Tutkittu ja turvallinen – sellainen on mRNA-injektio

Lue ääneen tämä artikkeli

Tässä kirjoituksessa esitetään muutama hypoteesi. Hypoteesi on “valistunut arvaus”, joka voidaan todistaa tieteellisesti tai muulla järkevällä tavalla paikkansa pitäväksi. Se on selitys taustalla olevasta syy-seuraus-suhteesta. Tämä kirjoitus on siis hypoteesin tasolla ja oletettavasti se myös pysyy sellaisena. Voit kuitenkin löytää siitä itsesi tai läheisesi. Kukaan viranomaistaho ei tule todistamaan tai kumoamaan tätä tieteellisesti.

mRNA-injektio ja apuaineet

mRNA-injektiot ovat uutta tekniikkaa. Ne sisältävät ainesosia, joita ei ole ennen käytetty laajassa mittakaavassa ihmisiin.  mRNA-tekniikkaa on käytetty ennen COVID-19- rokotteita muun muassa tutkimustarkoituksissa, geeniterapian tutkimuksessa ja kehittämisessä sekä joissain lääkekehityshankkeissa. Laajaan käyttöön tekniikka tuli vasta COVID-19- rokotteiden kautta.

Lääkkeitä joissa on mRNA-teknologiaa*

 • BioNTechin ja Pfizerin mRNA-teknologiaa käyttävä [1]BNT111, joka on tarkoitettu melanooman hoitoon.
 • Arcellxin mRNA-teknologiaa käyttävä [2]AXB-02, joka on tarkoitettu nsclc-syövän (Non-Small Cell Lung Cancer) hoitoon.

*Nämä lääkkeet ovat tällä hetkellä kliinisessä tutkimusvaiheessa.

Suurta määrää mRNA-teknologiaa käyttäviä lääkkeitä ei löydy

Muita mRNA-teknologiaa käyttäviä yleisessä myynnissä olevia lääkkeitä en löytänyt. Meille annetaan kuitenkin ymmärtää, että mRNA-teknologia on laajasti käytetty menetelmä. Kun tarkemmin perehtyy, se ei ole niin. Mielenkiinto [3]teknologiaa kohtaan on suurta, mutta varsinaiset toimivat lääkkeet ovat vasta kehitysvaiheessa.

Käsittelemme tässä artikkelissa yhtä mRNA-injektioissa olevaa ainetta ja katsomme mitä tutkimukset kertovat niistä. Olivatko ne vuosia sitten tehdyissä (ennen Covid- pandemiaa) tutkimuksissa turvallisia?

2-[(polyetyleeniglykoli)-2000]-N

2-[(Polyetyleeniglykoli)-2000]-N on lyhenne PEG:stä eli polyetyleeniglykolista. mRNA-injektiossa se on niin sanottu nanolipidi, jonka sisällä mRNA-koodi on. Pieniä rasvapalleroita on yhdessä annoksessa miljardeja.

Antaa rokoteasiantuntija Mika Rämetin kertoa enemmän polyetyleeniglykolista.

Youtube

Polyetyleeniglykoli (PEG) on öljystä peräisin oleva polyeetteriyhdiste, jolla on monia käyttökohteita teollisesta valmistuksesta lääketieteeseen. PEG:tä käytetään apuaineena monissa lääkevalmisteissa suun kautta otettavissa lääkemuodoissa.

PEGiä käytetään paljon myös kosmetiikassa. [6]Incihaku (kosmetiikan tuotteet) tuottaa hakusanalla PEG 1464 kpl kosmetiikan ainesosaa, joka sisältää polyetyleeniglykolia. Paljon käytetty aine siis kosmetiikassa.

PEG- polymeerit lääkkeissä

Lääketeollisuudessa polymeeriset lääkkeiden nanokantajat pääsevät kulkemaan elimistön biologisten esteiden läpi ja kulkeutumaan paremmin sairaiden solujen sisälle, kuin tavalliset lääkeainemolekyylit. Näistä nanokantajista voidaan kehittää ärsykkeisiin reagoivia, jolloin ne vapauttavat lääkeannoksen tietyn ärsykkeen vaikutuksesta oikeassa kohdassa elimistöä.

Älykkäitä nanolääkkeitä ei ole juurikaan kaupallisesti saatavilla, koska tutkimusta hidastavat useat haasteet liittyen niiden bioyhteensopivuuteen elimistön kanssa ja yleisten standardien puutteeseen.[7]

Ensimmäinen PEGyloity lääke

Ensimmäinen Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n hyväksymä nanolääke oli doksorubisiini-antibioottia kantava pegyloitu liposomi, joka kehitettiin Kaposin sarkooman hoitoon AIDS-potilailla vuonna 1995. (Das et al. 2020, 22.)[7]

Doedicimissa vuonna 1996 kirjoitetussa julkaisussa [8]Antrasykliinihoidon (doksorubisiini) sydänhaitat- nimisessä artikkelissa kerrotaan seuraavaa:

Yleisin löydös on eteis- ja kammiolisälyöntien ilmaantuminen (Steinberg ym. 1987). Myös T-aallon madaltumista, R-aaltojen amplitudin alentumista ja epäspesifisiä ST-T-tason muutoksia tavataan (Allen 1992). Näillä löydöksillä ei sinänsä katsota olevan epäsuotuisaa vaikutusta ennusteeseen. Vajaatoiminnan oirein ilmaantuva kardiomyopatia on selvästi tärkein antrasykliinihoidon sydänhaitta. Tärkein kardiomyopatian riskitekijä on suuri kumulatiivinen lääkeannos. Esimerkiksi doksorubisiinin suositeltu enimmäisannos on 500–550 mg/m2, jota pienemmällä kumulatiivisella annoksella oireisen kardiomyopatian riski aikuispotilailla on alle 5 %, ellei muita riskitekijöitä ole.”

Lääkkeen englanninkielinen nimi on [9]Doxorubicin pegylated liposomal. Kardiomyopatia on selvästi tärkein doksorubisiinin sydänhaitta. Doksorubisiini on sytotoksinen eli soluille myrkyllinen antibiootti ja se on useiden syöpien hoidossa käytettävä antrasykliini.

Tästä ei tietenkään voi mitenkään vetää sellaista johtopäätöstä, että lääkkeen PEGylointi aiheuttaisi sydänongelmat. [11]Antrasykliinit ovat Streptomyces -bakteerista uutettuja lääkkeitä, joita käytetään syövän kemoterapiassa. Esimerkiksi [12]Streptomysiini niminen antibiootti on saanut nimensä suoraan Streptomyces -bakteerista. Streptomysiini oli ensimmäinen tehokas lääke tuberkuloosin hoidossa.

Kardiomyopatia

[13]Kardiomyopatia on sydänlihassairaus, jossa sydänlihaksen normaali rakenne ja toiminta häiriintyvät. Tämä voi johtaa sydämen vajaatoimintaan, heikentyneeseen verenkiertoon ja jopa sydänpysähdykseen.

Kardiomyopatia voi johtua monista tekijöistä, kuten perinnöllisistä tekijöistä, tulehdussairauksista tai viruksista. Oireet voivat vaihdella vähäisistä sydämen rytmihäiriöistä vakaviin sydämen vajaatoimintaan liittyviin oireisiin.

Kardiomyopatian sairauden kulku ja ennuste riippuu suuresti aiheuttajasairaudesta. Monissa kardiomyopatioissa oikeanlaisen lääkityksen ja hyvien elintapojen avulla sairaus saattaa olla vuosia tasapainoinen, sellainen että potilas voi käydä työssä, matkustaa ja elää normaalia elämää. Toisaalta eräisiin harvinaisiin kardiomyopatioihin voi liittyä äkkikuoleman vaara, ja joskus saatetaan tarvita sydämensiirtoa.

Toinen PEGylöity lääke

Injektoitavat PEGyloidyt lääkkeet ovat suhteellisen harvinaisia. Toinen PEGyloity injektiona annettava lääke on leukemiaan käytettävä PEG-asparaginase.

[14]L-asparaginaasi on ollut vakiintunut komponentti akuuttien [15]leukemioiden hoidossa lähes 40 vuoden ajan. Vuonna 1994 FDA hyväksyi [16]PEGyloidyn valmisteen kaikille leukemia potilaille. L-asparaginaasi vaikuttaa veren hyytymiseen.

[17]Incidence of venous thrombosis after peg-asparaginase in adolescent and young adults with acute lymphoblastic leukemia“- tutkimuksessa 41% lääkettä saaneista sai oireellisen veritulpan.

Tämä ei missään tapauksessa tarkoita, että PEGylointi olisi aiheuttanut veritulpat!

L-asparaginaasi vaikuttaa veren hyytymiseen ja sitä käytetään verisyövästä kärsiville potilaille. Sen tarkoituksena on aiheuttaa solukuolema syöpäsoluille. Leukemia on vakava tauti ja siihen käytetään myös kovia lääkkeitä, joilla on sivuvaikutuksia.

Kun etsin vanhoja tutkimuksia 1980-1987 L-asparaginaasista, en löytänyt tutkimuksia, joissa tromboosiriski olisi ollut 1-6% luokkaa suurempi.[18,19,20,21,22]. Tutkimuksia on paljon, voin olla väärässä. Lähdeluettelossa on lista tutkimuksista tuolla aikavälillä.[23]

Allergisia reaktioita

Kun etsin tutkimuksia, jossa olisi vertailtu PEGyloitua L-asparaginaasia ja pegyloimatonta L-asparaginaasia, tormäsin seuraavaan tutkimushavaintoon.

Vaiheen I kliinisessä tutkimuksesssa, jossa selvitettiin [24]pegcrisantaspasin siedettävyyttä lasten verisyöpäpotilaiden hoidossa, neljästä hoidetusta potilaasta kolme reagoi allergisesti pegcrisantaspasiin ja heissä havaittiin anti-PEG IgG vasta-aineita. Hoito aiheutti allergisia reaktioita kolmessa neljästä potilaasta ja reaktiot liittyivät anti-PEG IgG vasta-aineisiin. Ne tarkoittavat polyetyleeniglykolin (PEG) vasta-aineita. Pegcrisantaspasin vasta-aineita ei havaittu.

Polietyyliglykoli (PEG) vasta-aineet

[25]“Anti-PEG antibodies: Properties, formation, testing and role in adverse immune reactions to PEGylated nano-biopharmaceuticals”– tutkimuksessa todetaan, että markkinoille on hyväksytty 21 kappaletta PEGyloituja proteiineja. Tutkimuksessa selvitetään PEGyloitujen nanovalmisteiden haittavaikutuksia.

Yhtä HSR-mekanismia (histamiinireaktiota), joka syntyy C-aktivaation seurauksena, on tutkittu ja tarkasteltu intensiivisesti viimeisten 20 vuoden aikana. HSR-mekanismi liittyy kehon immuunijärjestelmän reaktioon haitalliselle aineelle, joka johtaa histamiinin vapautumiseen verisuonissa, mikä puolestaan ​​aiheuttaa oireita kuten turvotusta, kutinaa, ihottumaa ja hengitysvaikeuksia.

C-aktivaatio taas on immuunijärjestelmän reaktio, jossa immuunijärjestelmä aktivoituu ja aloittaa vasta-aineiden tuotannon tiettyä antigeenia vastaan. Tämä voi aiheuttaa vakavia immuunivasteita, kuten anafylaksiaa ja pahimmillaan kuoleman.

C-aktivaatio pahimmillaan

Tutkimuksessa anti-PEG Ab:n aiheuttaman klassisen C-aktivaation rooli *pseudo-anafylaksiassa osoitettiin sikojen veren C-terminaalisen kompleksin (sC5b-9, C-aktivaation sivutuote) ja keuhkovaltimopaineen nousun yhtäaikaisena nousuna.

C- aktivoinnin sivutuote sC5b-9 sikojen veressä aiheutti keuhkovaltimopaineen nousun, joka johti välittömään verenkierron romahtamiseen ja kuolemaan.[25]

*Pseudo-anafylaksia tarkoittaa tilannetta, jossa henkilöllä esiintyy anafylaksian oireita, mutta ilman todellista allergista reaktiota. Tämä voi johtua muun muassa lääkkeen sivuvaikutuksista tai immuunijärjestelmän väärästä reaktiosta.

C-aktivaatio voi tapahtua viiveellä, mutta se riippuu useista tekijöistä, kuten immunoglobuliinien ja antigeenin välisestä interaktiosta sekä elimistön vasta-ainetasosta.

Tutkimuksessa mainitaan, että C-aktivaatiota koskevien riskien vähentämiseksi on tärkeää testata potilaita heidän verinäytteistään ennen ja/tai hoidon jälkeen PEGyloitujen lääkeaineiden käytön yhteydessä mahdollisten anti-PEG-vasta-aineiden titerien ja C-aktivaation herkkyyden varalta. [26]mRNA-injektiot ovat PEGyloityjä tuotteita.

Aiheuttaako mRNA-injektiot PEG-vasta-aineiden nousua

[35]Impact of anti-PEG antibodies induced by SARS-CoV-2 mRNA vaccines“- tutkimuksessa kerrotaan seuraavaa:

“Arviot anti-PEG-vasta-aineiden seroprevalenssista terveillä henkilöillä vaihtelevat suuresti, mihin vaikuttavat todennäköisesti tutkittu väestö ja käytetyn määrityksen herkkyys. Aiempien raporttien mukaisesti löysimme PEG-vasta-aineita vaihtelevilla tasoilla (entsyymisidonnaisen immunosorbenttimäärityksen (ELISA) loppupistetiitteri vaihteli 1:12:sta 1:3 000:een) 71 %:lta tutkittavista ennen mRNA-rokotusta plasmassa. Anti-PEG-IgG-tasot nousivat keskimäärin 13-17-kertaisiksi mRNA-1273-rokotteen toisen 100 µg:n annoksen jälkeen, mutta paljon vähemmän BNT162b2-rokotteen toisen 30 µg:n annoksen jälkeen (1,1-1,8-kertaisiksi)”[35]

Ihmisillä on siis PEG tuotteiden ansiosta hyvin erilaisia määriä anti-PEG-vasta-aineita veressä. Vasta-aine tasot nousivat mRNA-1273-rokotteen toisen 100 µg:n annoksen jälkeen 13-17-kertaisiksi (1300%-1700%). Ymmärrätte varmasti viimeistään nyt, miksi tästä “hypoteesista” pitää olla oikeasti todella huolissaan.

Tutkittu ja turvallinen

Taulukkossa PEGyloidut lääkkeet, jotka ovat edenneet pitkälle edenneisiin kliinisiin tutkimuksiin tai markkinoille.

Trade namesAPIIndicationProducerApproval
Jivi®60K-PEG recombinant Factor VIII antihemophilic factorHemophilia ABayer2018
Palynziq®2K-PEG-rhu-Phenylalanine ammonia-lyase, Pegvaliase-pqpzPhenyl-ketonuriaBiomarin2018
Revolixys® kita40K-PEG-RNA aptamer + reverse agent, a Factor-IXa blocker, Pegnivacogin /AnivamersenAnti-coagulationRegado/Tobira2016
Adynovate®20K-PEG-Factor VIII Antihemophilic Factor VIIIHemophilia ABaxalta2015
Onivyde®2K-PEG-Liposomal irinotecan hydrochloride trihydrateMetastatic pancreatic cancerIpsen2015
Plegridy®20K-PEG-Interferon beta-1aRelapsing forms of multiple sclerosis.Biogen2014
Movantic®<1K-PEG-NaloxegolOpioid-induced constipationAstraZeneca2014
Omontys®b40K-PEG-Erythropoietin-mimetic peptide, PeginesatideAnemia associated with chronic kidney diseaseAffymax/Takeda2012
Sylatron™12K-PEG-Interferon alpha 2bMelanomaMerck2011
Krystexxa®c10K-PEG-Uricase, PegloticaseGoutSavient2010
Cimzia®40K-PEG-CertolizumabRheumatoid arthritis, Crohn’s disease, Axial spondyloarthritis and psoriatic arthritisNektar/UCB Pharma2008
Mircera®30K-PEG- erythropoietin (epoetin) betaAnemia associated with chronic kidney diseaseHoffman-La Roche2007
Macugen®40K-PEG-anti-VEGF aptamer, PegaptanibAge-related macular degenerationPfizer2004
Somavert®5K-PEG-rhuGH (human growth hormone), PegvisomantAcromegalyPfizer2003
Neulasta®20K-PEG-Granulocyte colony stimulating factor, PegfilgrastimNeutropeniaAmgen2002
Pegasys®40K-PEG-interferon alpha-2Hepatitis C and BHoffmann-La Roche2001
PegIntron®12K-PEG-interferon alfa-2bHepatitis C and BSchering-Plough/Enzon,2000
Doxil®/Caelyx®2K-PEG-Liposomal doxorubicin HClCancerAlza1995
Oncaspar5K-PEGylated L-asparaginase, PegaspargaseAcute lymphoblastic leukemiaEnzon1994
Adagen®5K-PEG-adenosine deaminase (bovine), PegademaseSevere combined immunodeficiency disease (SCID)Enzon1990
https://www.sciencedirect.com/

Aikajana mRNA- ja lipidinanohiukkasten kehittämisen tärkeimmistä virstanpylväistä

Nature.com

Kuten huomaat, nanolääkkeitä ei ole paljon markkinoilla ja ne on tarkoitettu vakavien sairauksien hoitamiseen. [30]DrugBank löysi 40 kpl erilaista pegyloitya lääkeainetta.

Isolle yleisölle on saattanut muodostua sellainen kuva, että mRNA-injektiot ovat tutkittuja ja turvallisia. Niiden sisältämä PEG ei kuitenkaan sitä määrettä kaikilta osin täytä. Se on vain yksi ainesosa. EMA eli Euroopan lääkevirasto oli [31]huolissaan PEG:in pitkästä puoliintumisajasta. Se säilyy esimerkiksi maksassa kuusi viikkoa.

Amyloidit

Mutta, tässä ei ole kaikki. [28]Eläinkokeissa jo vuonna 2000 on havaittu, että PEG voi toimia [29]amyloidia (liukenematon proteiini) lisäävänä tekijänä.

Ihmisellä amyloidia muodostavia proteiineja on löydetty ainakin kolmisenkymmentä. Väärin laskostuvasta amyloidiproteiinista riippuen amyloidia voi kertyä elimistössä eri elimiin. Useiden amyloidityyppien on osoitettu kertyvän sydämeen, vaikka vain osa näistä on kliinisesti merkityksellisiä.

PEG luonnossa

[32]Biodegradation of Polyethers“- artikkelissa on kerrottu polyeettereiden hajoamisesta luonnossa, koska niiden jatkuvasti kasvava esiintyminen on ongelma.

Siinä kerrotaan myös PEGyloidysta antibioottirasvasta, joka imeytyessään johti kuolettavaan myrkytysoireyhtymään. Tieto on [33]Toxicity of topical polyethylene glycol” -tutkimuksesta, jossa kaneille laitettiin avohaavaan pegyloitua antibioottirasvaa. Kymmenen kahdestatoista kanista kuoli viikon sisällä hoidon aloittamisesta.

Pseudoanafylaksia

Tutkimuksessa tarkoituksellisen anti-PEG antigeenin aiheuttaman C-aktivaation kompleksin sC5b-9 esiintyminen veressä sai aikaan sikojen välittömän kuoleman. Testit olivat In Vivo, se tarkoittaa elävässä organismissa tapahtuvaa tutkimusta.

Hypoteesi

Tämä kirjoitus on hypoteesi. Ovatko PEGyloidyt mRNA-injektiot turvallisia jatkuvina, toistuvina annoksina? Kuinka suuret polyetyleeniglykolin (PEG) vasta-aine tasot ovat ihmisillä? Tutkitusti PEGyloidut lääkkeet aiheuttavat PEG vasta-aine tasojen nousun.

Kosmetiikka sisältää paljon PEGyloituja tuotteita. Ovatko allergiat kosmetiikkaa kohtaan nousussa?

Voivatko toistuvat mRNA-injektiot laukaista ihmiselle anti-PEG antigeenin aiheuttaman pseudoanafylaksian aiheuttaman C-aktivaation kompleksin sC5b-9 esiintymisen veressä?

Jos voivat…

Se on silloin Sudden Death.

One-Time
Monthly

Tue toimintaa – kertalahja

Tue toimintaa – kuukausilahjoitus

Valitse summa

€10,00
€25,00
€50,00
€10,00
€25,00
€50,00

Tai kirjoita summa


Kiitos

Kiitos

Anna lahjaAnna lahja

Lue myös:

Lähteet:

[1] BioNTech Receives FDA Fast Track Designation for its FixVac Candidate BNT111 in Advanced Melanoma https://investors.biontech.de/news-releases/news-release-details/biontech-receives-fda-fast-track-designation-its-fixvac/

[2] Arcellx https://www.arcellx.com/

[3] How far are the new wave of mRNA drugs from us? mRNA product current perspective and future development https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2022.974433/full

[4] Comirnaty valmisteyhteenveto https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_fi.pdf

[5] Polyethylene glycol https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_glycol

[6] INCI-haku kosmetiikka https://incihaku.fi/search/?search-key=PEG&search-type=inci

[7] ÄLYKKÄ ÄT POLYMEERIT SÄÄDELLYSSÄ LÄÄKEANNOSTELUSSA JA NANOLÄÄKKEISSÄ https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/164097/Kandidaatintyö_Makkonen_Janita.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[8] Antrasykliinihoidon sydänhaitat https://www.duodecimlehti.fi/duo60261

[9] Doxorubicin pegylated liposomal – BC Cancer http://www.bccancer.bc.ca/drug-database-site/Drug%20Index/Doxorubicin%20pegylated%20liposomal_monograph.pdf

[10] Doksorubisiini https://fi.wikipedia.org/wiki/Doksorubisiini

[11] Antrasykliini https://hmn.wiki/fi/Anthracycline

[12] Streptomysiini https://fi.wikipedia.org/wiki/Streptomysiini

[13] kardiomyopatia https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00634

[14] Asparaginaasi https://fi.wikipedia.org/wiki/Asparaginaasi

[15] PEG-asparaginase https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17696798/

[16] Development of asparaginase Erwinia chrysanthemi for the treatment of acute lymphoblastic leukemia https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/nyas.12496

[17] Incidence of venous thrombosis after peg-asparaginase in adolescent and young adults with acute lymphoblastic leukemia https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7521187/

[18] [L-asparaginase study results (phase II of the clinical trials)] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6998370/

[19] A syndrome of thrombosis and hemorrhage complicating l-asparaginase therapy for childhood acute lymphoblastic leukemia https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022347682805350

[20] Moderate dose methotrexate, vincristine, asparaginase, and dexamethasone for treatment of adult acute lymphocytic leukemia. https://www.semanticscholar.org/paper/Moderate-dose-methotrexate%2C-vincristine%2C-and-for-of-Esterhay-Wiernik/72221f15ae973b30d2c6d4164a005aff933a14db

[21] L-asparaginase induced antithrombin III deficiency: Evidence against the production of a hypercoagulable state https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0049384883902475

[22] L-asparaginase-induced coagulopathy in children with acute lymphoblastic leukaemia. https://europepmc.org/article/med/3477418

[23] l-asparaginase trombosis 1980-1987 https://scholar.google.fi/scholar?q=l-asparaginase+trombosis+&hl=fi&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&as_ylo=1980&as_yhi=1987

[24] Outcome of pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia/lymphoblastic lymphoma with hypersensitivity to pegaspargase treated with PEGylated Erwinia asparaginase, pegcrisantaspase: A report from the Children’s Oncology Group https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5839116/

[25] Anti-PEG antibodies: Properties, formation, testing and role in adverse immune reactions to PEGylated nano-biopharmaceuticals https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169409X20301083

[26] Impact of anti-PEG antibodies induced by SARS-CoV-2 mRNA vaccines https://www.nature.com/articles/s41577-022-00825-x

[27] Enhancement of AA-amyloid formation in mice by transthyretin amyloid fragments and polyethylene glycol https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10779684/

[28] Enhancement of AA-amyloid formation in mice by transthyretin amyloid fragments and polyethylene glycol https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10779684/

[29] Sydänamyloidoosi https://www.duodecimlehti.fi/duo15259

[30] Polyethylene glycol treatment after traumatic brain injury reduces beta-amyloid precursor protein accumulation in degenerating axons https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16555285/

[30] Pegylated agents https://go.drugbank.com/categories/DBCAT004540

[31] Farmakokinetiikka, ei oleellinen – meille on valehdeltu tappavan kylmäverisesti https://injektiopiikki.com/2023/01/02/farmakokinetiikka-ei-oleellinen-meille-on-valehdeltu-tappavan-kylmaverisesti/

[32] Biodegradation of Polyethers (Polyethylene Glycol, Polypropylene Glycol, Polytetramethylene glycol, and Others) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/3527600035.bpol9012

[33] Toxicity of topical polyethylene glycol https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0041008X82900163?via%3Dihub

[34] Lipid nanoparticles for mRNA delivery https://www.nature.com/articles/s41578-021-00358-0

[35] Impact of anti-PEG antibodies induced by SARS-CoV-2 mRNA vaccines https://www.nature.com/articles/s41577-022-00825-x

6 vastausta artikkeliin “Tutkittu ja turvallinen – sellainen on mRNA-injektio

 1. Kiitos aivan todella upeasta ja resursseja vaativasta työstäsi ihmisten hyväksi!

 2. Kiitos tästä. Tämä oli hyvä kirjoitus ja antaa ajattelun aihetta. Nostan framille sanaparin “biologinen lääke”. Yleisiä monien sairauksien hoidossa. Nykyään biologisilla hoidetaan vaikka mitä pitkäaikaissairauksia. Tuossa listassa oli Cimzia, josta itse sain aivan hirvittävät haittaoireet.

  1. mRNA-rokotteissa on synteettistä mRNA:tä. Se on valmistettu kemiallisesti laboratoriossa

 3. Juu. Jännä juttu että solujen biologista “ohjelmointia” ( samankaltaisella synteettisellä kemiallisella geeniterapialla) ei sitten oletettavasti kuitenkaan tapahdu luonnossa itsestään? Ei edes luonnolisin orgaanisin ainein. Lajit eivät helpolla risteydy. Kaduilla ei kävele toinen toistaan kummallisempia mutantteja.

  Voisi kuvitella, että hyttysen pisto, tai ruosteiseen naulaan astuminen – kemiallisilla aineillaan – ohjelmoisi samalla tavalla solumme tekemään melkein mitä vaan meille vahingollista, tai geenimuuntelu käynnistyisi jonkin vastaavan tapahtuman seurauksena, mutta mitään tällaista ei ole koskaan tapahtunut. Paitsi nyt tapahtuu, kun se mRNA – litku valmistetaan “tieteellisesti”. Kyseessä on puhdasoppinen luonnon viisauden halveksiminen.

  1. Kirjoitan uutta artikkelia, joka on ehkä huomenna valmis. Se voi antaa viitteitä mikä on pielessä. Pielessä on se, että tämä ei ole vahinko.

Vastaa