Rokotuksen haittavaikutuksesta ilmoittaminen

Miksi ilmoittaminen on tärkeää?

Korona injektioilla on ehdollinen myyntilupa eli hätämyyntilupa. Hätämyyntiluvallista rokotetta testataan nyt ihmisiin elävässä elämässä, ja siten saadaan tietoa rokotteen tehosta, turvallisuudesta ja haittavaikutuksista.

Milloin ilmoitus tulisi tehdä?

Tee ilmoitus, jos epäilet tai toteat rokotuksen aiheuttaneen haittavaikutuksen. 

Haittavaikutus on vakava, jos se on

  • johtanut kuolemaan
  • uhannut henkeä
  • johtanut sairaalahoitoon tai sairaalahoidon pitkittymiseen
  • johtanut pysyvään tai merkittävään toimintaesteisyyteen tai -kyvyttömyyteen
  • aiheuttanut synnynnäisen epämuodostuman.

Tee Ilmoitus myös, jos

  • haittavaikutus on odottamaton eli se poikkeaa laadultaan tai voimakkuudeltaan rokotteen valmisteyhteenvedossa mainituista
  • haittavaikutus on uuden rokotteen aiheuttama tai sen aiheuttamaksi epäilty
  • haittavaikutuksen esiintymistiheys näyttää mielestäsi lisääntyvän
  • sinulle herää epäilys eräkohtaisesta ongelmasta

Miten teen ilmoituksen?

Haittavaikutusilmoituksen voi tehdä terveydenhuollon ammattilainen, rokotettu itse tai läheinen.

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on salassapitosäännösten estämättä oikeus ilmoittaa toteamastaan tai epäilemästään rokotteen tai rokotuksen haittavaikutuksesta.

Ohjeet ilmoituksen tekemiseen ovat Fimean sivulla.
Haittavaikutusilmoituksen tekeminen (Fimea)

Suora linkki sähköisen haittailmoituksen tekemiseen verkossa (Fimea. Vaatii tunnistautumisen)

Lainsäädäntö

Rokotteiden ja rokotusten haittavaikutusten ilmoittamisesta sekä lääkkeiden haittavaikutusrekisteristä säädetään seuraavissa laeissa ja asetuksissa: