kuljetin ALC-0315 päätyi suurelta osin maksaan.

ALC-0315:n (aminolipidin) suurin havaittu pitoisuus maksassa (294 μg/g) saavutettiin kolme tuntia IV-injektion (laskimoon annettu bolus) antamisen jälkeen. ALC-0315 eliminoitui maksasta hitaasti, ja kahden viikon kuluttua ALC-0315:n pitoisuus oli edelleen ~25 % maksimipitoisuudesta, mikä osoittaa, että ALC-0315 eliminoituu rotan maksasta noin kuudessa viikossa. BOOM!

Asia on ollut huolenaihe!

Tiedoston mukaan hakijaa (Pfizer) pyydettiin keskustelemaan ALC-0315:n pitkästä puoliintumisajasta. Hakija katsoi, että ei-kliinisiä turvallisuuskysymyksiä ei ollut toistuvien annosten toksisuustutkimusten perusteella annoksilla (mg/kg-perusteisesti), jotka olivat paljon suurempia kuin ihmisille annetut annokset; CHMP hyväksyi tämän. Kirjoittajan huomautus: Annoksella ei juurikaan ole merkitystä, koska yksi annos sisältää miljardeja mRNA-koodin sisältäviä nanohiukkasia.

Mihin elimiin se kerääntyy?

Kun aikaisemmin tein artikkelia mRNA-injektion ainesosista, löysin [7]Pfizerin vuodetun dokumentin (joka on nyt sensuroitu internetistä). Se piti kuitenkin sisällään taulukon, mikä vastaa Euroopan lääkeviraston paperia. Alla on kuva taulukosta. Elimet, joihin ALC-0315 kumuloituu eniten, on korostettu.

Pdf-tiedosto on sensuroitu yleisesti netistä, mutta löytyy web-archivesta.

Maksan osalta pitoisuus täsmää EMA:n paperin kanssa, tosin vasta 48 tunnin kohdalla. EMA:n paperissa annostelu on ollut laskimoon eli IV, siinä vaikutus tulee nopeammin, koska aine laitetaan suoraan laskimoverenkiertoon.

ALC-0315 nanorasva eli mRNA-kuljetin ei pysy olkapäässä

Tämä osoittaa sen, että olkapäähän injektioitu mRNA-injektio kumuloituu elimiin täsmälleen samoilla pitoisuuksilla kuin IV- annostelu, vain hiukan hitaammin.

Ymmärrätkö? mRNA-injektion sisältämä aine EI PYSY PAIKALLISENA, vaan leviää tärkeisiin elimiin ja pysyy siellä noin kuusi viikkoa!

Se on aivan selkeästi sanottu tässä [6]EMA:n paperissa. Se on ollut huolenaihe!

Tämä on järkyttävää!

Median asiantuntijat ovat vakuuttaneet, että mRNA-injektio on vain paikallinen ja häviää nopeasti elimistöstä. Ei. Se kumuloituu tärkeisiin elimiin ja pysyy rotallakin maksassa arviolta kuusi viikkoa. Rotta on myrkkyjenkäsittelyn ja sietämisen mestari. Sillä on monta kertaa parempi DNA- korjauskyky kuin ihmisellä. Ihmisillä farmakokinetiikka ei ole tutkittu!

Kaikki median Rämetit, Nohynekit, Kiurut, Marinit, Lasse Lehtoset ym. “asiantuntijat” ovat valehdelleet tappavan kylmäverisesti! ALC-0315:n pitkä puoliintumisaika on ollut HUOLENAIHE ja he ovat takuuvarmasti sen tienneet!

Mutta mRNA on epävakaata!

Tässä Modernan toimitusjohtaja Stephane Bancel kertoo 27.12.2013, että mRNA:n epävakaus ei ole enää ongelma. Se ongelma on ratkaistu. Tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että [8]Moderna teki injektion kahdessa vuorokaudessa siitä, kun SARS-CoV-2 genomi julkaistiin. Onko se warp speed vai jotain vielä nopeampaa? Ei, se oli valmiina.

Tähän on tultu – ympyrä sulkeutuu

Injektiopiikin ensimmäisessä artikkelissa 8.6.2021 oli yllä oleva video. Pidin sitä hyvin tärkeänä ja toivoin, että jonain päivänä joku tekee virheen. Nyt se on tapahtunut! EMA:n paperi todistaa, että mRNA-kuljetin kerääntyy tärkeisiin elimiin ja tekee tuhojaan vähintään kuuden viikon ajan jokaisesta injektiosta.

Mitä tästä voi seurata – kuusi viikkoa iskua maksaan ja tärkeisiin elimiin

Rokotteen jälkeen on puhuttu usein aivosumusta, ajatusten tahmaisuudesta sekä valtavasta väsymyksestä. Sen varmasti tietää jokainen. Taulukossa on mainittu aivolisäke, johon kerääntyy jonkin verran (pieni määrä myrkkyä). Aivolisäkkeessä ei ole suuria verisuonia, ja siksi sen verenkierto on verrattain vähäistä verrattuna muualle aivoihin. Aivolisäkkeen verenkierto perustuu lähinnä pienten verisuonten (kapillaarien) ja imusuonten kautta tapahtuvaan verenkiertoon.

Huolenaihe aivoissa on [9]käpylisäke eli hypofyysi, jossa on runsaasti verisuonia ja siellä kiertää munuaisten jälkeen toiseksi eniten verta. Käpyrauhanen ei ole veriaivoesteellä suojattu ja se saanee iskua ihan reilusti massiivisen verenkiertonsa vuoksi mRNA-injektion jälkeen. Periaatteessa jo muutaman minuutin jälkeen edestäpäin keskellä otsaasi oleva käpyrauhanen saa osansa mRNA-kuljetinlipidistä.

Käpyrauhanen vastaa päivittäisestä vuorokausiryhmistä ja sisäisen kellon toiminnasta, ja sen toiminta vaikuttaa hormonien tuotantoon, stressitasoihin ja fyysiseen suorituskykyyn. Se on tärkeä intuitiiviselle ajatustoiminnalle. [10]Ranskalainen filosofi Renee Descartes kutsui sitä “sielun istuimeksi “. Käpyrauhasessa esiintyy luontaisesti N,N-dimetyylitryptamiinia, molekyyliyhdistettä, joka on vuosituhansia tunnettu hallusinogeeni.

Käpyrauhasen toiminta vaikuttaa ajatteluun ja mielialaan. Se tuottaa myös melatoniiniksi kutsuttua hormonia, minkä määrä vaikuttaa unenlaatuun ja -pituuteen. Joten jos piikin jälkeen tuli kova väsymys, se johtui käpyrauhasen saamasta myrkkyannoksesta.

Maksa

Tutkitusti mRNA-koodin sisältämä ALC-0315 kuljetin kerääntyy maksaan ja on siellä arviolta kuusi viikkoa. Ruotsalaistutkimuksessa “SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro” lokakuussa 2021 oltiin huolissaan piikkiproteiinin vaikutuksesta V(D)J-rekombinaatioon eli lyhyesti elimistön kykyyn korjata esimerkiksi DNA-virheitä.

Tutkimus on nyt jostain syystä vedetty pois, mutta se löytyy [12]web-arkistosta. Tutkimuksen pohjalta on artikkeli Injektiopiikissä kirjoitettuna. [11]

Jos maksassa tapahtuu injektion jälkeen piikkiproteiinin tuotantoa, joka ehkäisee DNA- korjausta, se tarkoittaa, että mahdollisuus syöpäsolujen syntymiseen mahdollisesti kasvaa.

Tutkimus, jossa osoitetaan mRNA:n muuttuvan osaksi perimää maksan soluissa

Helmikuussa 2022 julkaistussa [13]Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line” -tutkimuksessa esitetään äärimmäisen huolestuttavia päätelmiä.

Siinä [14]huh-7 (eräänlaisia maksan syöpäsoluja) oli altistettu Pfizerin mRNA-injektioaineelle.

Our study is the first in vitro study on the effect of COVID-19 mRNA vaccine BNT162b2 on human liver cell line. We present evidence on fast entry of BNT162b2 into the cells and subsequent intracellular reverse transcription of BNT162b2 mRNA into DNA.

Lähde: www.mdpi.com

Tämä tarkoittaa sitä, että mRNA kääntyy osaksi perimää, jos olosuhteet ovat kohdallaan ja sopivia syöpäsojuja on tarjolla. Jos boostereita pakotetaan neljän kuukauden välein ja kuljetin säilyy noin kuusi viikkoa on oletettavaa, että jossain vaiheessa näin voi käydä.

Toivottavasti ymmärsit artikkelin

Kaikkeen mitä kirjoitin löytyy lähteet lähdeluettelosta, tarkista ne. Tähän saakka olen sanonut, että odota mRNA-injektion ottamista, kunnes saadaan lisää tietoa.

Nyt sanon, älä ota sitä. Älä missään tapauksessa anna lapsesi ottaa sitä. Sinun tulee varjella lastasi hengelläsi, jotta lapseesi ei pistetä minkään eläimen vierasta genomia. On se sitten lähtöisin lepakosta tai käärmeestä.

Jaa tämä kirjoitus jos tunnet yhdenkin lapsen tai lapsen vanhemman. Vanhempien pitää tietää ja suojella lapsiaan. Meille on valehdeltu tappavan kylmäverisesti!

P.S. Asiaa on tulossa paljon. Kirjoitan niistä pian lisää. Ne ovat kamalia, mutta niistä pitää tietää. Aivan pian kaikki alkaa uudelleen moninkertaisella voimalla. Meidän on pian yhdistyttävä ja pidettävä huolta toisistamme.

Asiaan liittyvää:

One-Time
Monthly

Tue toimintaa – kertalahja

Tue toimintaa – kuukausilahjoitus

Valitse summa

€10,00
€25,00
€50,00
€10,00
€25,00
€50,00

Tai kirjoita summa


Kiitos

Kiitos

Anna lahjaAnna lahja

Lähteet:

[1] Comirnaty tuoteseloste https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_fi.pdf

[2] Farmakokinetiikka https://fi.wikipedia.org/wiki/Farmakokinetiikka

[3] Voiko koronarokote aiheuttaa lapsettomuutta tai syöpää? Asiantuntijat vastaavat 19 väitteeseen rokotteista https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008357909.html

[4] Ionizing Radiation Technologies for Vaccine Development – A Mini Review https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8873931/#!po=27.8409

[5] Risks of Using Sterilization by Gamma Radiation: The Other Side of the Coin https://www.medsci.org/v15p0274.htm

[6] Assessment report https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf

[7] Paljastaako rokotteen tuoteseloste kaikki ainesosat – Vastaus on EI! https://injektiopiikki.com/2021/08/17/paljastaako-rokotteen-tuoteseloste-kaikki-ainesosat-vastaus-on-ei/

[8] We Had the Vaccine the Whole Time  https://nymag.com/intelligencer/2020/12/moderna-covid-19-vaccine-design.html

[9] Käpyrauhanen https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4pyrauhanen

[10] Human pineal physiology and functional significance of melatonin https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15589268/

[11] Ruotsalaistutkimus: Piikkiproteiinista mahdollisia haittoja DNA-korjaukseen ja adaptiiviseen immunitettiin https://injektiopiikki.com/2021/11/08/ruotsalaistutkimus-piikkiproteiinista-mahdollisia-haittoja-dna-korjaukseen-ja-adaptiiviseen-immunitettiin/

[12] SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro https://web.archive.org/web/20211105104728/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/

[13] Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73

[14] HUH-7 CELL LINE ORIGINS AND CHARACTERISTICS https://huh7.com/

Bloomberg: Jopa puolella Milanoon saapuneista Kiinan-matkustajista korona https://www.satakunnankansa.fi/koronainfo/art-2000009294915.html

13 vastausta artikkeliin “Farmakokinetiikka, ei oleellinen – meille on valehdeltu tappavan kylmäverisesti

  1. Eiköhän kannattaisi informoida viranomaisia jos löytyy jotain ongelmaa rokotteissa???

   1. Se ei auta yhtään mitään. Olen tehnyt 2 rikosilmoitusta. Ne haudataan.

   2. Tutustupa lakimies Jaana Kavoniuksen teksteihin mm. poliisien tutkinnantappotoiminnasta niin ymmärrät millainen “oikeusvaltio” Suomi on… rikosilmoitukset eivät johda mihinkään jos ne koskettavat liian hankalaa aihetta.

 1. Hurjaa tietoa jonka jokaisen piikille menijän pitäisi lukea.. vaikka mitäpä se auttaa.Korona on verrattavissa nuhaan mutta silti porukka on menossa piikille..ettei pahin versio tule.

  Onko kukaan piikittämätön enään turvassa? Onko mitään keinoa suojautua piikkiproteeneilta?
  Piikitettyjen seurassa alkaa päätä särkemään, tulee aivosumua. Olo on hyvin outo. Pahiten erittää ne jotka on vähän aikaa sitten hakenut piikin. Osassa ihmisissä huomaa persoonan muutokset, ovat jotenkin hämillään, hukassa. Osa on muuttunut apeaksi. Eivät ole oma itsensä. Pystyykö heitä auttamaan vai onkohan tämä pysyvä olotila heille? Huolestuttaa lapset, nuoret joilla on elämä edessä mutta millä lopputulemalla.Mitä tästä kaikesta seuraa..

  Kiitos kun tutkit ja kerrot tietoa eteenpäin. Teet tärkeää työtä ja ennen kaikkea kuuntelet sitä ääntä joka ohjaa eteenpäin. Se on tärkeää.

  1. Kyllä, jokaisen pitäisi lukea. Mutta kaikki muu mitä kirjoitat, kuulostaa kyllä niin kaukaa haetulta. Ettäkö rokotetun, vai pitäisikö sanoa piikitetyn, seurassa tulee kuvaamiasi “oireita”? Kovin on vaikea uskoa. Kai tämä nyt olisi sentään vähän laajemmin nähtävillä jos näin olisi.

   1. Kyllä se on ihan laajemmin tiedossa.

 2. Voisko tuo gammasäteily säilyä myös pitempään piikitetyissä, kun mulla piikittömänä hierojana säkenöi käsiä enemmän tai vähemmän hoitotapahtuman jälkeen ja olo on jotenki erikoisesti uupunut. Koronarokottamattoman hierottuani on sama fiilis käsissä ja koko kehossa kun kaikkien asiakkaiden jälkeen, siis ennen vuotta 2021 . . .

  1. En tiedä onko niissä säteilyä. Lähdin sitä selvittämään ja törmäsin törmäsin sillä hakusanalla EMA paperiin. Ei sitä havaitse vaikka sitä olisikin.

   1. Ainakin mun käsien säkenöinti on ollut vielä voimakkaampaa jos asiakas on juuri saanut ko. piikin. Tuntuu niinku radioaktiivista olis, vaikka en oo tiettävästi sellaista vielä kokenut.

   2. Rokotettujen sähköinen kenttä muuttuu erilaiseksi, sen voi mitata. Mm. Ossi Tiihonen totesi tämän kun kävivät mittailemassa rokotettua. Nyt kuuluu maailmalta myös patologeilta että jotkut ruumiit ovat epätavallisen lämpimiä, jopa 34-asteisia!

 3. Tuo Tukholman ja Uumajan yliopistojen tutkimus joka osoitti mm. että rokotteen piikkiproteiini tuhoaa jopa 90% elimistön DNA-korjausmekanismista, pitää paikkansa vaikka tutkimus vedettiin pois, todennäköisesti rokotemafia vaati ja väitti että rokote pysyy olkapäässä.

  Näin kävi myös SALK-instituutin toukokuussa 2021 tekemälle tutkimukselle, joka osoitti että piikkiproteiini on se viruksen pahin patogeeni, eikä itse viruksen runkoa tarvita. Tämän vaati myös rokotemafia poistattamaan väittämällä että rokote pysyy olkapäässä. Varmistin asian kysymällä SALK:sta ja tiedotuspäällikkö kertoi asiasta.

Vastaa