BOOM! Hallitus tiesi, että SOTE- alalla on 32 000 rokottamatonta työntekijää – nyt terveydenhuollossa on kaaos

Lue ääneen tämä artikkeli

Tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:n 1 momentin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei ole osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan.

Tartuntalain pykälä 48 a – SOTE työntekijöiden pakkorokotukset

Työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotussuojaa koskeva lakisäännös tuli voimaan 1. maaliskuuta 2022. Lakisäännös käytännössä pakottaa SOTE-henkilöstön ottamaan mRNA-injektiot. Jos “rokotussuoja” ei ole voimassa, työpaikalle ei voi mennä ja palkanmaksu lopetetaan. Mitään työttömyyskorvauksia ei makseta. Käytännössä SOTE-ammattilainen, joka ei ota mRNA-injektioita, työnnetään yhteiskunnan ulkopuolelle täysin tyhjän päälle.

Joulukuu 2021 – lakia valmistellaan

Lain valmistelun allekirjoittajat ovat Sanna Marin ja Krista Kiuru. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) piti asian tiimoilta joulukuussa 2021 tiedotustilaisuuden. Toimittajat olivat kiinnostuneita sen vaikutuksista terveydenhuollon kantokykyyn, jos SOTE-henkilöstö ei suostu pakkopiikille. Katsotaan mitä vastuuhenkilöt vastasivat toimittajien kysymyksiin.

STM tiedotustilaisuus 8.12.2022

STM tiedotustilaisuus kokonaisuudessaan 8.12.2021

Toimittaja kysyi sen joukon mahdollista määrää, mihin lakisäädös tulee vaikuttamaan. Kiuru siirsi vastauksen antamisen lakimies Mirka-Tuulia Kuoksalle. Hän sanoi, että määrä ei ole tiedossa, mutta rokotuskattavuus on terveydenhuollossa hyvä, joten oletettavasti vaikutus on hyvin pieni.

Kiuru vastasi Olli Vainion esittämään kysymykseen, jossa hän kysyi mahdollisesta lakimuutoksen aiheuttamasta hoitajapulan syventymisestä. Kiuru vetosi oikeuskansleri Tuomas Pöystin ilmoitukseen, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalta voidaan edellyttää mRMA-injektiosarjaa.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin muistetaan osallistuneen liikkumisrajoituksia koskevien lakipykälien kirjoittamiseen ja neuvoneen pääministeri Sanna Marinia siinä, miten asiassa kannattaisi esiintyä julkisuudessa. Ulospäin yhteistoiminta näytti rakenteelliselta korruptiolta ja Iltalehti teki asiasta jutun otsikolla “[4]Oikeuskanslerin toiminta näyttää rakenteelliselta korruptiolta, joka pitää kitkeä pois

Suomen perustuslaki

[2]Suomen perustuslaki sanoo yhdenvertaisuudesta näin.

6 §
Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Suomen Perustuslaki 6

Pykälä 48 a rikkoo kuudetta pykälää monessa suhteessa. Pakotetut kokeelliset mRNA-injektiot ovat ehto palkan saamiseen. Lisäksi pakkopiikityksellä loukataan kehollista itsemääräämisoikeutta.

Jos kokeellista mRNA-injektiota ei suostu ottamaan, [5]palkanmaksu sekä työttömyysturva lopetetaan ja ihminen jää tyhjän päälle. Suomen perustuslain 19. pykälä kertoo seuraavaa.

19 §
Oikeus sosiaaliturvaan

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Perustuslaki 19 §

Huomaat varmasti, että SOTE-työntekijöille ei ole annettu juurikaan vaihtoehtoja. Suomen perustulain 6. ja 19. pykälä tulee olemaan kovan paineen alla, kun oikeusjuttuja nostetaan. Vaihtoehdoksi annettiin pakkopiikitys tai alanvaihto.

Asian varsinainen pihvi

STM tiedotustilaisuudessa kysyttiin lakimuutoksen vaikutuksista hoitajapulaan sekä sen SOTE-joukon kokoa, mihin se tulee vaikuttamaan. Kukaan ei antanut vastausta, mutta joukkoa johon laki tulee vaikuttamaan pidettiin pienenä.

Uudistettavasta laista oli kuitenkin tehty jo esitys. Se allekirjoittajat olivat Sanna Marin ja Krista Kiuru. Suora lainaus esityksesta:

Voidaan siis olettaa, että ainakin osa sosiaali- ja terveysalalla toimivista tulee vielä ottamaan rokotteen. Jos puolet rokottamattomista ottaisi rokotteen,
vailla rokotteen antamaa suojaa jäisi vielä arviolta noin 16 000 sote-alan työntekijää.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

BOOM! Hallitus tiesi, että alalla on 32 000 rokottamatonta työntekijää! Mirka-Tuulia Kuoksa esitti tietämätöntä tiedotustilaisuudessa ja oli 100% varmasti tietoinen, että joukon oletettu koko on 32 000 työntekijää. Hän oli sentään lakiuudistusta valmistellut lakimies.

Ajatus ilmeisesti oli, että jos SOTE-työntekijän perusoikeuksia loukataan häikäilemättömästi monesta eri suunnasta (tasavertaisuus sekä oikeus sosiaaliturvaan), hän lopulta myöntyy ottamaan piikit.

Ajattele kohdallesi tämä tilanne

Sinulla on pitkä työkokemus alalta. Näet selvästi, että 2. kierroksen jälkeen alkaa tulla paljon ongelmia potilasmateriaaliin. Näet käytännössä töissäsi vakavia rokotushaittoja ja sinun tulisi ottaa mRNA-injektio, jonka tiedät olevan ihmiselle vahingollinen.

Hallitus on laittanut sinut hyvin vaikeaan tilanteeseen. Ottaako mRNA-injektio puolen vuoden välein ja toivoa parasta vai vaihtaa kokonaan alaa?

Sairastettu tauti antaa kuuden kuukauden työluvan

Jos rokottamaton työntekijä on sairastanut COVID-19 taudin, hän voi olla siitä tasan kuusi kuukautta töissä. Päivälleen kuuden kuukauden kuluttua hän ei voi enää toimia tehtävässään. Ongelma on se, että rokottamaton COVID-19 taudin sairastaneella on hyvin hankala saada tautia uudelleen. Nyt on se aika kun keväällä sairastaneilla työntekijöillä tulee kuusi kuukautta täyteen.

Tartunta antaisi kuusi kuukautta lisää aikaa työntekemiseen, mutta ilman rokotteita sairastetun taudin antama immuniteetti on liian hyvä.

Kaaos on täällä – ja se on vasta alkua!

Kirjoitin 21.12.2021 artikkelin otsikolla [6]Kaaos on täällä – ja se on vasta alkua!“. Siinä kerroin pakkopiikityksen vaikutuksista. Kirjoitin lopussa: KAAOS ON TÄÄLLÄ. TODELLINEN KATASTROFI ON IHAN NURKAN TAKANA! 

Nyt olemme nurkan takana. Kaikki [7] päivystykset ovat tukossa koko Suomessa ja [8]useat sairaalat ovat joutuneet ottamaan käyttöön kylmäkontteja vainajien säilytyksessä. Nyt sanon kuitenkin uudelleen saman: Todellinen hävitys on kuukausien päässä, se tulee ja sitä ei voi enää estää. Se on täysin päättäjien vika.

Suomi on terveyskriisissä

Iltalehden tekemän [9]artikkelin mukaan Suomessa on noin 10 000 – 15 000 hoitajan vaje, joka vaikeutuu jatkuvasti. Kaaviosta näkee selvästi, että vuonna 2022 käyrät pomppaavat kattoon. Hoitajat ja ennen kaikkea lääkärit ovat jättäneet työpaikkansa. Lääkärit ovat oletettavasti lähteneet ulkomaille, heille on hyväpalkkaista työtä tarjolla missäpäin maailmaa tahansa.

Hoitajien rokotevelvoitteesta ei olla luopumassa

Ministeri Linden vastasi heinäkuun puolessa välissä, että [10]hoitajien rokotevelvoitteesta ei olla luopumassa. Media puhuu vain hoitajien rokotevelvoitteesta, mutta sama koskee myös lääkäreitä ja kuten kaavio osoitti, he ovat poistuneet työvoimasta vielä hanakammin.

“Meillä on ollut kaikkein hauraimman ja iäkkäimmän väestön keskuudessa kevään aikana koronaan liittyviä kuolemantapauksia aika paljon. Ja olisi kyllä aika rohkea linjaus sitten ajatella, että rokottamattomat hoitajat voisivat hoitaa vanhuksia eri laitoksissa, Lindén sanoo.”

THL:n absoluuttiset luvut touko-kesäkuulta (uusimmat)

Katso uusimmat luvut THL:n Sampo- palvelun mukaan. Huomioi, että täysin rokotesuojattuja ja buustattuja ihmisiä on 64% koko Suomen kansasta. Silti heidän osuutensa sairaanhoidosta ja kuolemista on järkyttävän suuri. Linden pakottaisi edelleen SOTE-henkilöstön pakkopiikille sen haitoista ja mRNA-injektion negatiivisesta tehosta huolimatta.

Sampo THL

Sairaalahoitoa vaatineiden tartuntojen lukumäärä

Sampo THL

Kuolemat koronatartunnan yhteydessä, lukumäärä

Sampo THL

Porukkaa lähtee paljon syksyn aikana

Keskustelin entisen kollegan kanssa. Hän oli hyvin tietoinen työpaikoilla vallitsevasta tilanteesta. Hänen mukaansa hänen yksiköstään (korkea osaamisen vaatimustaso) on lähdössä viisi kokenutta hoitajaa syksyn aikana. Jokaisella on jo suunnitelmat valmiina.

Kysyin, onko esimies tietoinen asiasta: Ei ole, se tulee hänelle yllätyksenä.

Luulen, että samaa tapahtuu ympäri Suomen. Sairastetun koronan antama työaika loppuu ja uutta tartuntaa on hyvin vaikea saada. Oletettavasti vain hyvin harva, jos kukaan, suostuu ottamaan mRNA-injektion. Yhä harvempi työikäinen (hoitaja) myöskään suostuu pakotettuna ottamaan lisää injektioita, sillä todennäköisesti 4. piikit tulevat syksyllä laajentumaan yhä nuorempiin ikäryhmiin, sotelaiset etunenässä. Niiden teho ja turvallisuus on nyt nähty joka suhteessa.

Uusi koronatartunta voi olla edellistä vaikeampi

Luonnollisesta immuniteetista on tehty paljon [11] tutkimuksia. Sen on todettu olevan hyvä, pitkäkestoinen ja parempi kuin kahden injektion antama suoja.

Nyt kaikki käännetään väärinpäin. Nyt on tehty uusi tutkimus, jonka mukaan koronavirus voi häiritä puolustusjärjestelmäämme niin, että altistumme entistä herkemmin muille terveysongelmille.

mRNA-injektioit laskevat immuunipuolustusta

Se tiedetään, että jatkuvat mRNA-injektiot laskevat immuunipuolustusta, siitä on varoittanut myös [12]EMA eli Euroopan lääkevirasto.

mRNA-injektio saa aikaan samankaltaisen reaktion kuin virus. Se saa aikaan sen, että omat elimistön solut alkavat tuottaa myrkyllistä piikkiproteiinia. Jokainen injektio saa siis aikaan piikkiproteiinin erityksen. Lisäksi elimistö on muodostanut vasta aineita aikaisemmin annettuja mRNA-rokotetta kohtaan, joten samalla syntyy autoimmuunireaktio, kun elimistö hyökkää omien solujen kimppuun, jotka ovat saastuneet mRNA-injektion seurauksena.

Miten on mahdollista, että SARS-CoV-2 virus on haitallinen ja laskee immuunipuolustusta, mutta mRNA-injektio ei ole? Kummankin jälkeen elimistö erittää samaa myrkkyä.

COVID-19 monesti peräjälkeen rokotetuilla

Kuten huomasit, tartunnat, sairaalahoito ja kuolemat painottuvat monesti rokotettuihin ihmisiin (ryhmän kattavuus 64%). Heillä on uutisoitu olevan monta sairastamista peräjälkeen. Se tarkoittaa, että immuniteettia ei synny taudinaiheuttajaa vastaan.

Samalla SOTE-työntekijät jättävät työpaikkansa koska edellisesta tartunnasta on yli kuusi kuukautta ja uutta tartuntaa ei ole onnistunut saamaan.

Blokattu V(D)J-rekombinaatio

Tutkimuksen mukaan mRNA-injektioiden aikaansaama [13]piikkiproteiinin eritys ehkäisee tehokasta V(D)J-rekombinaatiota. Sitä tarvitaan laaja-alaisen immuniteetin muodostumiseen.

Voiko olla niin, että juuri siitä syystä piikitetyt ovat nyt jatkuvasti sairaana? Heille ei kehity laaja-alaista immuniteettia, koska mRNA-injektion aikaansaama piikkiproteiinin eritys estää sen muodostumisen.

Jos sinulla on luonnollinen taudista saatu immuniteetti koronaa vastaan, et kelpaa Aki Lindenin johtamaan terveydenhuoltoon töihin. Sinun on otettava kehoosi ainetta, jonka tiedät vaaralliseksi ja joka oletettavasti myös pilaa syntyneen luonnollisen immuniteetin.

Miksi näin on tehty?

Ilmiselvästi hallituksella oli tieto, että suuri määrä SOTE-työntekijöistä ei tule ottamaan mRNA-injektioita. Papereissa oli arvioitu, että niinkin suuri lukema kuin 16 000 ihmistä ei tule ottamaan injektiota.

Terveydenhuolto oli jo siinä vaiheessa veitsen terällä, mutta siitä ei välitetty. Vielä oudommaksi asian tekee se, että kun Ukrainan sota alkoi 24.2.2022. koronasta uutisointi lopetettiin kokonaan. Silloin oli 3. piikkikierros menossa ja sairaalahoito jyrkästi ylöspäin. Korona julistettiin lähes päättyneeksi.

Sairaalahoidossa oli potilaita enemmän kuin koskaan, kuolleiden määrä oli suurempi kuin koskaan ja kaikki käyrät olivat menossa jyrkästi ylöspäin.

Kuvaan on esitetty nuolilla eri rokotuskierrosten alkamisajankohdat. Tartuntojen, sairaalahoidon sekä kuolemien määrä nousee jokaisen piikkikierroksen jälkeen.

PosiTV julkaisi tänään uutisen, joka kuvaa eri maiden tilanteita. Tieto on virallista dataa Our World in Data- palvelusta.

PosiTV- jakso 42KATSO KOKO UUTISLÄHETYS

Käyrät kertovat karua kieltään. Tehostekierrosten alkaessa myös tartuntojen määrä kasvaa. Miten tämä on mahdollista?

BOOM! BOOM!

Uudessa 2022 tehdyssä hyvin laajassa [15]Symptoms and risk factors for long COVID in non-hospitalized adults“- tutkimuksessa sanotaan seuraavaa.

Tutkimuksessa vahvistetuista tartunnoista henkilöillä, jotka olivat saaneet mRNA-injektion, 81% prosenttia oli saanut COVID-19 tartunnan alle kaksi viikkoa rokotuksesta.

Esimerkki: Jos valitaan sattumanvaraisesti 1000 tartunnan saanutta rokotettua henkilöä, niin tutkimusdatan perusteella heistä 810 kpl on saanut koronatartunnan alle kaksi viikkoa rokotuksesta.

Sitten vielä viimeinen BOOM! Tilastollisesti ihminen on rokottamaton 30 vuorokautta ensimmäisestä rokotuksesta ja tehosteesta 14 vuorokautta. Ymmärrättekö nyt käyrät? Tilastollisesti rokotetut, jotka saavat taudin alle 14 vuorokautta rokotuksesta ovat rokottamattomia. HE OVAT OIKEASTI ROKOTETTUJA, MUTTA HEIDÄT MERKATAAN ROKOTTAMATTOMIKSI JA HEITÄ ON PALJON!

Uusi mantra

Mediassa toistettiin mantraa: “Ihmiset eivät ole sairaalassa koronan vuoksi, heillä on vain tartunta“. Mikään ei kuitenkaan ollut muuttunut entiseen. Vuonna 2020 itsemurhan tehnyt, jolla oli positiivinen koronatesti kuukauden sisällä kuolemasta, tilastoitiin koronaan kuolleeksi.

Nyt kysymys kuuluu: Mihin ihmiset kuolevat, jos eivät koronaan? Ylikuolleisuus on järkyttävällä tasolla.

Uudistettu [14]valmiuslaki on saanut lainvoiman 1. päivänä elokuuta 2022. Se kannattaa lukea. Valmiuslain voimaan tultua lähes kaikkia toimintoja voidaan ratkaisevalla tavalla rajoittaa. Se kannattaa lukea! Valmiuslain voi laukaista esimerkiksi uhka välttämättömien sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen palvelujen saatavuuteen.

Rajoitustoimia harkitaan

Kun uudistettu valmiuslaki oli ollut lainvoimainen vain viikon Sanna Marin ehdotti jo rajoitustoimia. Tuntuu siltä, että kaikki toimet on tehty jo pitkän aikaa siten, että valmiuslaki saadaan voimaan mahdollisimman pian.

Suomi on nykyisin iso väärinpäin kääntynyt hölmölä. Suomi pitää nyt kääntää oikeinpäin. Tarvitsen sinua siihen, olet sitten rokotettu tai rokottamaton.

Lähteet:

[1] Tartuntatautilaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227

[2] Suomen perustuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

[3] Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta https://stm.fi/documents/1271139/67061353/Hallituksen_esitys48apyk%C3%A4l%C3%A4.pdf/7fe26b4b-4e5a-08b8-2207-42790fa27818/Hallituksen_esitys48apyk%C3%A4l%C3%A4.pdf?t=1638967953293

[4] Oikeuskanslerin toiminta näyttää rakenteelliselta korruptiolta, joka pitää kitkeä pois https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/a273d94f-9e94-40f0-9425-c18b6470d397

[5] Usein kysytyt kysymykset koronarokotuksen edellyttämisestä työntekijöiltä https://www.superliitto.fi/tyoelamassa/suojaa-ja-suojaudu-koronavirukselta/usein-kysyttya-koronarokotuksen-edellyttamisesta-tyontekijoilta/

[6] Kaaos on täällä – ja se on vasta alkua! https://injektiopiikki.com/2021/12/21/kaaos-on-taalla-ja-se-on-vasta-alkua/

[7] Päivystykset ovat tukossa koko Suomessa, selvisi Ylen kyselyssä https://yle.fi/uutiset/3-12566516

[8] Vainajien säilytystilat ovat paikoin ruuhkautuneet – useat sairaalat ovat joutuneet ottamaan käyttöön kylmäkontteja https://yle.fi/uutiset/3-12556891

[9] Nämä kuvat osoittavat, miksi Suomi on terveyskriisissä https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/0addd8a0-fb22-404d-908d-a50602ebae29

[10] Ministeri Lindén vastaa Sari Essayahin vaatimukseen: Hoitajien rokotevelvoitteesta ei olla luopumassa https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ministeri-linden-vastaa-sari-essayahin-vaatimukseen-hoitajien-rokotevelvoitteesta-ei-olla-luopumassa/8468842#gs.96xsup

[11] SARS-CoV-2 Naturally Acquired Immunity vs. Vaccine-induced Immunity, Reinfections versus Breakthrough Infections: a Retrospective Cohort Study https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35380632/

[12] Euroopan Lääkevirasto: Toistuvat tehosterokotteet voivat heikentää immuunivastetta https://www.mediuutiset.fi/uutiset/euroopan-laakevirasto-toistuvat-tehosterokotteet-voivat-heikentaa-immuunivastetta/9abe13f0-414c-4d09-843c-93ab0c57a41b

[13] Piikkiproteiinista mahdollisia haittoja DNA-korjaukseen ja adaptiiviseen immunitettiin https://injektiopiikki.com/2021/11/08/ruotsalaistutkimus-piikkiproteiinista-mahdollisia-haittoja-dna-korjaukseen-ja-adaptiiviseen-immunitettiin/

[14] Valmiuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552

[15] Symptoms and risk factors for long COVID in non-hospitalized adults https://www.nature.com/articles/s41591-022-01909-w

Kansikuva Sanna marin instagram https://www.instagram.com/p/CIm9669hBbu/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

16 vastausta artikkeliin “BOOM! Hallitus tiesi, että SOTE- alalla on 32 000 rokottamatonta työntekijää – nyt terveydenhuollossa on kaaos

 1. Tampereen kotihoidon lähihoitajissa on rokottamattomia jotka hoitavat riskiryhmiin kuuluvia vanhuksia, vammaisia ja sairaita potilaita näiden kotonaan. Tampereen kaupunki oli pakotettu tällaiseen ratkaisuun sillä muuten kotihoito olisi ajautunut täyteen kaaokseen. Nyt kuitenkin samanaikaisesti Tampereen kaupunki rikkoo törkeästi perustuslakia vaatimalla muilta hoitajilta rokotusta. Esim terveydenhoitajilta jotka hoitavat pääasiassa nuoria terveitä ja ei riskiryhmään kuuluvia asiakkaita, vaaditaan mrna piikkiä, jotta saavat tehdä työtänsä.

  Aivan päätöntä härskiä sikamaista laitonta touhua. Eihän tåssä ole mitään järkeä. Todella sairas yhteiskunta.Kaikki hoitajat lakkoon nyt heti ja älkää tulko töihin ennen kuin perustuslakia taas noudatetaan.

  1. Nyt kuulin että myös pshp/tays käyttää rokottamattomia hoitajia.. myös keikkahoitajissa rokottamattomia. Mutta toiset eläimet ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Siat siis..

   Todella kaksinaamaista peliä. Suomen terveydenhoitojärjestelmä on yksi suuri vitsi. Maine ei parane ennen kuin koko johto vaihtuu lääketieteen ammattilaisiin. Politiikka ei kuulu lääketieteeseen.

   No naailmalla puretaan jo rokotepakkoa hoitajilta (ym. sote työntekijöiltä) .. ehkä joskus täällä periferiassakin herätään kunnioittamaan lakia.

   https://www.albertahealthservices.ca/news/Page16702.aspx

 2. En ole sote-alalla mutta isossa yrityksessä toimistotyössä.

  Aloitin nyt kesälomien jälkeen oman herätyskampanjan että olen joka päivä terveenä paikalla vaikka etätöitä saisi tehdä. En ole korona-aikana ollut päivääkään saikulla, ja hyvä immuunipuolustus on nyt lisäksi boostattu sinkillä+kversatiinilla. Koronan pidin tod.näk. viime talvena kun sitä pyöri lasten koulussa.

  Saavat ihmetellä että mikä tuossa on “vikana” 😎

  T. Pureblood-Jarmo

 3. Meillä duunissa (raksa) tuntuu myös olevan rokotetut niitä jotka on jatkuvasti sairaana. Itse aavistin välittömästi kun puhe koronasta aikanaan alkoi että nyt vedetään tavan lampaita höplästä ja kovaa! Great resettiin tämä todennäköisesti liittyy. Tarttis ihan oikeesti alkaa nousta kapinaan globalisteja vastaan, ennen kuin on liian myöhäistä.

 4. Ratkaisu katastrofiin on halpa ja helppo, kunhan on tahtoa – I V E R M E K T I I N I.

  Kun Uttar Pradeshin osavaltio, jossa on asukkaita 231 milj. oli “hiljaisesti” hävittämässä koronaa (COVID), Intia otti ivermektiinin käyttöön kansallisesti torjuakseen tuhoisaa Delta-aaltoa. Tuon päätöksen vaikutus on maailman toiseksi suurin rikollinen salaisuus.

  Uttar Pradeshin “Test, Track and Treat” (TTT) korona-ohjelma saavutti käytännössä 0-tartuntatason koko osavaltiossa syyskuuhun 2021 mennessä. Seuraavassa kirjoitan tiivistelmän P Koryn kirjoituksesta hyvin, hyvin lyhyesti, mitä Intiassa tapahtui liittovaltion tasolla aikana, jolloin Uttar Pradesh hävitti koronan osavaltiosta.

  Intian lääketieteellisen tutkimuksen neuvosto (ICMR), johtavien lääketieteellisten keskusten ja valtion sairaaloiden neuvonantaja, antoi jo maaliskuuhun 2020 mennessä suosituksen HCQ:n käytöstä terveydenhuollon työntekijöiden (HCW) ehkäisyyn kaikkialla maassa. Lisäksi arvostettu All India Institute of Medical Science (AIIMS) jopa ehdotti sen käyttöä hoidossa, mutta ilmoitti myös, että ivermektiiniä voitaisiin käyttää vaihtoehtona! (September 2020. AIIMSeICUsFAQs01SEP.pdf)

  He päätyivät liittovaltiotasolla ehdotukseen ivermektiinin käytöstä huolimatta siitä, että heillä oli tiedossa laajalle levinneet ivermektiiniä vastaan ​​suunnatut disinformaatiokertomukset, jotka kiertävät maailmaa.

  Jätän väliin sen mitä USAssa tapahtui Faucin toimesta, jotka liittyvät FDA, CDC ja NIH.

  Hydroksiklorokiini (HCQ) ja ivermektiini ( IVM) muodostivat yhdessä jättimäisen maailmanlaajuisen uhkan Big Pharman koko COVID -rokote- ja terapeuttisia markkinoita kohtaan.

  WHO alkoi julkaista petollisia sairaalakoetuloksia HCQ:sta.

  Delta- variantti iskee Intiaan
  Delta-aalto alkaa aiheuttaa tuhoa Intiassa helmikuun 2021 alussa.

  Televisiolähetyket ja sanomalehtien otsikot ympäri maailmaa kertoivat kriisistä. Mutta mitä Intian liittovaltion virastot tekivät vastauksena tähän historialliseen kriisiin? He tekivät jälleen oikein! Terveysministeriö, arvostettu All India Institute of Medical Science (AIIMS) ja Indian Council for Medical Research (ICMR) päivittivät 22. huhtikuuta kansallisen COVID-19-hoitoprotokollan. Uusi protokolla suositteli ivermektiiniä ja budesonidia kaikille potilaille, joilla on lievä korona.

  Ivermektiinin vihollisille (joita on monia), tämä EI ollut hyvä uutinen. Maailman toiseksi suurin maa, joka suosittelee ivermektiiniä yli miljardille ihmiselle?
  Terveysministeriö vahvisti 29. huhtikuuta lehdistötilaisuudessa uuden protokollan. Nämä päivitykset esiteltiin tiedotusvälineille 30.4.2021.

  Tämä järkytti WHO:n täysin. On sanomattakin selvää, että WHO on Big Pharman ja Bill Gatesin hallinnassa ja näiden tahojen tehokas äänitorvi.

  Nyt iski sensuuri ja propaganda ja korruptio potkitaan täyteen vauhtiin. Media yksinkertaisesti kieltäytyi julkaisemasta uutista.
  Muutamat tiedotusvälineet, jotka vaivautuivat edes mainitsemaan ivermektiinin, viittasivat siihen “todistamattomaksi lääkkeeksi” tai “vanhentuneeksi hoidoksi”. On kuin olisi olemassa kaksi erilaista todellisuutta – paikallisissa terveydenhuoltojärjestelmissä miljoonat potilaat saivat nyt ivermektiiniä. Jos ivermektiini näkyi mediassa, se mainittiin “vanhentuneeksi” tai “sopimattomaksi”.
  Maailman toiseksi suurin maa käytti nyt järjestelmällisesti ivermektiiniä COVIDia vastaan, Pharman ja BMGF:n oli tehtävä ehdottomasti kaikki mahdollinen tukahduttaakseen, vääristääkseen ja hylätäkseen ajatuksen ivermektiinin tehokkuudesta.

  Ivermektiini pysyi kuitenkin edelleen Intian ohjeissa, kunnes Bill Gates vieraili Modin luona syyskuussa 2021. Gatesin käynnin jälkeen ivermektiini poistettiin Intian kansallisesta ohjeesta.

  Bill Gates saapuu kaupunkiin ja ivermektiini lähtee syyskuun 2021 loppuun mennessä. Suurin osa Intiasta oli vapaa koronasta runsaan luonnollisen immuniteetin ja ivermektiinin laajan käytön vuoksi. Intialla ei kuitenkaan ollut varaa välttää rahoja ja tukea, jonka WHO ja sen suurin rahoittaja Bill Gates ja hänen säätiönsä voivat tarjota. No, syyskuun 2021 lopulla hyvä Bill Gates tulee vierailemaan Intiassa ja tapaa pääministeri Modin.
  Kaikesta huolimatta Intia antautui painostukselle poistaa Ivermektiini ohjeista syyskuun 23. päivänä quid pro quo -sopimuksella. Pääministeri Modi suostui poistamaan Ivermektiinin vastineeksi siitä, että Gates tarjoaa WHO:n tukea ja resursseja “Ayushman Bharat Digital Mission” -ohjelmalle, joka tarjoaa terveydenhuollon digitaalisia henkilötunnusnumeroita kaikille Intian kansalaisille (joo, se kuulostaa ohjelmalta, joka hyödyttää meitä kaikkia) . Tämä julkistettiin 28. syyskuuta, vain 5 päivää myöhemmin.

  Modi kiittää Twitterissä Gatesia, ja lisää hämmennystä aiheuttaa tämä tieto: “Pääministeri Shri Narendra Modi vihkii käyttöön CIPET: Institute of Petrochemicals Technology, Jaipur ja laskee myös peruskiven neljälle uudelle lääketieteelliselle korkeakoululle Banswaran, Sirohin, Hanumangarhin ja Dausan alueilla Rajasthanissa 30. syyskuuta 2021 klo 11.00 videokonferenssin välityksellä. ”

  Joo, juuri tätä maailma tarvitsee, neljä uutta Bill Gatesin rahoittamaa lääketieteellistä koulua. 😒

 5. Vaikuttaa siltä, että hallitus puskee Suomea kohti kaaosta joka saralla, mikä tietysti näyttää olevan tilanne muissakin maissa. Sitten onkin helppo julistaa poikkeustila ja alkaa murjoa maata suuren nollauksen vaatimaan muottiin. Veikkaan kuitenkin, että tulemme näkemään Ranskan vallankumouksen toisinnon, mutta tällä kertaa maailmanlaajuisesti.

 6. Olen ehkä erilainen kuin moni muu sillä en ole ottanut yhtäkään rokotetta, mutta 1. kerran syksyn 2020 tartunnan jälkeen sairastuin 2. kerran 2022 tammikuussa. Kuumetta oli kolme päivää ja sen jälkeen viikko lievää flunssaa, jonka jälkeen tauti oli ohi.

  Mutta rupesin potemaan pitkää koronaa (long covid) jolloin voimat oli poissa ja muisti temppuili. Sinkistä ja vitamiineistakaan(D3, C), joita olen käyttänyt vuosia, ei ollut apua ja oireet eivät millään meinanneet loppua, mutta tri Zelenko ja tämän sivuston ohjeet palautuivat mieleen.

  Rupesin käyttämään päivittäin mustakuminan siemeniä sekä kversetiinipitoista kylmäpuristettua karpalomehua. 3-4 kuukautta kestäneet oireet rupesivat pian helpottamaan ja parissa viikossa tunsin itseni terveeksi. Syksyllä tulee taas uutta koronakierrosta että hyvät lukijat muistakaa tämän sivuston mainiot ohjeet.

 7. “Media puhuu vain hoitajien rokotevelvoitteesta, mutta sama koskee myös lääkäreitä ja kuten kaavio osoitti, he ovat poistuneet työvoimasta vielä hanakammin.”
  Tähän lauseeseen asti luin artikkelia tyytyväisenä koska kuvittelin että joku vihdoin oli onnistunut kirjoittanut jutun jossa ei puhuta pelkistä hoitajista vaan _KAIKISTA_ sote-alan työntekijöistä joita 48a pykälän mukainen “pakkopiikki tai palkattomuus” vaatimus koskee mutta ilmeisesti ainoat näistä muista sotelaisista jotka tällä kertaa onnistuttiin muistamaan olivat lääkärit. Vaikka artikkeli käyttääkin termiä SOTE-henkilöstö myös artikkelin loppupuoliskolla oletan tällä tarkoitettavan vain hoitajia ja lääkäreitä.

  Kysyn nyt rautalangasta vääntäen; Miksi muut SOTE-alan kohteiden työntekijät kuten siivoojat, talonmiehet, vartijat, toimisto- ja välihuollon työntekijät, pelastustoimi palomiehiin asti ja soten SO-puolen väki aina unohtuvat kaikilta kun keskustellaan ihmisistä joita 48a pykälän mukaiset pakkopiikitykset koskevat? Miksi heiltäkin vaaditaan “riittävä rokotesuoja” vaikka hoitajista ja lääkäreistä poiketen he eivät edes ole riskiryhmäläisten tai yleensä muidenkaan potilaiden/asiakkaiden kanssa edes missään tekemisissä?

  Päättäjien tahallisen “tietämättömyyden” asiasta voin vielä jotenkin ymmärtää mutta sitä että pakkorokotuksia vastustavien kenttääkin asiasta pitää vieläkin muistutella nyt jo puoli vuotta jatkuneen ainaisen unohtamisen jälkeen en pysty enää ymmärtämään… olemmeko me MUUT sotelaiset niin paljon alempiarvoisia ihmisiä että meidän olessaoloa ei tarvitse kenenkään muistaa?

  1. Valitettavasti minulla ole tietoa heidän tilanteestaan. He ovat osa kerjua ja esimerkiksi leikkuri ei toimi, jos välisiivoukset tule ajallaan tai leikkaus korit ole valmiina. Jokainen on osa kokokaisuutta.

   1. Löysin nurkasta vielä pätkän rautalankaa joten jatketaampa sen vääntelyä; Tuo täysin sama vaatimus kahden rokoteannoksen antamasta “rokotesuojasta” on ollut hoitajien lisäksi tullut myös ainakin kaikille mainitsemilleni ammattiryhmälle helmikuun alussa ja monelle muullekin joita minäkään en muistanut mainita kuten vaikka vanhainkodin tekstiilityöläiselle tai terveyskeskuksen puheterapeutille. Erona hoitajiin on se että kukaan ei näytä pitävän oikeusmurhana tai edes minkäänlaisena ongelmana sitä että tämä sama vaatimus myrkkypiikkien ottamisesti tai palkanmaksun katkaisusta joka johtaisi tyhjän päälle jäämisestä ilman oikeutta työttömyyskorvaukseen koskee näitä muitakin sotelaisia jotka hoitajista poiketen eivät edes ole tekemisissä riskiryhmäläisten tai muidenkaan potilaiden/asiakkaiden kanssa. Mikäli joku keksii tähän jonkun oikeutuksen kuulisin sen mielelläni.

    Kerron nyt siitä mitä tämä 48a pykälä on omalla kohdallani tarkoittanut:
    Helmikuun alussa minulle soitettiin ja kerrottiin että huomisesta lähtien ei tarvitse tulla töihin ja palkanmaksuni on keskeytetty koska “vapaaehtoiset” kokeelliset “rokotteet” eivät olleet minulle kelvanneet. Olin kuitenkin osannut tuohon varautua koska tiesin että tuo ilmoitus olisi joku päivä edessä sen jälkeen kun 48a pykälä meni joulukuun puolivälissä läpi. Sain houkuteltua paikallisen JHL:n luottamusmiehen pitäämään palaverin asiasta esimieheni kanssa ja siellä sovimme että voisin jatkaa työtäni tekemällä sen 16.00 – 0.15 välisenä aikana ILMAN ILTALISIÄ koska kuulemma olisi kuulemma ollut väärin että olisin saanut jatkaa työssäni rokottamattomana ja iltalisien kautta saanut minimaalisesti suuremman palkan kuin muut ihmisten aikoihin töissä käyvät siivoojat. Tuo järjetön ja täysin perusteeton arestini on edelleenkin voimassa mutta työaikaani on kuitenkin nyt kesällä aikaistettu 14.00 – 22.15 välille kenties siitä syystä että olen toistuvasti kysellyt perusteita siihen, muuan muuassa sitä miten olisin riskiryhmäläisten kanssa tekemisissä kun semmoisia huoneita joissa on potilas paikalla ei saa työpaikallani mennä siivoamaan ja muidenkaan asiakkaiden kanssa en olisi tekemissä kuin korkeintaan sen verran että saattaisin kävellä metrin päästä ohi siivousvaunujen kanssa eikä kukaan ole vieläkään mitään vastausta tuohon keksinyt. Toinen ongelma tässä arestissani on että se on pakottanut työkaverini (tämä on kahden siivoojan työkohde) tekemään huomattavasti raskaampaa ja kiireellisempää aamuvuoroa puolen vuoden ajan ja ainakaan omasta mielestäni tämäkään ei ole oikein.

    Onko muuten entisen ammattiliittoni JHL:n linja siitä että mikäli työntekijällä ei ole vaadittavaa “rokotesuojaa” tämä on tämä työntekijästä itsestään johtuva syy ja työntekijän palkanmaksun voi tässä tapauksessa keskeyttä myös muiden ammattiliittojen linja? Mikä muuten olikaan ammattiliittojen olemassa olon tarkoitus; työntekijöiden vai työnantajien puolella oleminen?

 8. Itse katselin tupesta numper story tilastoja joista tein johtopäätöksen slummimaissa ei esiintynyt järkyttäväviä tartuntoja/kuolemia .Siihen perustui näkemykseni viiruksen vaarallisuudesta vaikka olen ns riskiryhmää D2 en ole mennyt piikkiin. Kunnan terveysasemalta soitettin 2 kertaa viimeisellä keralla sanoin että harkitsen silloin kun summimaissa pannaan kauhakuormaajilla ruumiita monttuun .

 9. huvittavinta tässä sirkuksessa on se, että kun eliitti yrittää kaikin keinoin lisätä kontrollia niin se tulee menettämään sen kokonaan. Kyseessä on kuitenkin ihmiset.

 10. Kustaa Kullervo II on sankari jos tulevaisuudessakin on historiaa. Tietysti iso jos. Sitä mikä ei tahdo mahtua kriittisiiinkään kommentteihin kannattaa korostaa: tilanteet ovat raskaita jos ne ovat sekä naurettavia että kaameita. Ehkä vain yksi versio siitä että monta asiaa menee nyt samaan aikaan päin helvettiä. Voimia blogistille.

 11. Jos nuo päättäjät (Marin, Linden ja Kiuru) eivät kunnioita perustuslakia, miksi he olettavat että se henkilökohtainen koskemattomuus suojelee enää heitä itseään, kun se epätoivoinen ihminen jolla ei ole enää mitään menetettävää, tulee vaikkapa festareilla vastaan?
  Lait, ihmisoikeudet ja perustuslaki ovat kaikkien turvana, kun ne romahtavat, romahtaa kaikki. Tilalle tulee viidakon lait. Heillä on varmasti helikopteri tankattuna, jolla luulevat pääsevänsä turvaan. Mutta omaa tuntoaan ei kukaan pääse pakoon. Unilääkkeiden ja rauhoittavien käyttö näkyy jo heidän naamasta.

  1. Marin,Linden,Kiuru,Nohynek ynnä muut pitäisi viedä keskelle kauppatoria,raastaa vaatteet yltä ja tökkiä täyteen Korona-piikkejä.En ole koskaan ollut väkivaltainen,mutta tästä näystä haaveilen mielessäni.Siinä olisi sellaista raamatullisen kostoa makua.Sellaisen kaikki nuo ja muut,jotka tätä kansanmurhaa ovat edesauttaneet,ansaitsisivat.

  2. Romaniassa kävi kuuri näin, kun kansa päätti että nyt riittää kun Nicolae Ceaușescu joutui pakenemaan, mutta saatiin kiinni ja siihen päättyi se tie.

Vastaa