Ψ-niminen ribonukleiinihappo

Lue ääneen tämä artikkeli

Edellisessä artikkelissa käsiteltiin PEG-nanolipidiä, joka on yksi mRNA-injektioiden ainesosa. Siitä kävi ilmi, että sitä käytetään esimerkiksi syöpälääkkeissä, koska PEG-nanokantajat pääsevät kulkemaan elimistön biologisten esteiden läpi. Ne menevät rasvaliukoisina nanokantajina myös [1]veri-aivoesteen läpi ja jos ne läpäisevät veri-aivoesteen, ne läpäisevät myös istukan.

Kuinka mRNA-koodi saadaan solun sisään?

mRNA-injektiossa itse mRNA-koodi on PEG-nanorasvan sisässä. Nanorasvan tarkoitus on saada kuljetettua mRNA solun sisään, jolloin se laukaisee solussa piikkiproteiinin tuotannon. Antaa rokotetukimukeskuksen Mika Rämetin kertoa lisää mRNA-koodin saattamisesta solun sisään.

Lähde: Youtube

Avataan videolla kerrottuja asioita hiukan

Perinteinen rokote ja mRNA-injektio: Niissä ei ole mitään samaa. Perinteisessä rokotteessa ihmiseen injektioidaan tietty määrä tapettua tai heikennettyä virusta, joka saa aikaan hallitun immuunivasteen. mRNA-injektiossa ei ole mitään viruksen osaa, vain mRNA-koodi, joka saa ihmisen omat solut tuottamaan SARS-CoV-2 viruksen myrkyllisintä osaa, piikkiproteiinia.

Polyetyleeniglykoli (PEG) on mRNA-kuljetin ja se polttaa solukalvoon reiän, jonka kautta mRNA-koodi pääsee solun sisään.

[2]Tollin kaltaiset reseptorit (TLR) solussa vahtivat, että solun sisään ei pääse vierasta RNA:ta. Solu lopettaa proteiinin tuotannon tai pyrkii menemään apoptoosiin (solukuolemaan), jos vierasta RNA:ta (virus) tunkeutuu solun sisään.

[4] Pseudouridiini (Ψ) on vaihdettu uridiinin tilalle, jotta solujen tollin kaltaisten reseptoreiden toiminta estetään ja soluista tehdään piikkiproteiinitehtaita tämän avulla. Ne alkavat tuottamaan mitä tahansa solun sisään päässeen RNA:n koodaamaa proteiinia. Solun puolustus viruksia kohtaan on siis blokattu mRNA-injektiossa olevan Ψ:n avulla.

Jossain vaiheessa solu jakautuu, sitten meillä on kaksi solua, joka tuottaa piikkiproteiinia.” “Joo, ehkä tai ehkä ei“- Rämet.

Tollin kaltaiset reseptorit

Charles A. Janeway esitti ensimmäisenä teorian TLR-tyyppisistä reseptoreista vuonna 1989. Vuonna 1996 Bruno Lemaitre, Jules Hoffmann ja heidän tiiminsä tunnistivat ensimmäisen TLR:n banaanikärpäsestä ja nimittivät sen “Toll-reseptoriksi”. He huomasivat Toll-reseptorin olevan osa kärpästen luontaista immuniteettia, sillä sen toimintaa heikentävät mutaatiot tekivät kärpäsistä alttiita tartunnoille.

Vuonna 1997 Ruslan Medzhitov, Paula Preston-Hurlburt ja Charles A. Janeway löysivät ensimmäisen ihmisen TLR:n, joka tunnetaan nimellä TLR4. Sittemmin on löydetty lisää ihmisten ja muiden eliöiden TLR-reseptoreita, ja viimeisin ihmisestä löydetty TLR on TLR10, jonka löysivät Chuang ja Ulevitch vuonna 2001.[5]

[5]Toll-like receptors activation, signaling, and targeting: an overview” -tutkimuksen loppupäätelmä on yksinkertainen.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että TLR:t ovat immuunijärjestelmämme tärkeimpiä elementtejä, ja ne olisi pidettävä toiminnassa, jotta synnynnäinen immuniteetti säilyisi terveenä.

mRNA-injektion Ψ blokkaa tollin kaltaisten reseptorien (TLR) toimintaa

Kuten rokotustutkimuskeskuksen Mika Rämet sanoi, PEG sisältää pseudouridiinia (Ψ), joka estää solujen TLR- toimintaa. Tämä siksi, että mRNA:n sisältävän PEG:n tunkeutuessa soluun, se ei menisi apoptoosiin (solukuolemaan), vaan alkaisi tuottamaan SARS-CoV-2 piikkiproteiinia.

Injektion piti pysyä olkapäässä ja hävitä nopeasti

Meille on toistettu ja toistetaan edelleen, että injektoitu mRNA pysyy olkapäässä ja mRNA häviää nopeasti elimistöstä.

Kuten mRNA-injektioita koskevasta EMA:n asiakirjasta käy ilmi, se oli huolissaan MERS ja SARS kehitysrokotteiden mahdollisesta tautia pahentavasta vaikutuksesta sekä PEG:in pitkästä puoliintumisajasta.

Lähde: EMA

EMA:n asiakirjasta käy myös ilmi, että nanolipidi kerääntyy esimerkiksi maksaan ja säilyy siellä arviolta kuusi viikkoa.

Lähde: EMA

Se ei pysy olkapäässä

Muita elimiä, mihin nanolipidi kumuloituu ovat [7]munasarjat, perna, kilpirauhanen, keuhkot, lisämunuaiset ja mesenterin (suolilieve) imusolmukkeet. Koko listan löydät lähdeluetteloineen [7]Farmakokinetiikka, ei oleellinen – meille on valehdeltu tappavan kylmäverisesti– linkistä.

mRNA-injektioaine ei siis pysy paikallisena olkapäässä, vaan leviää ympäri kehoa ja kerääntyy kaikkiin elimiin. Tutimuksessa, jossa nanolipidin farmakokinetiikkaa tutkittiin, on listalla myös aivolisäke (pituitary gland), jonne on myös kerääntynyt nanolipidiä. Se on oleellinen elin, koska se on suojattu [8]veri-aivoesteellä.

Veri-aivoeste on fyysinen este, joka estää monien aineiden pääsyn verenkierrosta aivosoluihin. Veri-aivoesteen tarkoituksena on estää haitallisten aineiden pääsy keskushermostoon. Jos lääkeaine pitää saada aivoihin (esimerkiksi sytostaatti), veri-aivoeste on edelleen useissa tapauksissa tehokasta lääkehoitoa rajoittava tekijä

Nanokuljetin

mRNA-injektioissa on PEG- lipidiä kuljetinaineena. “Grafting of Cell-Penetrating Peptide to Receptor-Targeted Liposomes Improves their Transfection Efficiency and Transport across Blood–Brain Barrier Model“- tutkimus kertoo, kuinka PEG-2000:n avulla saatiin huomattavasti parempi veri-aivoesteen läpäisevyys.

PEG-luku on yhdisteiden polaarisuuden mittari, joka kuvaa yhdisteen elektropolaarisuutta. Tämä johtaa esimerkiksi siihen, että polaarisilla yhdisteillä on parempi läpäisevyys verrattuna ei-polaarisiin yhdisteisiin.

Tutkimuksessa vuonna 2012 haettiin hyvää veri-aivoesteen läpäisevyyttä ja siinä käytettiin PEG-2000- lipidiä, jonka elektropolaarisuus on 2000.

Myös mRNA-injektioiden polyetyleeniglykolin elektropolaarisuus on 2000, joten mRNA-injektioissa käytettävä nanolipidi on tutkitusti tehokas läpäisemään veri-aivoesteen. Se saavuttaa aivolisäkkeen, joten on enää turha miettiä, mistä kuukautisongelmat johtuvat.

Aivolisäke kun tuottaa follikkelia stimuloivaa hormonia (FSH) ja luteinisoivaa hormonia (LH) joiden eritys vaikuttaa munasarjoihin. Jos kuukautisongelmia esiintyy, se johtuu luultavasti piikkiproteiinin tuotannosta aivolisäkkeessä.

1,2-distearoyyli-sn-glysero-3-fosfokoliini (DSPC)

Tuoteselosteesssa on myös ainesosa 1,2-distearoyyli-sn-glysero-3-fosfokoliini (DSPC). Se on valo- tai lämpöaktivoituva liposomi.

Pro Gradu työssä “Valoaktivoituvat ICG-liposomit: Stabiilisuus, solukokeet ja farmakokineettiset simulaatiot” on kerrottu DSPC ja PEG aineista. Kun ne liitetään tulee DSPE-PEGiä.

“Liposomit ovat lipidikaksoiskalvosta muodostuvia pallomaisia nanokokoisia lääkekantajia. Niillä voidaan kohdentaa lääkeaineita aktiivisella tai passiivisella kohdentamisella esimerkiksi kasvaimiin. Lääkeaineen vapautuminen liposomista voidaan myös aktivoida erilaisilla signaaleilla. Valo on lupaava aktivointimenetelmä, sillä sen avulla lääkeaine voidaan vapauttaa tiettynä aikana tietyssä paikassa.” Lähde: Valoaktivoituvat ICG-liposomit

Tuoteselosteen perusteella mRNA-injektio sisältää valo- tai lämpöaktivoituvaa [12]DSPE-PEGiä.

Kuvassa eri testattujen formulaatioiden passiivisesti lämmön avulla vapauttama kalseiinin osuus eri lämpötiloissa. Lähde: Valoaktivoituvat ICG-liposomit

Julkisuudessa on raportoitu paljon urheilijoiden kuolemia. Kovassa urheilusuorituksessa kehon [13]ydinlämpö voi nousta 40 celsiusasteeseen. Mistä johtunee hyväkuntoisten urheilijoiden kuolemat?

Muista tässä vaiheessa myös edellisen artikkelin anti-PEG-vasta-aineiden aiheuttama C-aktivaatio.

Hypoteesi eli valistunut arvaus

Elimistöön kumuloituneet DSPE-PEG- nanopartikkelit sisältävät pseudouridiinin (Ψ), joka blokkaa tollin kaltaisten reseptoreiden toiminnan. Soluista tulee vieraaseen RNA:han reagoimattomia Ψ ansioista. Injektion mRNA-koodi on synteettinen kopio SARS-CoV-2 viruksen koodista (SARS-CoV-2 on RNA- virus).

Koska mRNA-injektio on blokannut solun ensisijaisen puolustusjärjestelmän (TLR), tartunnan saadessa SARS-CoV-2 on tervetullut solusta tehtyyn piikkiproteiinitehtaaseen. Solun sisään voi mennä kaksi eri RNA-koodia, ja solu voi alkaa tuottamaan myös SARS-Cov-2 viruksia. Sen se tekee mielellään, koska tärkein puolustusmekanismi (TLR) on blokattu. Voisiko tällä mekanismilla mahdollisesti syntyä uusia variantteja?

17.1.2023 julkaistussa [14]SARS-CoV-2 spike mRNA vaccine sequences circulate in blood up to 28 days after COVID-19 vaccination” -tutkimuksessa kerrotaan, että mRNA-injektion sekvenssit kiertävät veressä vielä 28 päivää injektiosta. Kuten EMA:n paperista selvisi, DSPE-PEG- lipidit säilyvät kehossa kuusi viikkoa. Piikkiproteiinia muodostuu jatkuvasti ja ympäri kehoa on pieniä autoimmuunitulehduksia, koska elimistön täytyy tuhota piikkiproteiinia tuottavat omat solut.

Sydämen rytmihäiriöt ja tulehdukset

Tein Twitterissä [16]suuntaa antavan kyselyn, jossa kysyin seuraavan kysymyksen: Saitko mRNA-injektion jälkeen havaittavia rytmihäiriötuntemuksia?

Tässä hyvin pienessä otoksessa 43.96% kyselyn injektoiduista sai rytmihäiriötuntemuksia piikin jälkeen. Tein tämän suuntaa antavan kyselyn siksi, koska eteisvärinä ja muut rytmihäiriötuntemukset liittyvät tulehdukseen.

[16]Evidence for Inflammation as a Driver of Atrial Fibrillation“- tutkimuksessa saadut tiedot tukevat ajatusta, että tulehdus voi olla yksi flimmerin aiheuttaja.

Sepelvaltimon tukkeutuminen

Jos mRNA-injektion jälkeen seuraa rytmihäiriötuntemuksia tai flimmeri (eteisvärinä), se johtuu oletettavasti mRNA-injektion DSPE-PEG-mRNA-Ψ vaikutuksesta.

Valitettavaa tässä on se, että sepelvaltimon tukkeutumiseen liittyy [17]tulehdus. Sepelvaltimo ei tukkeudu ilman verisuonen epiteelissä olevaa tulehdusta. mRNA-injektion jälkeen infektio syntyy sisältä käsin. DSPE-PEG menee sisään sepelvaltimon epiteelisoluun ja alkaa tuottaa piikkiproteiinia. Se aiheuttaa tulehdusreaktion koko sepelvaltimopuustoon.

Kahdella läheiselläni ilmaantui flimmeri mRNA-injektion jälkeen. Siitä muutama kuukausi, ja kumpikin sai sydänkohtauksen. Toinen 70+v. ohitusleikattiin (x3) ja nuorempi 54v. pallolaajennettiin (x5). Taudinkuva oli täsmälleen sama.

Piikin jälkeen flimmeri -> muutama kuukausi niin sepelvaltimot täysin tukossa. Kummatkin jäivät eloon, mutta kummankin elämä oli hiuskarvan varassa. Tapauksia yhdisti myös se, että EKG oli kummallakin kohtauksien aikana puhdas. (Ei ST nousuja tai laskuja). Vasta a ngiografia näytti hyvin vakavan tilan, äkkikuolema oli odottamassa kummallakin.

Se on nyt siinä

Kolme viimeistä artikkelia on avannut hyvin paljon. Nämä asiat olisi pitänyt olla tiedossa silloin, kun mRNA-injektioita lanseerattiin ja olivathan ne.

EMA tiesi PEG-lipidin kuuden viikon kumuloitumisesta elimistöön, lisäksi mRNA-injektioiden polyetyleeniglykolin elektropolaarisuus on 2000, jota on käytetty lääkeaineen viemisessä aivoihin jo v. 2012. Kaikki kamalat ongelmat ovat olleet tiedossa koko ajan, silti injektioita yritetään pistää jopa pikkulapsille. Älä anna sen tapahtua!

Ymmärrät varmaan, että tämä ei tule loppumaan. Ainakin ylimmät viranomaiset ovat olleet koko ajan tietoisia, mutta jatkavat silti.

Olen pahoillani

Olen pahoillani, että olen ymmärtänyt ja kirjoittanut nämä artikkelit vasta nyt. Ymmärrät varmasti, että nämä eivät ole hypoteeseja, nämä ovat totta. Jos vain olisin tiennyt… tein parhaani.

Mutta nyt: ÄLKÄÄ OTTAKO ENÄÄ YHTÄÄN mRNA-INJEKTIOTA!

Suunnitelma

Kirjoitin jo kolme kuukautta sitten suunnitelmasta. En kerro siitä enempää kuin sen, että se tulee toteutumaan ajallaan. Sinun tulee ymmärtää yksi tärkeä asia. Mikään tässä maailmassa ei ole sattumaa.

Voit osallistua suunnitelmaan tästä

P.S. Muistatte edellisistä kirjoituksista, että interaktiivinen globaali COVID-19 datan visualisointityökalu nimeltä 91-DIVOC tarkoittaa riivattuja sieluja.

91-DIVOC | COVID-19, covid = קוביד | דיבוק = dybbuk.

Pseudouridiini eli Ψ taas on kreikan kirjain psi, se tarkoittaa:

Psi (Ψ) is the first letter in the Greek word for psychology: Ψυχολογία. The root word ψυχή (‘psichy’ or psyche), means “life”, “soul”, and “heart” in Greek.

Joten myös Ψ liittyy sieluun, joten. Osallistu suunnitelmaan, sinua tarvitaan.

Jaa tämä kirjoitus

Asiaan liittyvää:

Lähteet:

[1] Grafting of Cell-Penetrating Peptide to Receptor-Targeted Liposomes Improves their Transfection Efficiency and Transport across Blood–Brain Barrier Model https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002235491531532X

[2] Toll-like receptors activation, signaling, and targeting: an overview https://bnrc.springeropen.com/articles/10.1186/s42269-019-0227-2

[3] Siirtäjä-RNA https://fi.wikipedia.org/wiki/Siirt%C3%A4j%C3%A4-RNA

[4] Pseudouridine https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudouridine

[5] Tollin kaltaiset reseptorit https://fi.wikipedia.org/wiki/Tollin_kaltaiset_reseptorit

[6] Assessment report https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf

[7] Farmakokinetiikka, ei oleellinen – meille on valehdeltu tappavan kylmäverisesti https://injektiopiikki.com/2023/01/02/farmakokinetiikka-ei-oleellinen-meille-on-valehdeltu-tappavan-kylmaverisesti/

[8] Veri-aivoeste https://fi.wikipedia.org/wiki/Veri-aivoeste

[9] Veri-aivoeste lääkekehityksen haasteena https://www.duodecimlehti.fi/duo94713

[10] Comirnaty valmisteyhteenveto https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_fi.pdf

[11] Epäsäännölliset kuukautiset https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00700

[12] VALOAKTIVOITUVAT ICGLIPOSOMIT: STABIILISUUS, SOLUKOKEET JA FARMAKOKINEETTISET SIMULAATIOT https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/230247/Pro%20gradu%20Riikka%20Nurmi%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[13] Body Temperature Is Elevated After a Long Workout https://healthyliving.azcentral.com/body-temperature-elevated-after-long-workout-19694.html

[14] SARS-CoV-2 spike mRNA vaccine sequences circulate in blood up to 28 days after COVID-19 vaccination https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36647776/

[15] Evidence for Inflammation as a Driver of Atrial Fibrillation https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcvm.2020.00062/full

[16] Saitko mRNA-injektion jälkeen havaittavia rytmihäiriötuntemuksia? https://twitter.com/IPiikki/status/1619646013169598466?s=20&t=TARrd9FyNrB1aBe39mQwyw

[17] Sydäninfarktissa koko sepelvaltimopuusto on tulehtunut https://www.duodecimlehti.fi/duo95210

7 vastausta artikkeliin “Ψ-niminen ribonukleiinihappo

 1. Kaverini käsittelee työkseen lääkehaittakorvaushakemuksia. Hän sanoi, että tällä hetkellä pääasiassa on käsiteltävänä korvaushakemuksia koronapiikkivammautumisista. Niitä on kuulemma todella paljon tullut hakemuksina.

  Seuraavassa erään henkilön koronapiikkivammautuminen kerrottu Ovella -ohjelmasarjassa. Koronapiikki siis laukaisi Raija Pokelalla lihasheikkoussairauden. Eläkepaperit oli jo saatu. Herra Jeesus Kristus kuitenkin paransi Raijan viime kesänä pastori Seppo Juntusen rukouksella. Siitäkin Raijan todistus tällä videolla. Kunnia Herralle Jeesukselle Kristukselle!!

  https://www.youtube.com/watch?v=2ayF0BFtX70

  Markuksen evankeliumi:
  1:14 Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia
  1:15 ja sanoi: “Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.”

 2. Kiitos hyvästä kirjoituksesta!
  Puutun yhteen kohtaan, kirjoitat: “Koska mRNA-injektio on blokannut solun ensisijaisen puolustusjärjestelmän (TLR), tartunnan saadessa SARS-CoV-2 on tervetullut solusta tehtyyn piikkiproteiinitehtaaseen.”
  Ymmärsin itse asian olevan niin, että mRNA-injektion pseudourasiili korvaa mRNA:ssa luonnollisesti olevan urasiilin (vaikuttamatta mRNA:n toimintaan) ja pseudourasiili toimii ikään kuin valeasuna, jotta TLR-reseptorit eivät tunnista tätä vierasta mRNA:ta. mRNA-injektio ei siis ymmärrykseni mukaan aiheuta TLR-reseptorien blokkausta, TLR ei vain osaa tunnistaa pseudourasiilia vieraaksi materiaaliksi.

  1. Jos verrataan solua tehtaaseen. Työntekijä menee tehtaan sisään kulkulätkällä (pseudourasiili) ja jättää kaikki ovat auki, koska on itse tehtaan sisällä. Kuka tahansa voi tulla sisään, koska tehtaassa on hyväksytty työntekijä. Ja ottaa vapaana olevat koneet käyttöön.

 3. Eilen tuli 8 vuotta siitä, kun tehtiin yhteen suoneen pallolaajennus. Jos olisin ottanut rokotteen/rokotuksia, niin huh, huh!
  Vanhustyössä olen huomannut, että verenohennuslääkkeitä syövät vanhukset eivät ole saaneet sydänoireita, eli heillä on veri ”laimeampaa?” Eikä kokkaroidu klimpeiksi?
  Muuten vanhuksia kuolee ja heikkenee ennätys tahtiin. Hoitolaitoksiin pääsee nopeasti, kun ennen sai jonottaa pitkään.
  Kotihoidon asiakkaat on rokotettu varmaankin neljä kertaa ja kukaan ei kyseenalaista tätä.
  Maailma on tullut hulluksi🤨

 4. Kunnia kuuluu yksin Jumalalle,
  eikä millekkään terveydentuhonnan ammattilaisille.
  Minäkin kärsin 11 hammmaslääkärin tekosista, älä mene Hammasvelhoon, jos et halua kärsiä.

 5. Verratkaapa pseudouridiinin merkkiä Ukrainan vaakunaan. Selvittäkää merkin alkuperäinen merkitys.

 6. hiilihanko tulee mieleen joten taitaa olla kyse Sielunvihollisen työkalusta?

Vastaa