Australian COVID-19-pandemia: Bradford Hillin analyysi iatrogeenisesta ylikuolleisuudesta

Lue ääneen tämä artikkeli

Tässä artikkelissa käsitellään Reserchgatessa julkaistua Bradford hill- menetelmällä tehtyä iatrogeenistä eli hoitoperäisestä mRNA-injektioiden aiheuttamasta ylikuolleisuudesta tehtyä analyysiä Australiassa. Luit aivan oikein! Analyysi osoittaa nyt ensimmäisen kerran, että ylikuolleisuus johtuu mRNA-injektioista!

mRNA-injektioista johtuva pandemia

mRNA-injektio otettiin käyttöön pandemian lieventämiseksi; pandemian, joka on osoittautunut olemattomaksi (2020). Vuosi ei eronnut millään tavalla normaalista kausiflunssakuolleisuudesta. [3]Hanna Nohynekin vuonna 2017 antamassa lausunnossa hän kertoo joka vuosi influenssaan menehtyvän vähintään 500–1000 ihmistä. Huomionarvoista on se, että vuonna 2020 maaliskuussa influenssa käytännössä hävisi Suomesta.[5]

Alle 65-vuotiaita kuoli COVID-19 virusinfektioon ainoastaan 42 henkilöä. Yhteensä kuoli 282 miestä ja 276 naista. Kuolleiden miesten keski-ikä oli 80 vuotta ja naisten 87 vuotta. Vuonna 2020 suomalaisten miesten elinajanodote oli 79 vuotta ja naisten 85 vuotta. COVID-19 kuolemat siis sattuivat ihmisille, jotka olivat vanhempia kuin keskimääräinen elinajanodote.[4]

Lähde: Stat

Vertailun vuoksi; 717 ihmistä teki itsemurhan samana vuonna. Muut pääasialliset kuolemansyyt säilyivät lähes ennallaan.

Iatrogeeninen ylikuolleisuus Australiassa

Iatrogeeninen on adjektiivi, jota käytetään kuvaamaan lääketieteellistä häiriötä, sairautta tai vammaa, joka on aiheutettu lääketieteellisen hoidon vuoksi. Nyt [1]Reserchgatessa on julkaistu kattava analyysi nimeltä [6]Australian COVID-19 pandemic: A Bradford Hill analysis of iatrogenic excess mortality“. Se on kattava analyysi, joka esittää selkeästi kuinka mRNA-injektiot loivat iatrogeenisen eli injektioilla aiheutetun pandemian.

Tässä artikkelissa on vain analyysin tiivistelmä ja johtopäätös. Laaja analyysi on ladattavissa alkuperäisenä ja konekäännettynä [7]pdf-tiedostona.

Tiivistelmä

Australian viralliset kuolleisuustiedot eivät osoita selvää näyttöä merkittävistä ylimääräisistä kuolemantapauksista vuonna 2020, mikä viittaa WHO:n vanhemman määritelmän perusteella siihen, että COVID-19-pandemiaa ei ollut. Kausivaihteluanalyysi viittaa siihen, että COVID-19-kuolemat vuonna 2020 olivat todennäköisesti influenssa- ja keuhkokuumekuolemien virheellistä luokittelua.

Australian ylikuolleisuus muuttui merkittäväksi vasta vuodesta 2021 lähtien, jolloin se oli niin korkea, että sitä voidaan kutsua pandemiaksi. Merkittävä ylimääräinen kuolleisuus korreloi vahvasti (+74 %) viisi kuukautta aiemmin tapahtuneiden COVID-19-joukkorokotusten kanssa. Korrelaation voimakkuus, johdonmukaisuus, spesifisyys, ajallisuus ja annos-vastesuhde ovat tärkeimmät Bradford Hillin kriteerit, jotka tiedot täyttävät ja jotka viittaavat Australian pandemian iatrogeeniseen synnyttämiseen, sillä ylimääräiset kuolemantapaukset johtuivat suurelta osin COVID-19-injektioista.

Tätä hypoteesia tukee myös se, että nuorimmassa 0–44-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa COVID-tartunnan ja -kuoleman riski on pienin, on COVID-injektioiden käyttöönoton myötä ollut suhteettoman paljon ylimääräistä kuolleisuutta – tulokselle ei todennäköisesti ole muita luonnollisia selityksiä. Näin ollen näyttää siltä, että Australiassa on todennäköisesti meneillään iatrogeeninen pandemia, ja COVID-injektioihin liittyvä kuolleisuusriski/hyötysuhde on erittäin korkea.

Johtopäätökset

Kuolleisuustietojen perusteella Australian COVID-19-pandemia alkoi vasta mRNA-massa-injektioiden käyttöönoton myötä vuonna 2021. On ironista, että joukkoinjektiot, jotka otettiin käyttöön olemattoman pandemian lieventämiseksi, loivat todellisen iatrogeenisen pandemian.

Tämä Bradford Hillin analyysin tukema tutkimus on osoittanut, että pandemian vähentämiseksi annettujen injektioiden määrän lisääntyminen aiheutti päinvastaisen vaikutuksen, sillä se lisäsi ylimääräisten kuolemantapausten määrää pandemian aikana.

Tietojen perusteella havaitut erittäin suuret ylimääräiset kuolemantapaukset merkitsevät sitä, että COVID-injektioiden aiheuttama kuolleisuusriski/hyötysuhde on erittäin korkea. Toisin sanoen toteutunut haitta tai riski on ollut paljon suurempi kuin COVID-injektioista saatava hyöty. Tässä tutkimuksessa on otettu käyttöön hyvin yksinkertainen, mutta vankka menetelmä, jota muiden maiden, erityisesti kuvion 12 maiden, joilla näyttää olevan riittävästi tietoja, olisi käytettävä toistamaan ja tutkimaan omien pandemioidensa todennäköistä iatrogeenista alkuperää. Tutkimuksen mahdolliset tulokset voivat vaikuttaa miljardien ihmisten elämään maailmassa.

Tämä on tapahtunut joka maassa

Sinun kannattaa ladata analyysi ja lukea se kokonaan. Tämä on toistunut joka maassa, myös Suomessa. Vuonna 2020 ei suuresta COVID-19 mediahuomiosta huolimatta ollut tilastollisesti havaittavissa minkäänlaista muutosta. Mediassa luotiin kuvaa valtavan tappavasta taudista, mutta se ei ollut totta. Se on nyt tilastojen julkaisun jälkeen päivänselvää.

Analyysissä kerrotaan covid-19 ja influenssan mahdollisesta sekaantumisesta. Suomessakaan ei ollut Influenssaa juurikaan covid-19 pandemian aikana. Se voi johtua siitä, että influenssaa ei testattu ainakaan tehopotilailta vuonna 2020 maaliskuun jälkeen. Influenssa vain hävisi.

Sitten pelastava, vapauttava suoja saapui ja vain harva jätti sen ottamatta. mRNA-injektioden jälkeinen raju tartuntojen nousu on selkeästi havaittavissa tiilastoissa. Viimeisin Our World in Data ylikuolleisuuslukema on julkaistu 18.12.2022, silloin ylikuolleisuus oli 25%. Enää tietoja ei julkaista. Olemme pimennossa.

Analyysista käy selkeästi ilmi, että kun australialaiset huomasivat mRNA-injektioiden vahingollisuuden ja kieltäytyivät ottamasta sitä, myös ylikuolleisuus laski.

Kun luet analyysin, tulet tajuamaan, että jotain todella kammottavaa ja tarkoituksellista on tapahtunut maailmanlaajuisesti.

Bradford Hillin tutkimusmenetelmä on monipuolinen ja perustuu erilaisiin tutkimusmenetelmiin, kuten kohortti- ja tapaus-verrokkitutkimuksiin, satunnaistettuihin kontrolloituihin kokeisiin ja meta-analyyseihin. Hänen lähestymistapansa painottaa erityisesti syy-seuraussuhteen arviointia ja todennäköisyyspohjaista päättelyä.

Bradford Hillin kehittämä “syy-seuraus-arviointiluettelo” (eng. “Hill’s Criteria”) on edelleen käytössä epidemiologian ja muiden tieteiden tutkimusmenetelmissä. Tämä arviointiluettelo sisältää erilaisia kriteerejä, joiden avulla voidaan arvioida, kuinka suuri todennäköisyys on sille, että havaittu yhteys on todellinen syy-seuraussuhde. Kriteerit sisältävät esimerkiksi voimakkaan altistumis-vaste -yhteyden havaitsemisen, saman yhteyden havaitsemisen useissa eri tutkimusasetelmissa ja yhteyden selittämisen biologisesti tai fysiologisesti.

Bradford Hillin lähestymistapa on edelleen tärkeä osa epidemiologian ja kansanterveyden tutkimusta.[8]

Jaa tämä artikkeli!

Jos haluat tukea Injektiopiikin toimintaa voit tehdä sen tästä.

One-Time
Monthly

Tue toimintaa – kertalahja

Tue toimintaa – kuukausilahjoitus

Valitse summa

€10,00
€25,00
€50,00
€10,00
€25,00
€50,00

Tai kirjoita summa


Kiitos

Kiitos

Anna lahjaAnna lahja

Lähteet:

[1] ResearchGate https://en.wikipedia.org/wiki/ResearchGate

[2] Kuolemansyyt 2020 https://www.stat.fi/til/ksyyt/2020/ksyyt_2020_2021-12-10_fi.pdf

[3] Influenssaan kuolee vuosittain Suomessa satoja, jälkitaudit hengenvaarallisia https://www.ess.fi/teemat/210992

[4] Elinajanodote https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01025

[5] CDC LABORATORIO HÄLYTYS! – RT-PCR- testit vaihdetaan sellaisiin, jotka erottavat influenssan ja koronan https://injektiopiikki.com/2021/07/26/cdc-laboratorio-halytys-rt-pcr-testit-vaihdetaan-sellaisiin-jotka-erottavat-influenssan-ja-koronan/

[6] Australian COVID-19 pandemic: A Bradford Hill analysis of iatrogenic excess mortality https://www.researchgate.net/publication/368426122_Australian_COVID-19_pandemic_A_Bradford_Hill_analysis_of_iatrogenic_excess_mortality

[7] Australian COVID-19-pandemia: Bradford Hillin analyysi iatrogeenisesta liikakuolleisuudesta https://injektiopiikki.com/wp-content/uploads/2023/02/AustralianIatrogenicCOVIDPandemic-fi.pdf

[8] Bradford Hill criteria https://en.wikipedia.org/wiki/Bradford_Hill_criteria

Vastaa