Lumelääkettä mRNA-injektio erissä?

Lue ääneen tämä artikkeli

Tutkijat ovat paljastaneet hätkähdyttäviä todisteita siitä, että merkittävä osa Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotteen eristä, joita käytettiin Euroopan unionissa, saattoi itse asiassa koostua lumelääkkeistä – ja että saksalainen viranomainen tiesi tämän eikä altistanut niitä laadunvalvontatestaukselle.

Tutkijat, Gerald Dyker, orgaanisen kemian professori Ruhrin yliopistossa Bochumissa, ja Jörg Matysik, analyyttisen kemian professori Leipzigin yliopistossa, kuuluvat viiden saksankielisen tutkijan ryhmään, jotka ovat viime vuoden ja puolen ajan nostaneet julkisesti esiin kysymyksiä BioNTech-rokotteen laadusta ja turvallisuudesta.

He esiintyivät äskettäin saksalaisen toimittajan Milena Preradovicin Punkt.Preradovic-verkko-ohjelmassa keskustellakseen eri mRNA-injektio erien vaihtelusta. Keskustelun lähtökohta oli hiljattain julkaistu tanskalainen tutkimus, jossa havaittiin valtavaa vaihtelua Pfizer-BioNTech-rokotteen erien liittyvissä haittavaikutuksissa. Alla oleva kuva [1]tanskalaisesta tutkimuksesta havainnollistaa tätä vaihtelua.

Kuva osoittaa, että Tanskassa käytetyt erät, jotka on kuvattu kuvaajan pisteillä, voidaan käytännössä jakaa kolmeen ryhmään.

Vihreät erät

“Vihreät erät” muodostavat vihreän viivan ympärille ryhmittyneitä eriä, joissa on kohtalainen tai kohtalaisen suuri määrä niihin liittyviä haittavaikutuksia. Gerald Dyker ottaa keskustelussa Preradovicin kanssa esimerkin oikealla olevasta vihreästä pisteestä.

Hän selittää, että kyseessä on Tanskassa eniten käytetty erä, jota on annettu hieman yli 800 000 annosta. Nämä 800 000 annosta liittyvät noin 2000:teen epäiltyyn haittavaikutukseen, mikä antaa raportointisuhteen noin yksi epäilty haittavaikutus noin 400 annosta kohti. Kuten Dyker sanoo, “Se ei ole vähäinen määrä verrattuna siihen, mitä muutoin tiedämme influenssarokotteista”. Dykerin laskelmien mukaan vihreät erät vastaavat yli 60 prosenttia tanskalaisesta otoksesta.

Siniset erät

Sitten on “siniset erät”, jotka ryhmittyvät sinisen viivan ympärille ja jotka ovat ilmeisen yhdistetty poikkeuksellisen korkeaan määrään haittavaikutuksia. Dyker huomauttaa, että Tanskassa ei annettu enempää kuin 80 000 annosta missään sinisessä erässä, mikä viittaa siihen, että nämä erityisen huonot erät saattavat olla ehkä hiljaisesti vedetty markkinoilta terveysviranomaisten toimesta.

Näihin eriin liittyi kuitenkin jopa 8 000 epäiltyä haittavaikutusta. Kahdeksantuhatta 80 000 annoksesta tarkoittaisi, että yksi epäilty haittavaikutus ilmeni noin joka kymmenennessä annoksessa – ja Dyker huomauttaa, että joidenkin sinisten erien osalta epäiltyjen haittavaikutusten ilmoittamisaste oli jopa yksi epäilty haittavaikutus kuudessa annoksessa!

Dykerin laskelmien mukaan siniset erät edustavat alle 5 % Tanskassa tehdyn tutkimuksen kokonaismäärästä. Niitä kuitenkin liitetään lähes 50 %:iin tutkimusaineistossa kirjatuista 579 kuolemasta.

Keltaiset erät

Viimeisenä ovat “keltaiset erät”, jotka ryhmittyvät keltaisen viivan ympärille ja kuten yllä olevasta kuvasta näkyy, ne tuskin nousevat x-akselilta. Dykerin laskelmien mukaan keltaiset erät edustavat noin 30 % kokonaismäärästä. Dyker huomauttaa, että ne sisältävät eriä, joihin kuuluu noin 200 000 annettua annosta ja joissa ei ole kirjattu yhtään epäiltyä haittavaikutusta.

Dykerin mukaan “ilkeät” havainnoitsijat voisivat huomata, että “tämä näyttää juuri siltä, miltä lumelääkkeet näyttäisivät”.

Ja ilkeät havainnoitsijat saattavat olla oikeassa. Dyker ja Matysik vertasivat tanskalaistutkimuksen eränumeroita julkisesti saatavilla oleviin tietoihin erien hyväksymisestä ja tekivät hätkähdyttävän havainnon: melkein yhdessäkään harmittomassa erässä ei ollut todisteita laadunvalvontatestauksesta, toisin kuin erittäin huonoissa ja ei-niin-haitallisissa erissä.

Tämä ilmenee alla olevasta kuvasta, jotka Dyker esitti Punkt.Preradovic-haastattelussa. Otsikko kuuluu: “Mitkä erät Tanskan tutkimuksesta Paul Ehrlich -instituutti testasi ja hyväksyi vapautettavaksi?”

PEI-sarakkeessa “ja” tarkoittaa, että erä testattiin, kun taas “nein” tarkoittaa, että sitä ei testattu. Huomaa, että vain ensimmäinen erä keltaisessa taulukossa testattiin.

Keltaisen taulukon alla olevassa kuvatekstissä lukee: “Paul Ehrlich -instituutti ei yleisesti ottaen pitänyt tarpeellisena testata vaarattomia ‘keltaisia eriä’.”

Dykerin sanoilla ilmaistuna, “tämä tukisi alkuperäistä epäilyä siitä, että ne saattavat itse asiassa olla jonkinlaisia lumelääkkeitä”.

Lyhyesti sanottuna, saksalaistutkijoiden havainnot Pfizer-BioNTech-rokotteen erien vaihtelevuudesta, hyvä oli huonoa, huono oli erittäin huonoa ja erittäin hyvä oli suolaliuosta.

Saitko haittaoireita mRNA-injektioista?

Jos et saanut mitään oireita mRNA-injektion jälkeen olet oletettavasti saanut luokan “erittäin hyvä” mRNA-injektion eli suolaliuosta.

Voit kiittää siitä hyvää tuuriasi tai mitä ikinä kiitätkään.

Koko Punkt.Preradovic Gerald Dykerin ja Jörg Matysikin haastattelu on saatavilla saksaksi täällä.

Jaa artikkeli:

Pieni lahjoitus varmistaa sivuston tulevaisuuden. Jokainen lahjoitus on tärkeä ja sivuston jatkuvuus on riippuvainen niistä.

One-Time
Monthly

Kiitos

Varmista palvelinmaksut

Valitse summa

€10,00
€25,00
€50,00
€10,00
€25,00
€50,00

Tai kirjoita summa


Kiitos

Kiitos

Anna lahjaAnna lahja

Asiaan liittyvää:

Lähteet:

[1] Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13998

[2] Read the Label! It’s BioNTech’s Vaccine, Not Pfizer’s https://edv1694.substack.com/p/read-the-label-its-biontechs-vaccine

[3] Pfizer Vaccine Batches in the EU Were Placebos, Say Scientists https://dailysceptic.org/2023/06/28/pfizer-vaccine-batches-in-the-eu-were-placebos-say-scientists/

2 vastausta artikkeliin “Lumelääkettä mRNA-injektio erissä?

  1. Seuraava kysymys onkin, jaettiinko keltaisia sattumanvaraisesti vai tietyille kohteille. Olikohan yhdistäviä tekijöitä keltaista saaneiden varallisuudessa / puoluekannassa / mahdollisesti rokotusten suositteluun osallistumisessa

    1. Kuten muistat, aluksi mRNA-injektioita EI annettu sattumanvaraisesti, vaan niihin piti varata aika. Avoimet piikityspisteet tulivat vasta myöhäisessä vaiheessa.

Vastaa