Nainen.

Lue ääneen tämä artikkeli

Juuri nyt maailma on täynnä vastakkainasettelua. Luonnottomin niistä taitaa olla se, että miehen ja naisen osat hämärretään. Intersektionaalinen feminismi oli viime hallituksen yksi päätavoitteista. Monille se on vain sana, mutta jos tutustutte siihen tarkemmin, se on hyvin raakaa apartheidiä, rotuerottelua. Siihen on lisätty vielä se, että siinä erotellaan myös mies ja nainen toisistaan eriarvoisiksi.

Intersektionaalinen feminismi

Viime hallituksen kanta ajatus oli intersektionaalisen feminismin esiinmarssi. Hallitusohjelman esipuheessa kirjoitetaan, että ”tasa-arvon edistäminen sukupuolten välillä edellyttää intersektionaalista näkökulmaa”.[1]

Ihmiset siis pisteytetään sukupuolen, sosioekonomisen taustan, asuinpaikan, alkuperän, perhetaustan, koulutuksen, iän, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin sekä sukupuolen ilmaisun mukaan. Jos saat “hyvät” pisteet näiden mukaan, saat paremmat lähtökohdat esimerkiksi vaativaan työpaikkaan. Jokainen ymmärtänee, että tämä on tasa-arvon vastakohta.

Aito ihmisten tasa-arvo

Se, että meidät on luotu mieheksi ja naiseksi ei ole sattumaa. Kun mies ja nainen löytävät toisensa, he voivat saada lapsen. Silloin he ovat luoneet uuden elämän, mikä on ihmeellisin asia mitä voi tapahtua. Kaksi ihmistä on tullut yhdeksi ja saaneet aikaan uuden itsenäisen elämän. Sillä hetkellä, kun lapsi syntyy, tulee naisesta äiti ja miehestä isä. Se on jotenkin hyvin upea polku.

Nykyään tasa-arvo on jotenkin väännetty niin kieroon, että ihmiset eivät oikein voi edes nähdä tasa-arvo manipulaation taakse. Toivottavasti hallituksen päätavoite eli intersektionaalisen feminismin selittäminen hiukan selkeytti asiaa.

Mies on tehty palvelemaan naista

Jos mennään historiassa taaksepäin miehet ovat suojelleet lapsia ja naisia villieläimiltä oman henkensä uhalla. Myöhemmin, kun heimosodat alkoivat, miehet taistelivat suojellakseen heimon naisia ja lapsia. Kun teollinen aika koitti, miehet raatoivat töissä hankkiakseen perheelle rahaa ruokaan ja vaatteisiin. Tätä tarkoittaa se, että mies on tehty palvelemaan naista. Se vain on niin.

Nainen, joka ymmärtää tämän, käyttäytyy tietenkin luonnostaan miestään kohtaan kunnioittavasti. Hän tietää, että tuo sama mies, joka nyt käy töissä ja tuo leipää perheen yhteiseen pöytään, taistelisi karhun kanssa henkensä uhalla pelastaakseen vaimonsa ja lapsensa. Tuo sama mies palvelee sinua riippumatta pienistä arjen aiheuttamista riidoista huolimatta. Voiko nainen suurempaa palvelijaa vaatia?

Fyysinen voima ei vaikuta tasa-arvoon

Vaikka mies ja nainen ovat erilaisia fyysisiltä ominaisuuksiltaan se ei tarkoita epätasa-arvoa, se on luonto. Mies ja nainen täydentävät toisensa ilman mitään kilpailua. Nykyaikana se on keinotekoisesti manipuloitu erilaisilla isolla rahalla tehdyillä kampanjoilla ihmisten mieliin. Valitettavasti palkkauksellinen tasa-arvo ei toteudu, mutta se on vain rahassa mitattavaa mahtailua, oikeaa tasa-arvoa ei mitata rahassa.

Kysy mieheltäsi, olisiko hän valmis taistelemaan karhua vastaan metsässä puolustaakseen sinua ja lapsianne? Niin, oletettavasti kukaan mies ei vastaa ei. Se on isän rakkaus, se suojelee teitä kaikissa tilanteissa viimeiseen asti.

Miehet siis palvelevat teitä täysin luonnollisesti ja pyyteettä, rakkaat naiset. Se tarkoittaa myös sitä, että miehet myös kunnioittavat teitä yli kaiken. Jos tuo ominaisuus puuttuu mieheltä, häneltä puuttuu jotain, tai hän on vain paha.

Mies- ja naisammatit

Kautta historia naiset ovat kokeneet epätasa-arvoa johtuen siitä, että esimerkiksi naispappeutta ei ole hyväksytty kuin ihan lähiaikoina. Se ei ole oletettavasti monellekaan mitenkään suuri kysymys, mutta vaikka ei kuuluisi edes kirkkoon, se on nostettu tasa-arvon lyömä aseeksi.

Kovin harva tietää, että Maria Magdalalainen eli Maria Magdalena oli Jeesuksen opetuslapsi ja heitä oli muitakin. Maria seurasi Jeesusta hautaan saakka ja oli ensimmäinen, joka näki kuolleista nousseen Jeesuksen. Se, että nämä asiat ovat Raamatussa vain hyvin pienin lausein, ei ole vahinko. Jeesuksen aikana juutalaiset eivät sallineet mitään uskonnon opettamista naisille. Naisten ei edes saanut itsenäisesti lukea pyhiä tekstejä, se siirtyi valitettavasti Paavalin kautta myös kristinuskoon.

Jeesuksen naisopetuslapset

Lainaan jäsen- artikkeleihin Jeesuksen opetuksia. Jotta voit ymmärtää tämän artikkelin, lue Paljastavat Symbolit OSA II e-kirja. Se kertoo historian, kuinka minut johdatettiin Jumalan uuden ilmoituksen ääreen, niin, että sinäkin voit uskoa sen olevan totta.

»Olen puhunut tästä teille vertauksin. Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia vaan kerron teille avoimesti kaiken Isästä.  Johannes 16

Alla Jeesuksen suhtautuminen naisiin ja opetuksia.


NAISTEN EVANKELISTARYHMÄ

Ällistyttävin kaikista uskaliaista toimista, joihin Jeesus maisen elämänuransa yhteydessä ryhtyi, oli hänen tammikuun 16. päivän iltana antamansa odottamaton ilmoitus: “Huomisaamuna asetamme kymmenen naista valtakunnan hoivatyöhön.” Sen kaksiviikkoisjakson alussa, jolloin apostolien ja evankelistojen oli määrä olla poissa Betsaidasta lomaansa viettämässä, Jeesus pyysi Daavidia kutsumaan vanhempansa takaisin kotiin ja lähettämään viestinviejät kutsumaan Betsaidaan kymmenen sellaista harrasta naista, jotka olivat palvelleet äskettäisen leirin ja telttasairaalan hallintotehtävissä. Nämä naiset olivat kaikki kuunnelleet nuorille evankelistoille annettua opetusta, muttei sen kummemmin heidän kuin heidän opettajiensakaan mieleen ollut juolahtanut, että Jeesus rohkenisi antaa naisille valtuudet opettaa valtakunnan evankeliumia ja hoivata sairaita. Nämä Jeesuksen valitsemat ja valtuuttamat kymmenen naista olivat Nasaretin synagogan entisen hashenin tytär Susanna, Herodes Antipaan taloudenhoitajan Kuusaan vaimo Johanna, Tiberiaassa ja Sepforiissa asuvan rikkaan juutalaisen tytär Elisabet, Andreaksen ja Pietarin vanhempi sisar Martta, Mestarin lihallisen veljen Juudan käly Raakel, syyrialaisen lääkärin Elmanin tytär Nasanta, apostoli Tuomaksen serkku Milka, Matteus Leevin vanhin tytär Ruut, roomalaisen sadanpäämiehen tytär Celta ja damaskoslainen leskivaimo Agaman. Jeesus liitti tähän ryhmään myöhemmin vielä kaksi muuta naista: Maria Magdalenan ja Joosef Arimatealaisen tyttären Rebekan.

Jeesus antoi näille naisille vapaat kädet rakentaa oman organisaationsa, ja hän määräsi Juudaksen järjestämään heille varat varusteiden ja kuormaeläinten hankkimiseen. Mainitut kymmenen naista valitsivat päällikökseen Susannan ja varainhoitajakseen Johannan. Tarvitsemansa varat he hankkivat tästä lähtien itse; koskaan he eivät enää kääntyneet Juudaksen puoleen tuen saamiseksi.

Oli mitä hämmästyttävintä olla todistamassa tuohon aikaan, jolloin naisia ei laskettu edes synagogan pääsaliin (hehän pääsivät vain naisten lehterille), miten heidät tunnustettiin uuden valtakunnan evankeliumin täysivaltaisiksi opettajiksi. Valtuutus, jonka Jeesus antoi näille kymmenelle naiselle heidät evankeliumin opetus- ja hoivatyöhön asettaessaan, oli vapauden julistus, joka antoi vapauden kaikille naisille ja kaikiksi ajoiksi. Miehen ei enää käynyt pitää naista itseään hengellisesti alempiarvoisena. Tämä oli ilmeinen järkytys jopa kahdelletoista apostolille. Siitäkin huolimatta, että he olivat monet kerrat kuulleet Mestarin sanovan, ettei “taivaan valtakunnassa ole rikasta eikä köyhää, ei vapaata eikä orjaa, ei miehenpuolia eikä naisenpuolia, vaan että kaikki ovat yhtä lailla Jumalan poikia ja tyttäriä”, he kirjaimellisesti järkyttyivät Jeesuksen ehdottaessa, että hän valtuuttaisi nämä kymmenen naista virallisesti uskonnon opettajiksi ja että hän jopa sallisi näiden matkustaa heidän mukanaan. Tämä menettely kuohutti koko maata, ja Jeesuksen vihamiehet löivät mynttiä tämän toimenpiteen kustannuksella, mutta hyvään sanomaan uskovat naiset seisoivat kaikkialla vankkumatta näiden valituiksi tulleiden sisartensa takana ja toivat julki empimättömän hyväksyntänsä tälle vihdoinkin saadulle tunnustukselle siitä, että naisella oli paikkansa uskonnollisessa työssä. Ja tätä naisten vapauttamista, joka antoi naisille heille kuuluvan aseman, apostolit sovelsivat käytäntöön välittömästi, sen jälkeen kun Jeesus oli poistunut tästä maailmasta, vaikka myöhempien sukupolvien keskuudessa taas palattiinkin ikivanhoihin tapoihin. Naispuolisista opettajista ja työntekijöistä käytettiin kristillisen kirkkokunnan alkuvuosina nimitystä diakonissa, ja he nauttivat yleistä arvonantoa. Mutta vaikka Paavali myönsi tämän kaiken teoriassa, hän ei koskaan sisäistänyt sitä omaan näkemykseensä, ja hän oli henkilökohtaisesti sitä mieltä, että asiaa oli käytännössä vaikea toteuttaa.

PYSÄHDYS MAGDALASSA

Apostoliseurueen lähtiessä matkaan Betsaidasta naiset kulkivat jonon loppupäässä. Kun pidettiin kokouksia, he istuivat aina ryhmänä edessä ja puhujasta katsoen oikealla. Yhä useammat naiset olivat alkaneet uskoa valtakunnan evankeliumiin, ja kun he olivat halunneet käydä henkilökohtaisia keskusteluja Jeesuksen tai jonkun apostolin kanssa, siitä oli aiheutunut aina paljon vaikeuksia ja loputtomasti hämmennystä. Nyt tähän kaikkeen tuli muutos. Kun joku naisuskovista halusi tavata Mestarin tai keskustella apostolien kanssa, hän meni Susannan luo, ja joku kahdestatoista naisevankelistasta mukanaan hän meni samaa tietä tapaamaan Mestaria tai asianomaista apostolia.

Juuri Magdalassa naiset todistivatkin ensi kerran hyödyllisyytensä ja osoittivat, että heidän valitsemisensa oli ollut viisas teko. Andreas oli antanut työtovereilleen melko tiukat säännöt henkilökohtaisesta työstä naisten, eritoten maineeltaan kyseenalaisten naisten, keskuudessa. Kun seurue saapui Magdalaan, ei ollut mitään estettä näiden kymmenen naisevankelistan mennä kaupungin huonomaineisille kulmakunnille saarnaamaan ilosanomaa suoraan noiden kulmakuntien asukeille. Ja sairaiden luona käydessään näillä naisilla oli hoivatyössään mahdollisuus päästä varsin lähelle kärsiviä sisariaan. Näiden kymmenen naisen (jotka sittemmin tunnettiin kahtenatoista naisena) tällä paikkakunnalla suorittaman hoivan tuloksena Maria Magdalena voitettiin valtakuntaan. Tätä naista vähän väliä koetelleiden onnettomien sattumusten johdosta samoin kuin sen seurauksena, miten kunniallinen yhteiskunta suhtautui naisiin, jotka tekivät tällaisia harkintavirheitä, hän oli ajautunut erääseen Magdalan pahamaineisista kulmakunnista. Juuri Martta ja Raakel saivat Marian käsittämään, että valtakunnan ovet olivat avoinna myös hänenkaltaisilleen. Maria uskoi hyvän sanoman, ja Pietari kastoi hänet seuraavana päivänä.

Maria Magdalalaisesta tuli tämän kahdentoista naisevankelistan ryhmän tehokkain evankeliumin opettaja. Nelisen viikkoa kääntymyksensä jälkeen hänet asetettiin tähän työhön Jotapatassa yhdessä Rebekan kanssa. Maria ja Rebekka jatkoivat tämän ryhmän muiden jäsenten mukana toimintaansa koko sen ajan, jonka Jeesus vielä eli maan päällä, ja he uurastivat uskollisesti ja tuloksellisesti tuoden valoa ja rohkaisua sorrettujen sisartensa keskuuteen. Ja kun esitettiin viimeistä ja traagista kohtausta Jeesuksen elämän draamassa, yhtä lukuun ottamatta kaikkien apostolien pakenemisesta huolimatta nämä naiset olivat kaikki läsnä, eikä heistä yksikään kieltänyt eikä pettänyt häntä.


Jeesuksen evankeliumissa ei ole väliä oletko mies vai nainen. Se ei kuitenkaan päässyt sellaisenaan Raamattuun, koska Paavali ei voinut sitä sellaisenaan sisäistää. Naisten asemasta Jeesuksen elämässä kertoi myös se, että kuoleman jälkeisissä ilmestymisissä oli naiset mukana.


JOOSEFIN KODISSA

Jeesuksen viides morontiailmestyminen, jonka kuolevaisen olennon silmät tunnistivat, tapahtui noin kello viisitoista minuuttia yli neljän tänä samana sunnuntai-iltapäivänä Joosef Arimatealaisen kotiin kokoontuneiden puolen kolmattakymmentä naisuskovan edessä. Maria Magdalena oli palannut Joosefin taloon vain muutamaa minuuttia ennen tätä ilmestymistä. Jeesuksen veli Jaakob oli pyytänyt, ettei apostoleille kerrottaisi mitään Betaniassa tapahtuneesta Mestarin ilmestymisestä. Hän ei ollut pyytänyt Mariaa olemaan kertomatta tapahtumasta uskonsisarilleen. Niinpä Maria, sitten kun oli vannottanut kaikkia naisia pitämään asian salaisuutena, ryhtyi kertomaan, mitä vasta äsken oli tapahtunut, kun hän oli ollut Betaniassa Jeesuksen perheenjäsenten seurassa. Ja hän oli juuri päässyt järisyttävän kertomuksensa puoliväliin, kun heidän ylleen laskeutui äkillinen ja juhlallinen hiljaisuus, ja he näkivät haudasta nousseen Jeesuksen täysin näkyväisen hahmon keskellään. Hän tervehti heitä sanoen: “Rauha teille. Valtakunnan veljesyhteisössä ei ole juutalaista eikä pakanaa, ei rikasta eikä köyhää, ei vapaata eikä orjaa, ei miestä eikä naista. Myös teidät kutsutaan levittämään hyvää sanomaa ihmiskunnan vapaudesta sen evankeliumin kautta, että ihmiset ovat taivaan valtakunnassa Jumalan poikia. Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa tätä evankeliumia ja vahvistakaa uskovien uskoa siihen. Ja kun te näin teette, älkää unohtako hoivata sairaita ja vahvistaa niitä, joiden rohkeus pettää ja joita pelko kalvaa. Ja olen aina kanssanne, hamaan maailman ääriin asti.” Ja nämä sanat lausuttuaan hän katosi heidän näkyvistään, ja naiset vaipuivat kasvoilleen ja palvoivat hiljaisuudessa.

Maria Magdalena oli ollut Jeesuksen tähän mennessä tapahtuneista viidestä ilmestymisestä neljän todistajana.


Kehä

Olen jossain kirjoituksessa puhunut rakkauden kehästä, joka on oma ajatukseni. Se on kolmiyhteys, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Isä on Hänessä, Hän Isässä ja Isä meissä. Siis jokaisessa moraalisessa persoonassa, joka ei ole sitä tarkoituksellisella paatumuksella karkottanut sitä.

Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. Uskokaa, kun sanon, että minä olen Isässä ja Isä on minussa. Ellette muuten usko, uskokaa minun tekojeni tähden.

»Totisesti, totisesti: joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Johannes 14

Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi ajatus on helpompi ymmärtää, kun tajuaa, että olemme kaikki Jumalan lapsia. Olemme sisaruksia valtavan suuressa Rakkauden kehässä. Isä on meissä ja me olemme Isässä.

“Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.” 1 kirje korinttolaisille

Nyt on aika lopettaa sen asian miettiminen, että onko nainen jollain määrin huonompi kuin mies. Ei ole, mutta ei vain miehet tai naiset, vaan kaikki ihmiset ovat täsmälleen tasa-arvoisia. Mutta muistakaa, sitä ei mitata missään määrin rahassa.

Jaa artikkeli. Se voi olla sinun ensimmäinen suuri teko:

Asiaan liittyvää:

Lähteet:

[1] Intersektionaalinen feminismi on hallituksen uuden tasa-arvo-ohjelman kantava ajatus https://web.archive.org/web/20200627104621/https://www.hs.fi/nyt/art-2000006554708.html

2 vastausta artikkeliin “Nainen.

  1. Maria Magdalena ei ollut mikään prostituoitu ennen kuin kirkkoisät sellaisen hänestä tekivät. Maria oli liian vaikutusvaltainen heidän silmissään ja uhka Pietarille, jonka piti olla ykkönen.

Vastaa