Antibody enhanced disease – vasta-aineen vahvistama tauti

Lue ääneen tämä artikkeli

13.3.2019 Hanna Nohynek kirjoitti Fimean julkaisuun artikkelin otsikolla [1]Helpot rokotteet on jo keksitty, jäljellä on vain haastavia ja vieläkin haastavampia – tapaus Dengvaxian oppitunnit“. Se kertoo denguakuumetta vastaan kehitetystä rokotteesta, jonka johdosta syntyneet vasta-aineet erään dengueviruksen tyypin kanssa aiheuttavat vakavan verenvuotokuumeisen tautimuodon. Siihen kuolleisuus oli jopa 10 %. 

ADE-vaara on ollut hyvin selkeästi tiedossa

Lyhyesti ADE (Antibody enhanced disease) tarkoittaa sitä, että toimimattomat vasta-aineet mahdollistavat virukselle reitin solujen sisään. Myös sellaisten solujen, mitä virus ei muuten infektoisi.

Asiantuntijat ovat kertoneet kattavien SARS-CoV-1- ja MERS-CoV- rokotetutkimusten olleen pohjana SARS-CoV-2- injektion nopeaan kehittämiseen. Asia on kuitenkin niin, että kaikki rokoteaihiot ovat [2]epäonnistuneet eläinmalleissa ADE:n vuoksi. Ne ovat tehostaneet viruksen kykyä infektoida soluja.

[3]Immunization with SARS coronavirus vaccines leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS virus (2012)” -tutkimuksessa arvioitiin neljää SARS-rokotetta (COVID-19- injektioiden esiasteita), jotka oli kehitetty ihmisiä varten. Kaikki rokotteet indusoivat vasta-aineita ja suojelivat SARS-infektiolta, mutta kaikilla rokotetuilla hiirillä esiintyi immunopatologista keuhkosairautta tämän jälkeen.

[4]Antibody-dependent SARS coronavirus infection is mediated by antibodies against spike proteins (2014)” – tutkimuksessa tutkittiin, miten SARS-CoV käyttää vasta-aineiden välittämää tehostamismekanismia (ADE) lisätäkseen kykyä infektoida isäntäsoluja. Myös suurin osa monoklonaalisista vasta-aineista edisti SARS-CoV-infektiota. Tulokset viittaavat siihen, että SARS-CoV:n piikkiproteiineihin kohdistuvat vasta-aineet voivat laukaista ADE-vaikutuksia.

Tuore tutkimus vahvistaa jo vuonna 2012–2014 tutkitut asiat

Tuoreessa [5]Antibody-mediated cell entry of SARS-CoV-2“- tutkimuksessa on havaittu, että joidenkin koronavirusvasta-aineiden lisääntyminen voi tehostaa viruksen infektiota. Tutkijat havaitsivat, että tiettyjen monoklonaalisten vasta-aineiden (nAb) avulla koronaviruksen S-proteiinin sitoutumiskohta, joka yleensä sitoutuu ACE2-reseptoriin, voi korvautua vasta-aineilla ja helpottaa viruksen leviämistä solukalvojen läpi. Tämän ansiosta virus voi infektoida veren monosyyttejä ja keuhkomakrofageja.

Virus voi tarttua tällä mekanismilla soluihin, joilla ei ole ACE2-reseptoreita ja levittää infektioita muihin kudoksiin. Lisäksi on huolestuttavaa, että mRNA-injektioiden jälkeen saadut vasta-aineet sekä luonnollinen infektio voivat lisätä SARS-CoV-2-infektion virulenssia.

Tiedot osoittavat, että tietyt RBD-suuntautuneet IgG-vasta-aineet voivat toimia ACE2:sta riippumattomana sisäänpääsyreseptorina. RBD (Receptor Binding Domain) on proteiiniosa SARS-CoV-2-viruksen pintaproteiinissa, joka on vastuussa viruksen tarttumisesta solujen ACE2-reseptoreihin.

Monoklonaaliset vasta-aineet ja IgG-vasta-aineet

Tämä on hyvin huolestuttavaa. Artikkelissa [6]Immuunipuolustus on reunalla – pidä siitä kiinni!” on kerrottu neutraloivien IgG3- vasta-aineiden muuttumisesta kolmannen mRNA-injektion jälkeen igG4- vasta-aineiksi. IgG4 vasta- aineet toimivat täysin päinvastoin kuin pitäisi. Ne kertovat elimistölle, että virus on vaaraton. IgG4- vasta-aineita syntyy esimerkiksi allergian siedätyshoidossa.

Toinen tuoreessa tutkimuksessa esiin nostettu asia on monoklonaaliset vasta-aineet (nAb). Tutkimus [7]Third COVID-19 vaccine dose boosts neutralizing antibodies in poor responders” osoittaa 5,4-kertaisen nousun nAb-tasoissa kolmannen mRNA-injektion jälkeen.

Kolmas annos siis muuttaa igG3-vasta-aineet igG4:ski ja laukaisee 5,4-kertaisen nousun nAb-tasoissa. Juuri nämä asiat aiheuttivat tuoreen tutkimuksen mukaan vasta-aineen vahvistamaa tautia!

Ylikuolleisuus Suomessa

Ylikuolleisuudesta on nyt puhuttu paljon. Siitä pitää puhua, se ei katoa maton alle, vaikka siitä ei puhuttaisi. Alla kuva tilastokeskuksen datasta, jossa on käyränä kuolemien määrä vuodessa 1970–2022.

Lähde: Stat

Paljon puhutaan myös suurten ikäluokkien vanhentumisesta, joka aiheuttaa ylikuolleisuuden. Sillä on osansa, mutta oletettavasti se ei selitä ihan kaikkea.

Alapuolella olevassa kuvassa kuolleet per 100 000 ikäryhmittäin koronavuosina vs. 2015–2019 keskiarvot. Vuoden 2022 luvut perustuvat “kuolleet viikoittain” ennakkotilastoon. Pylväistä huomataan, että mitään suurta muutosta ei ikäryhmien kuolemissa ole ennen koronavuosia ja koronavuosina. Ylikuolleisuutta ei voi laittaa pelkästään väestön vanhenemisen syyksi.

Toisessa kuvassa lukuja käyrinä. Sininen viiva eli 0–9-vuotiaat alkaa laskea hälyttävästi vuoden 2014 jälkeen. Miksi?

Päätelmä

Kaikki merkit viittaavat nyt siihen, että mRNA-injektioilla on aiheutettu maailmanlaajuinen ADE eli antibody enhanced disease. Veressä kiertävät vasta-aineet toimivat täysin päinvastaisella tavalla mitä pitäisi. Ne antavat SARS-CoV-2 virukselle pääsyn elimistön soluihin mihin virus ei muuten pääsisi.

Edellinen artikkeli käsitteli tapausta, jossa mRNA-injektion vasta-aineet ovat hyvin korkeita vuosi ja kahdeksan kuukautta edellisestä (toisesta) mRNA-injektioista. Henkilöllä on vakava rokotehaitta. Artikkelin jälkeen olen saanut useita vastaavia labratuloksia yksityisviesteinä. Kyse ei ole yksittäistapauksesta. Jostain syystä vasta-aineita muodostuu hyvin suuria määriä, hyvin pitkän ajan kuluttua injektioista.

Asiantuntijat pitää saada kommentoimaan tätä asiaa ja neljää viimeistä artikkelia. Ne ovat hypoteesin tasolla, mutta jokainen asioista tietävä tietää, että ne ovat totta.

Nyt näyttää vahvasti siltä, että ne toimivat ADE eli antibody enhanced disease vasta-aineina. Turboahtimen tapaan ne lisäävät viruksen tehoa.

Suhteellisen vaarattomasta viruksesta on luotu mRNA-injektioiden avulla hirviö.

Valitettavasti.

Lue myös:

Lähteet:

[1] Helpot rokotteet on jo keksitty, jäljellä on vain haastavia ja vieläkin haastavampia – tapaus Dengvaxian oppitunnit https://sic.fimea.fi/verkkolehdet/2018/4_2018/tarjolla-verkossa/helpot-rokotteet-on-jo-keksitty-jaljella-on-vain-haastavia-ja-vielakin-haastavampia-tapaus-dengvaxian-oppitunnit

[2] Two Different Antibody-Dependent Enhancement (ADE) Risks for SARS-CoV-2 Antibodies https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7943455/#B75

[3] Immunization with SARS coronavirus vaccines leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS virus https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22536382/

[4] Antibody-dependent SARS coronavirus infection is mediated by antibodies against spike proteins https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25073113/

[5] Antibody-mediated cell entry of SARS-CoV-2 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.02.20.529249v1

[6] Immuunipuolustus on reunalla – pidä siitä kiinni! https://injektiopiikki.com/2023/01/18/immuunipuolustus-on-reunalla-pida-siita-kiinni/

[7] Third COVID-19 vaccine dose boosts neutralizing antibodies in poor responders https://www.nature.com/articles/s43856-022-00151-2

2 vastausta artikkeliin “Antibody enhanced disease – vasta-aineen vahvistama tauti

Vastaa