Jos sinulla on kaivo, älä pumppaa siitä vettä! Maan akseli nyrjähtää vinoon!

Lue ääneen tämä artikkeli

Ihmisten maaperästä pumppaama pohjavesi on muuttanut Maapallon pyörimisakselin suuntaa maankuoren suhteen. Tämä ilmiö on havaittu ja mitattu geotieteilijöiden toimesta. Uusi tutkimus, josta kerrotaan Nature-tiedekustantamon uutisessa, paljastaa, että maantieteellinen pohjoisnapa on siirtynyt kohti Venäjän Novaja Zemljan arktisia saaria pituuspiirin 64 °E suuntaan.

Vaikka kyseessä ei ole suuri muutos eikä siitä aiheudu käytännön haittaa, pohjaveden pumppauksen seurauksena pohjoisnapa on siirtynyt keskimäärin vajaan 4,4 senttimetrin vuosivauhtia vuosina 1993–2010. Jos samanlainen liike on jatkunut vuoden 2010 jälkeen, pohjaveden pumppauksen kokonaisvaikutus napojen paikassa olisi noin 130 senttimetriä.

Tämä vastaa maantieteellisinä koordinaatteina 0,000 012 astetta eli 42 millikaarisekuntia. Tutkimusryhmä käytti lähtöaineistonaan Grace-painovoimasatelliitin mittauksia pohjaveden määrän muutoksista eri alueilla maailmassa. Havaintojen perusteella he pystyivät mallintamaan, miten pyörimisakselin suunta on muuttunut pohjaveden muutosten vaikutuksesta.

Epäsuoria havaintoja

Tutkijat ovat saaneet tietoa pohjaveden ehtymisen vaikutuksista epäsuorien havaintojen avulla. He eivät siis perustu pelkkiin teoreettisiin laskelmiin, mutta eivät myöskään mittaa akselin paikkaa suoralla, todellisuudesta riippumattomalla tavalla.

”Sitten raavin päätäni ja ajattelin, että ehkä yksi syy olisi pohjavesi”, tutkija muistelee.

Lähde: Tekniikka ja talous

Tämä tutkimus pohjavesien vaikutuksesta pyörimisakselin suuntaan on yksi esimerkki siitä, miten tiede voi auttaa meitä ymmärtämään maapallon monimutkaisia järjestelmiä ja ohjaamaan kestävää kehitystä. Se kannustaa meitä jatkamaan tutkimusta ja etsimään kestäviä ratkaisuja ympäristöhaasteisiin, joita kohtaamme tulevaisuudessa.

Hämmentävää

Tutkimuksen mukaan kaivoista pumpattu pohjavesi päätyy meriin. Eli jos Afrikan mantereella pumpataan vettä ja sillä kastellaan peltoja, vesi päätyy meriin.

Koska maaperästä poistettu pohjavesi päätyy lopulta mereen, pohjaveden pumppaus aiheuttaa myös merenpinnan nousua. 

Kaivosta pumpattu vesi ei siis haihdu ja sada takaisin mantereelle tai imeydy takaisin pohjaveteen. Ei, se valuu meriin ja nostaa merien pintaa. Vähän samalla tavalla kuin Ivalossa luontoon heitetty muovi päätyy Atlanttiin tai Tyyneen valtamereen mikromuoviksi. (Älä kuitenkaan ikinä heitä roskia luontoon!)

Tämä on kertakaikkisen hämmentävä tutkimus ja mikä sen tarkoitus on? Se jääköön nähtäväksi.

Maan akseli kuitenkin kallistuu, se on tieteellinen fakta

Jo vuonna 2016 törmäsin Caltechin (The California Institute of Technology) julkaisemaan videoon, jossa planetaaritieteen apulaisprofessori Konstantin Batygin kertoo tuntemattomasta massasta kaukaisessa avaruudessa, joka vaikuttaa vetovoimallaan planeettojen elliptisiin ratoihin. Tämän massan vetovoima on niin suuri, että se oli vuonna 2016 aiheuttanut yhden asteen kallistuman jopa massiivisen kokoiseen Aurinkoomme. Laitoin videolinkin itselleni muistiin seitsemän vuotta sitten, koska ajattelin sen olevan tärkeä. Tässä se on. Video kannattaa katsoa kokonaan.

Videolla Konstantin Batygin puhuu kiertoradoista ja niiden elliptisyydestä. Kiertokappaleiden elliptisyys osoittaa samaan suuntaan kaikilla auringon kiertolaisilla ja laskelmien mukaan jokin suuri vetovoima on muuttanut niiden kiertoratoja hiljalleen.

Lähde: Youtube – Caltech

Maa kiertää aurinkoa ja kiertorata on hiukan elliptinen

Maan kiertoradan eksentrisyys on noin 0,0167. Tämä tarkoittaa, että Maa kiertää aurinkoa lähes ympyränmuotoisella radalla, mutta se on kuitenkin soikea. Keskimääräinen etäisyys Maan ja auringon välillä on noin 149,6 miljoonaa kilometriä, ja tämä etäisyys voi vaihdella hieman Maan kiertoradan elliptisyyden vuoksi.

Nykyisellä eksentrisyydellä 0,0167 Maa on perihelissä (lähimpänä) 5 miljoonaa kilometriä lähempänä Aurinkoa kuin aphelissa (kauimpana).

Alla olevissa kuvissa [3]Robert Simmon (NASA) on esittänyt eksentrisyyden vaikutuksen karkeasti.

Videolla tuli selväksi, että jokin tuntematon vetovoima vaikuttaa aurinkokuntaamme ja planeettojen kiertoratoihin. Iso massa (planeetta) on omalla kiertoradallaan Auringon ympärillä ja oletettavasti se lähestyy kiertoradallaan hiljalleen Aurinkoa. Luonnollisesti sen vetovoima kasvaa vuosi vuodelta ja se vaikuttaa planeettojen, myös maan kiertoratoihin gravitaatiollaan (vetovoima).

Auringon pinnan lämpötila on noin 5 500 °C. Miten vaikuttaa, jos Maa on jossain vaiheessa vaikkapa 15 miljoonaa kilometriä lähempänä Aurinkoa kuin on totuttu? Oletettavasti se aiheuttaa jonkin asteista ilmaston lämpenemistä.

Havahtuminen – Henkeentyminen

Jos olet seurannut Injektiopiikin kirjoituksia alusta saakka, olet varmasti huomannut, että osa kirjoituksista on muuttunut viimeisen vuoden aikana hengellisiksi. Paljastavat Symbolit- artikkelisarja kertoo maailmassa olevasta pahasta, joka on kietonut koko maailman syleilyynsä. Sen lukemisen jälkeen voi konkreettisesti huomata mitä se tarkoittaa.

Artikkelisarjan kirjoittamisen jälkeen tutustuin myös vastapuolen teoksiin, kuten Raamattuun. Tajusin sen jälkeen paljon asioita, huomattavan paljon. Monestakaan asiasta en ole vielä kirjoittanut, koska niiden aika ei ole vielä. Kirjoitan niistä vasta kun ne tulevat ajankohtaisiksi.

Profetiat

Raamatun suuret profeetat kuten Jesaja (700 eKr), Hezekiel (600 eKr) ja Haggai (500 eKr) kirjoittavat mitä lopun aikana tapahtuu:

Sen tähden taivaat järisevät ja maa järkkyy sijoiltaan Herran Sebaotin suuttumuksen vuoksi hänen vihansa päivänä“. Jesajan kirja 13:13

Ja maa vapisee minun kasvojeni edessä, vuoret sortuvat, jyrkänteet murtuvat ja kaikki muurit maahan kaatuvat.Hezekiel 38:20

Näin sanoo Herra Sebaot: Vain hetki enää, ja minä järisytän taivaan ja maan, meret ja mantereet.Haggain kirja 2:6

Profeetat siis ennustavat, että taivaat järisevät ja maa järkkyy sijoiltaan. Se voi todellakin olla niin, jos Maan ja Auringon akseli on jo kallistunut ja planeettojen kiertoradat muuttuneet. Se tarkoittaa, että taivas järisee.

Babylonia

Jesajan kirjassa puhutaan Ilmestyskirjan (luvut 17 ja 18) tapaan Babylonian tuhosta. Babylonialaiset ottivat vaikutteita muinaisesta Egyptistä ja käyttivät obeliskeja arkkitehtoonisina elementteinä.

Obeliski on babylonian arkkitehtooninen elementti. Se on pystysuoraan seisova, usein neliskulmainen pylväs, jolla on kartiomainen huippu. Se on perinteinen muinaisen Egyptin arkkitehtuurielementti ja monumentti. Obeliskit ovat yleensä valmistettu yhdestä kivestä, kuten graniitista, ja niillä on historiallisesti ollut erilaisia tarkoituksia, kuten muistomerkkeinä, jumalille omistettuina pyhäkköinä tai auringonjumalaa symboloivina rakennelmina.

Jokaiseen risteykseen sinä teit itsellesi pyhän paikan. Sinä tahrasit saamasi kauneuden, levitit reitesi jokaiselle ohikulkijalle ja harjoitit haureutta vielä enemmän kuin ennen.Hesekiel 16:25

Babylonian portto

Hezekielin 16 kirja kertoo naisesta, jolle Jumala antoi kaiken ja piti hänestä huolta. Hän muuttui kuitenkin huoraksi ja lopuksi antoi rahaa muille, jotta he osallistuisivat pahuuteen. Kertomukset ovat symbolisia ja tämä luku kertoo Jerusalemista.

Hezekielin profetia vastaa hyvin paljon Paljastavat Symbolit- artikkelisarjan tekstejä ja voit ymmärtää mikä Babylonin Portto on ne luettuasi. Tämä ryhmittymä on pystyttänyt Baalin (aurinkojumala) palvontapaikkansa lähes koko maailmaan. COVID-19 pandemian avulla on harjoitettu suurinta haureutta mitä pystyy tekemään ja sen toteuttaja on Babylonian portto.

Sakaalit ulvovat sen palatseissa, huvilinnoissa kaikuu hyeenan nauru. Babylonin hetki on lähellä, sen päivät ovat käyneet vähiin.Jesaja 16:22

Paljastavat Symbolit OSA II

Paljastavat Symbolit OSA II e-kirjassa kerron vuodesta 2015 lähtien pääpiirteittäin kuinka hiljalleen ja vääjäämättä tajusin, että Jumala on. Siitä puuttuu paljon tapahtumia, mutta ehkä kerron niistä, kun aika on. Lataa ja lue se nyt.

Pysy vahvana. Pelko pois. Usko. Ei ole mitään pelättävää.

Jaa artikkeli:

Asiaan liittyvää:

Lähteet:

[1] Drift of Earth’s Pole Confirms Groundwater Depletion as a Significant Contributor to Global Sea Level Rise 1993–2010 https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2023GL103509

[2] Käsittämätön havainto: Ihmisten vesipumput ovat nyrjäyttäneet Maapallon akselin vinoon Venäjää kohti – Pohjoisnapa siirtynyt pois paikaltaan https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/kasittamaton-havainto-ihmisten-vesipumput-ovat-nyrjayttaneet-maapallon-akselin-vinoon-venajaa-kohti-pohjoisnapa-siirtynyt-pois-paikaltaan/29d69edf-f6b6-434e-95d9-49197cf4dcb1

[3] Robert Simmon https://www.nasa.gov/centers/goddard/about/people/RSimmon.html

Vastaa